Jak zwiększyć ilość pamięci konwencjonalnej dla programów systemu MS-DOS

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 134399 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL134399
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób zwiększenia ilości pamięci konwencjonalnej dostępnej dla programów systemu MS-DOS w systemie Windows. Omawiane są następujące tematy:
 • Określanie bieżącej ilości pamięci.
 • Udostępnianie większej ilości pamięci konwencjonalnej.

Więcej informacji

Programy systemu MS-DOS wymagają pewnej ilości pamięci konwencjonalnej nawet po uruchomieniu w systemie Windows. Uruchomiony program systemu MS-DOS, który wymaga więcej pamięci konwencjonalnej niż dostępna aktualnie w komputerze, może działać niepoprawnie lub w ogóle nie działać albo wyświetlić komunikat o błędzie sygnalizujący, że nie ma wystarczającej ilości pamięci do jego uruchomienia. W takim wypadku trzeba ponownie skonfigurować komputer, aby udostępnić więcej pamięci konwencjonalnej.

Określanie bieżącej ilości pamięci

Aby określić ilość pamięci konwencjonalnej, która jest aktualnie dostępna dla programów systemu MS-DOS, należy wpisać poniższe polecenie w wierszu polecenia, nacisnąć klawisz ENTER, a następnie odczytać wartość z wiersza Rozmiar największego wykonywalnego programu:
mem /c
Jeśli wartość w wierszu Rozmiar największego wykonywalnego programu jest mniejsza od ilości pamięci konwencjonalnej wymaganej przez program systemu MS-DOS, który należy uruchomić, program może nie działać poprawnie lub w ogóle nie działać do momentu zmiany konfiguracji komputera. Aby określić ilość pamięci konwencjonalnej wymaganej przez określony program systemu MS-DOS, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do programu lub skontaktuj się z jego producentem.

Udostępnianie większej ilości pamięci konwencjonalnej

Sterowniki urządzeń i programy rezydentne, ładowane z plików Config.sys i Autoexec.bat, mogą zmniejszać ilość pamięci konwencjonalnej dostępnej dla programów systemu MS-DOS. Zwiększenie ilości pamięci konwencjonalnej dostępnej dla programów systemu MS-DOS zazwyczaj polega na usunięciu niepotrzebnych sterowników i programów z plików Config.sys lub Autoexec.bat, zastąpieniu sterowników trybu rzeczywistego w pliku Config.sys wersjami w trybie chronionym oraz ładowaniu sterowników i programów do pamięci górnej zamiast do pamięci konwencjonalnej.

Usuwanie niepotrzebnych sterowników i programów:

Aby określić, czy dany sterownik lub program rezydentny w pliku Config.sys lub Autoexec.bat jest wymagany do prawidłowego działania komputera, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do programu lub urządzenia, które jest odpowiedzialne za instalację sterownika lub programu rezydentnego albo skontaktuj się z producentem programu lub sterownika.

Jeśli nie wiadomo, który program lub urządzenie zainstalowały dany sterownik lub program rezydentny, można spróbować określić, czy sterownik lub program jest konieczny, tymczasowo wyłączając odpowiedni wiersz w pliku Config.sys lub Autoexec.bat. Jeśli po wyłączeniu tego wiersza komputer, zainstalowane na nim urządzenia i uruchamiane programy działają poprawnie, sterownik lub program rezydentny być może nie jest potrzebny.

UWAGA: Przed modyfikacją plików Config.sys lub Autoexec.bat należy wykonać ich kopie zapasowe. Nie należy usuwać żadnych sterowników dysku twardego, partycji lub kompresji dysku podczas określania, czy sterowniki i programy w plikach Config.sys lub Autoexec.bat są niezbędne. Aby uzyskać informacje dotyczące specyficznych sterowników, których nie należy usuwać, zobacz rozdział 35 w zestawie Microsoft Windows 95 Resource Kit.

Zastępowanie sterowników trybu rzeczywistego wersjami w trybie chronionym:

System Windows oferuje sterowniki w trybie chronionym dla wielu urządzeń. Wielu producentów sprzętu również zapewnia takie sterowniki dla swoich urządzeń. Aby zainstalować sterownik w trybie chronionym systemu Windows dla urządzenia w komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt.
 2. Kliknij przycisk Dalej, sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Tak (zalecane), kliknij przycisk Dalej, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej.
Jeśli Kreator dodawania nowego sprzętu nie wykryje urządzania i nie zainstaluje dla niego sterownika w trybie chronionym, można spróbować ręcznie zainstalować sterownik w trybie chronionym dla tego urządzenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt.
 2. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Nie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij typ urządzenia, dla którego instalowany jest sterownik w trybie chronionym, w polu Typy sprzętu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij producenta urządzenia w polu Producenci. Jeśli określone urządzenie występuje w polu Modele, kliknij je, a następnie kliknij przycisk OK, aby zainstalować sterownik w trybie chronionym. Jeśli producent urządzenia nie występuje w polu Producenci lub urządzenie nie występuje w polu Modele, system Windows nie zawiera sterownika w trybie chronionym dla tego urządzenia.
Aby określić, czy producent sprzętu oferuje sterownik w trybie chronionym, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Ładowanie sterowników i programów do pamięci górnej:

Aby załadować sterowniki i programy rezydentne z pliku Config.sys lub Autoexec.bat do pamięci górnej, należy upewnić się, że plik Config.sys zawiera wiersze podobne do poniższych (w podanej kolejności):
  device=c:\windows\himem.sys
  device=c:\windows\emm386.exe noems
  dos=high,umb
  devicehigh=c:\windows\command\drvspace.sys /move

Następnie należy spróbować załadować sterowniki urządzeń w pliku Config.sys za pomocą polecenia DEVICEHIGH zamiast polecenia DEVICE. Trzeba także spróbować załadować programy rezydentne w pliku Autoexec.bat przy użyciu polecenia LOADHIGH.

UWAGA: Jeśli komputer jest tak skonfigurowany, że dostępna jest pamięć rozszerzona typu expanded, a plik Mscdex.exe jest ładowany z pliku Autoexec.bat, można załadować część pliku Mscdex.exe do pamięci rozszerzonej typu expanded, wykorzystując przełącznik /E wiersza polecenia programu Mscdex.exe.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zwiększania ilości pamięci konwencjonalnej dla programów systemu MS-DOS w systemie Windows, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu: 37242
TYTUŁ: A General Tutorial on the Various Forms of Memory

Identyfikator artykułu: 77083
TYTUŁ: Optimizing Your Use of Upper Memory Blocks

Identyfikator artykułu: 87165
TYTUŁ: Command-Line Switches for MSCDEX.EXE

Właściwości

Numer ID artykułu: 134399 - Ostatnia weryfikacja: 30 grudnia 2004 - Weryfikacja: 2.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbenv win98 kbfaq win95 osr2 KB134399

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com