การแก้ไขปัญหากับไคลเอ็นต์ของเครือข่าย Microsoft การเรียกดู

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 134304 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนเพื่อช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาเครือข่ายการเรียกดูปัญหาใน Windows 95 โดยปกติจะมีระบุปัญหาที่มีการเรียกดูตามปัญหาในการดูเพียร์เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย Neighborhood

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1: ปัญหาการตรวจสอบ

ตรวจสอบว่า คุณกำลังมีการเรียกดูปัญหา ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกปุ่มเริ่ม ชี้ไปที่การค้นหา และจากนั้น คลิกคอมพิวเตอร์
 2. ในกล่องตั้งชื่อ พิมพ์
  <computer_name></computer_name>
  ซึ่ง<computer_name>เป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่คุณต้องการเรียกดู</computer_name>
 3. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้
ถ้าเซิร์ฟเวอร์พบ ชื่อปรากฏในคอลัมน์ชื่อ และของ workgroup หรือโดเมนของ Windows NT ปรากฏในคอลัมน์ที่ตั้ง หากไม่พบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่า ได้เปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง

ถ้าพบเซิร์ฟเวอร์ และตำแหน่งที่ตั้งของ เวิร์กกรุ๊ปอื่นนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เซิร์ฟเวอร์จะไม่ปรากฏใน Neighborhood เครือข่าย การตรวจสอบ workgroup บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิก Neighborhood เครือข่าย แล้วคลิก'คุณสมบัติ'บนเมนูที่ปรากฏ
 2. คลิกแท็บการระบุ
 3. หมายเหตุชื่อของ workgroup ที่แสดงในกล่อง Workgroup

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่า ไคลเอ็นต์ของเครือข่ายการแก้ไขถูกโหลด

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งไคลเอ็นต์ของ Microsoft สำหรับเครือข่าย Microsoft บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิก Neighborhood เครือข่าย แล้วคลิก'คุณสมบัติ'บนเมนูที่ปรากฏ
 2. บนแท็บการตั้งค่าคอนฟิก ตรวจสอบรายการของการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเครือข่าย และตรวจสอบว่า มีการติดตั้งไคลเอ็นต์ต่อไปนี้:
  ไคลเอ็นต์สำหรับเครือข่าย Microsoft
ถ้าไคลเอนต์นี้ไม่ได้ติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเพิ่ม
 2. คลิกไคลเอ็นต์ และจากนั้น คลิกเพิ่ม
 3. คลิก Microsoft คลิกเครือข่ายไคลเอ็นต์สำหรับ Microsoft และจากนั้น คลิกตกลง
 4. คลิกตกลง
 5. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำเช่นนั้น

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบในการติดตั้งว่า แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันอยู่แล้ว

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งคอมโพเนนต์เครือแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับ Microsoft ข่าย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิก Neighborhood เครือข่าย แล้วคลิก'คุณสมบัติ'บนเมนูที่ปรากฏ
 2. บนแท็บการตั้งค่าคอนฟิก ตรวจสอบรายการของการติดตั้งคอมโพเนนต์ของเครือข่าย และตรวจสอบว่า มีการติดตั้งคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:
  แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับเครือข่าย Microsoft
ถ้ามีการติดตั้งคอมโพเนนต์นี้ไม่อยู่ คุณสามารถติดตั้งโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกปุ่ม'เพิ่ม
 2. คลิกบริการ และจากนั้น คลิกเพิ่ม
 3. คลิก Microsoft คลิกเครือแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันสำหรับ Microsoft ข่าย และจากนั้น คลิกตกลง
 4. On the Configuration tab, click OK.
 5. When you are prompted to restart your computer, do so.
After you install this service, allow up to 15 minutes for the server to appear in the browse list. To refresh the current browse list, click Refresh on the View menu.

Step 4: Verify That a Common NetBIOS Protocol Is Installed

If the server still does not appear in the browse list, verify that a common NetBIOS protocol is installed on your computer and the server. The following protocols are NetBIOS compliant:
 • NetBEUI
 • TCP/IP
 • IPX/SPX

Step 5: Check the Master Browse Server

Verify that the master browse server is functioning correctly by typing the following command at an MS-DOS prompt
net view /workgroup:<wkgrp_name></wkgrp_name>
where <wkgrp_name> is the name of your workgroup. If your workgroup name contains spaces, enclose the workgroup name in quotation marks. For example, if your workgroup name is My Workgroup, type the following line: </wkgrp_name>
net view /workgroup:"My Workgroup"
This command retrieves a browse list from the master browse server. If you cannot retrieve a browse list from the master browse server, one of the following problems may exist on the network:
 • A backup browse server is not functioning correctly.
 • A backup browse server does not have an updated browse list. Retrieving an updated browse list can take up to 15 minutes.
NOTE: If a computer is removed from the network before the computer is logged off the network, it may take up to 51 minutes for that computer to be removed from the browse list.

Step 6: Verify That the Browse Server Is Available

If your network includes computers that are frequently powered off or removed from the network (such as mobile computers), it is a good idea to disable browse server duties on these computers. To disable browse server duties on a Windows 95-based computer, follow these steps:
 1. Use the right mouse button to click Network Neighborhood, and then click Properties on the menu that appears.
 2. On the Configuration tab, click the File And Printer Sharing For Microsoft Networks component, and then click Properties.
 3. In the Property box, click Browse Master, and then click Disabled in the Value box.
 4. คลิกตกลง
หมายเหตุ:: At least one computer in each workgroup must have the ability to become the master browse server. If browse server capability is disabled on all the computers in a network, browse functionality is disabled. A network storm will ensue as clients will be unable to locate the browse master and will force an election.

For more information about connecting to shared resources using a Dial-Up Networking connection, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
145843How to Connect to a Remote Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 134304 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbprb kbtshoot kbmt KB134304 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:134304
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com