Разрешаване на конфликти с дублирани IP адреси в DHCP Мрежа

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 133490 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Ако статичен IP адрес е определен за мрежово устройство, например принтер, и Вие инсталирате DHCP сървър, могат да се появят конфликти с дублирани IP адреси между мрежовото устройство и клиентски DHCP компютър (изпълняващ Windows for Workgroups или Windows NT). Конфликтът се появява също, ако ръчно определите статичен IP адрес за мрежови устройства и компютри, по време на отказ на мрежова връзка с DHCP сървър и след това връзката е възстановена. 

За да разрешите този конфликт: 

  • Конвертирайте мрежовото устройство със статичен IP адрес в DHCP клиент. -или-

  • В DHCP сървъра, изключете статичния IP адрес от обхвата на DHCP. 
За да изключите статичния IP адрес от обхвата на DHCP:

  1. Изключете DHCP клиентския компютър, който е в конфликт с мрежовото устройство, което има статичния IP адрес. 
  2. В DHCP сървъра изключете статичния IP адрес от обхвата на DHCP IP адреса.
  3. Рестартирайте DHCP клиентския компютър.
Бележка: Ако конфликтът продължава да съществува за клиентски компютър с Windows for Workgroups 3.11, изтрийте DHCP.BIN файла в директорията Windows, преди да стартирате Windows for Workgroups. 
Разгъване на всички | Сгъване на всички

Свойства

ID на статията: 133490 - Последна рецензия: 16 декември 2011 г. - Редакция: 1.0
ВАЖИ ЗА:
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft TCP/IP for Windows for Workgroups 3.11
Ключови думи: 
kbstepbystep KB133490

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com