Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM από τη λειτουργία MS-DOS ή εντολών

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 135174 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε λειτουργία MS-DOS, κάντε επανεκκίνηση των Windows γραμμή εντολών ή επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα εκκίνησης, ενδέχεται να δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει ακόμα και Παρόλο που μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM από το περιβάλλον των Windows περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το πρόγραμμα οδήγησης CD-ROM ή το αρχείο Mscdex.exe είναι απενεργοποιημένη (με σχόλιο) ή λείπει από το αρχείο Autoexec.bat ή Config.sys.
 • Το πρόγραμμα οδήγησης CD-ROM ή το αρχείο Mscdex.exe είναι λείπει ή είναι κατεστραμμένο.
 • Η δισκέτα εκκίνησης περιέχει το πρόγραμμα οδήγησης CD-ROM ή το αρχείο Mscdex.exe.
 • Έχετε αντικαταστήσει το αρχικό CD-ROM και δεν ενημερώνονται τα προγράμματα οδήγησης MS-DOS.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM, όταν κάνετε εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών των Windows ή Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS, πρέπει να φορτώσετε το CD-ROM πραγματικής λειτουργίας πρόγραμμα οδήγησης στο αρχείο Config.sys και το πρόγραμμα οδήγησης MSCDEX με το αρχείο Autoexec.bat ή Αρχείο Dosstart.bat. Εάν η μονάδα CD-ROM που υποστηρίζεται σε προστατευμένη λειτουργία σε Τα Windows, τα προγράμματα οδήγησης CD-ROM και MSCDEX πραγματικής λειτουργίας είναι πιθανότατα δεν φόρτωση στα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat ή Dosstart.bat στο στον σκληρό δίσκο. Επιπλέον, εάν κάνετε εκκίνηση από δισκέτα, CD-ROM και MSCDEX προγράμματα οδήγησης θα φορτωθεί εκτός αν ρυθμίσετε το Config.sys με μη αυτόματο τρόπο και τα αρχεία Autoexec.bat στη δισκέτα για να τις φορτώσετε.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Εκτελέστε το αρχείο Dosstart.bat.
 • Εξαγάγετε τη σωστή έκδοση του αρχείου Mscdex.exe.
 • Προσθέστε τα κατάλληλα αρχεία και τις εντολές για τη δισκέτα εκκίνησης.
 • Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης MS-DOS για Command Prompt Only από το CD-ROM σας.

Αρχείο Dosstart.bat

Κατά την αναβάθμιση του MS-DOS ή των Windows 3.x σε Windows 95/98, το αρχικό Mscdex.exe αρχείο μπορεί να αντιγραφεί επάνω στο αρχείο Dosstart.bat. Dosstart.bat περιέχει αντίγραφα οποιεσδήποτε παρατηρήσεις εντολές εγκατάστασης των Windows εκτός και εκτέλεση αυτόματα όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS.

Εάν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια επιλέξτε Command Prompt Only, Δεν εκτελούνται Dosstart.bat. Για να εκτελέσετε την εντολή, πληκτρολογήστε Dosstart.bat, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Προβλήματα Mscdex.exe

Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε Mscdex.exe και να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους το αρχείο Mscdex.exe ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο
Mscdex.exe <parameters> λείπει ή έχει καταστραφεί </parameters>
όπου <parameters> οι διακόπτες γραμμής εντολών που μπορούν να συμπεριληφθούν στο του γραμμή εντολών σε ένα αρχείο δέσμης, όπως το Autoexec.bat ή Dosstart.bat. </parameters>

Καθορίστε τη θέση του αρχείου δέσμης, πληκτρολογώντας τις ακόλουθες γραμμές από τη γραμμή εντολών μόνο, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή
<drive>:</drive>
dir /s mscdex.exe
όπου <drive> είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου που περιέχει τα Windows . </drive>

Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου, μπορείτε να εξαγάγετε το αρχείο από τα Windows 95 δίσκοι. Το Mscdex.exe είναι αρχείο βρίσκεται στο αρχείο Win95_04.cab από το CD-ROM των Windows 95, το αρχείο Win95_05.cab στον δίσκο 5 του το DMF Windows 95 δισκέτες, το αρχείο Win95_07.cab από τα Windows 95 μη-DMF δίσκου 7 δισκέτες και το αρχείο Win95_06.cab σε Windows 95 OEM Service Release 2 CD-ROM.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής αρχείων στα Windows 95, ανατρέξτε στο θέμα της παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
129605Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows
Τοποθετήστε το αρχείο Mscdex.exe στο φάκελο Windows\Command.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ορισμένα αρχεία δέσμης μπορεί να αναφέρεται σε μια διαφορετική θέση φακέλου από το Το φάκελο Windows\Command. Εάν συμβαίνει αυτό, επεξεργαστείτε το αρχείο για να το Το φάκελο Windows\Command. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε προγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή εντολών MS-DOS.
 2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή:
  <drive>:</drive>
  CD\<windows></windows>
  Επεξεργασία dosstart.bat
 3. Πατήστε ALT + S (αναζήτηση) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ΣΤ.
 4. Βρείτε το αρχείο Mscdex.exe. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε Mscdex.exe στο "Εύρεση του" Τι πλαίσιο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή για το Mscdex.exe στο φάκελο Windows\Command. Εάν δεν είναι, πληκτρολογήστε τη σωστή διαδρομή.
 6. Πιέστε ALT + F (αρχείο), πιέστε το πλήκτρο X, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΕΙΣΑΓΆΓΕΤΕ όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το αρχείο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργεί έκδοση των Windows 95 από το αρχείο Mscdex.exe σωστά με περισσότερες μονάδες δίσκου CD-ROM, αλλά εάν έχετε προβλήματα με τον εντοπισμό του Μονάδα δίσκου CD-ROM, επαφή το CD-ROM του κατασκευαστή για βοήθεια.

Προγράμματα οδήγησης δίσκου εκκίνησης

Εάν δημιουργήσετε μια δισκέτα εκκίνησης, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το και δεν έχετε πρόσβαση στη μονάδα CD-ROM, το σωστό πρόγραμμα οδήγησης CD-ROM ή Mscdex.exe το αρχείο δεν φορτώνεται. Για να προετοιμάσετε μια δισκέτα εκκίνησης για να φορτώσετε προγράμματα οδήγησης CD-ROM, Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επεξεργαστείτε το αρχείο Config.sys για να συμπεριλάβετε την καταχώρηση του προγράμματος οδήγησης CD-ROM. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή εκτέλεση, πληκτρολογήστε sysedit στο το άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου Config.sys, βρείτε τη γραμμή που φορτώνει το CD-ROM το πρόγραμμα οδήγησης, σύρετε το δείκτη για να επιλέξετε το κείμενο της γραμμής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή από το μενού Επεξεργασία. Σημειώστε το όνομα και τη διαδρομή του προγράμματος οδήγησης CD-ROM.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, οδηγούν σε προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Το Σημειωματάριο.
  4. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης στη μονάδα δίσκου A.
  5. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα, πληκτρολογήστε a:Config.sysστο πλαίσιο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.
  6. Κάντε κλικ στο δείκτη στο τέλος της τελευταίας γραμμής κειμένου, πιέστε το πλήκτρο ENTER Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.
  7. Αλλάξτε τη διαδρομή του φακέλου αρχείου προγράμματος οδήγησης CD-ROM στη μονάδα δίσκου A. Το Πίνακας που ακολουθεί δείχνει αρχική γραμμή για τη φόρτωση του προγράμματος οδήγησης CD-ROM το αρχείο και τη νέα γραμμή μετά την επεξεργασία του:
      Original line              Edited line
      ---------------------------------------------------------------------
      device=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd001  device=a:\cdrom.sys
                           /d:mscd001
   								
  8. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
Σημειώστε ότι ορισμένες μονάδες δίσκου CD-ROM είναι συνδεδεμένη με κάρτες ήχου. Εάν αυτή είναι η περίπτωση, πρέπει να φορτώσετε προγράμματα οδήγησης ήχου πριν από το πρόγραμμα οδήγησης CD-ROM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να φορτώσετε το πρόγραμμα οδήγησης ήχου, ελέγξτε την κάρτα ήχου τεκμηρίωση ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας ήχου.
 1. Επεξεργαστείτε το αρχείο Autoexec.bat, για να συμπεριλάβετε την καταχώρηση για το Mscdex.exe πρόγραμμα οδήγησης. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή εκτέλεση, πληκτρολογήστε sysedit στο το άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου Autoexec.bat, βρείτε τη γραμμή που φορτώνει το Mscdex.exe αρχείο, σύρετε το δείκτη για να επιλέξετε το κείμενο της γραμμής και στη συνέχεια στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή. Σημειώστε το όνομα και τη διαδρομή για το Το αρχείο Mscdex.exe.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, οδηγούν σε προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Το Σημειωματάριο.
  4. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης στη μονάδα δίσκου A.
  5. Εάν υπάρχει το αρχείο Autoexec.bat στη δισκέτα, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα σε το μενού αρχείο, πληκτρολογήστε a:Autoexec.bat στο Ανοίξτε το πλαίσιο όνομα αρχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ.
  6. Κάντε κλικ στο δείκτη στο τέλος της τελευταίας γραμμής κειμένου, πιέστε το πλήκτρο ENTER Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.
  7. Εάν υπάρχει μια άλλη γραμμή που περιέχει Mscdex.exe, πληκτρολογήστε remστην αρχή της γραμμής.
  8. Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο κείμενο στην αρχή της γραμμής, επιλέξτε το κείμενο και πιέστε το πλήκτρο DELETE:
   REM - από το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows-
  9. Αλλάξτε τη διαδρομή για το αρχείο Mscdex.exe του φακέλου σε μονάδα δίσκου A. Το Πίνακας που ακολουθεί δείχνει αρχική γραμμή φόρτωση του αρχείου Mscdex.exe και η νέα γραμμή μετά την επεξεργασία του:
      Original line               Edited line
      ---------------------------------------------------------------------
      c:\windows\command\mscdex.exe /d:mscd001  a:\mscdex.exe /d:mscd001
   								
  10. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε αλλαγές και, στη συνέχεια, αποθήκευση σε δισκέτα ως Autoexec.bat.
 2. Τοποθετήστε τα αρχεία Mscdex.exe στη δισκέτα εκκίνησης και το πρόγραμμα οδήγησης CD-ROM. Για να κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε προγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή εντολών MS-DOS.
  2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή:
   <drive1>: cd\<cdpath> Αντιγραφή <cddrive> a: <drive2>: cd\<windows>\command Αντιγραφή mscdex.exe a: </windows></drive2></cddrive></cdpath></drive1>
   όπου <drive1> είναι το γράμμα μονάδας δίσκου από τη μονάδα δίσκου που περιέχει το Αρχεία προγραμμάτων οδήγησης CD-ROM, <cdpath> είναι το όνομα που περιέχει το φάκελο το αρχείο του προγράμματος οδήγησης CD-ROM Μ s-DOS και <drive2> είναι η μονάδα δίσκου γράμμα containig μονάδα δίσκου στο φάκελο Windows.</drive2></cdpath></drive1>
Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης για να φορτώσετε πολλά ολοκληρωμένων Drive Electronics (IDE) και το σύστημα υπολογιστή περιβάλλοντος εργασίας (SCSI) Μονάδες δίσκου CD-ROM.

Εγκαταστήστε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης Μ s-DOS CD-ROM

Εάν έχουν ενημερωθεί στη μονάδα CD-ROM, αλλά δεν ενημερώνεται το CD-ROM του MS-DOS προγράμματα οδήγησης, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης από Command Prompt Only και στη συνέχεια μετακινήστε το Mscdex.exe γραμμή από το αρχείο Autoexec.bat στο αρχείο Dosstart.bat. Για να το κάνετε έτσι, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Starting Windows 95" πιέστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια επιλέξτε Command Prompt Only από την εκκίνηση μενού.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες από τον κατασκευαστή του CD-ROM εγκατάστασης σας Μ s-DOS οδήγησης CD-ROM. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.
 3. Αφού επαληθεύσετε ότι τα σωστά προγράμματα οδήγησης έχουν φορτωθεί και εργασίας σωστά, να μετακινήσετε πληροφορίες προγράμματος οδήγησης από το αρχείο Autoexec.bat στο αρχείο Dosstart.bat. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή εκτέλεση, πληκτρολογήστε sysedit στο το άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Κάντε κλικ στη γραμμή τίτλου Autoexec.bat, βρείτε τη γραμμή που φορτώνει το Mscdex.exe αρχείο, σύρετε το δείκτη για να επιλέξετε το κείμενο της γραμμής και στη συνέχεια στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή.
  3. Τύπος rem στην αρχή της γραμμής που περιέχει το αρχείο Mscdex.exe, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος από το μενού αρχείο, και Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις αλλαγές για το αρχείο Autoexec.bat το αρχείο.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, οδηγούν σε προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Το Σημειωματάριο.
  5. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα, πληκτρολογήστε c:\windows\dosstart.batστο πλαίσιο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα. Εάν λάβετε ένα μήνυμα που δηλώνει ότι το αρχείο δεν υπάρχει, Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μενού αρχείο.
  6. Κάντε κλικ στο δείκτη στο τέλος της τελευταίας γραμμής κειμένου, πιέστε το πλήκτρο ENTER Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.
  7. Εάν υπάρχει μια άλλη γραμμή που περιέχει το αρχείο Mscdex.exe, πληκτρολογήστε rem στην αρχή της γραμμής.
  8. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε c:\windows\dosstart.bat, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κάντε κλικ στο κουμπί "Έξοδος" από το Μενού "αρχείο".

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας. Εάν χρειάζεστε πρόσβαση στη μονάδα δίσκου CD-ROM, όταν κάνετε εκκίνηση σε μια εντολή των Windows, γραμμή εντολών ή όταν επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το CD-ROM πραγματικής λειτουργίας πρόγραμμα οδήγησης που συνοδεύει τη μονάδα CD-ROM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτηση, εγκατάσταση, ή ρυθμίστε τις παραμέτρους του προγράμματος οδήγησης CD-ROM πραγματικής λειτουργίας, συμβουλευτείτε το τεκμηρίωση περιλαμβάνεται στη μονάδα δίσκου ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας δίσκου.

Τα Windows περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα οδήγησης MSCDEX που βρίσκεται στο του Το φάκελο Windows\Command. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης MSCDEX πραγματικής λειτουργίας, μπορείτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης στο φάκελο Windows\Command αντί για το πρόγραμμα οδήγησης περιλαμβάνεται στη μονάδα CD-ROM.

Τα προγράμματα οδήγησης CD-ROM και MSCDEX πραγματικής λειτουργίας μπορεί να φορτωθεί από πολλά διαφορετικές θέσεις, ανάλογα με το λόγο τη φόρτωσή τους. Εάν έχετε γίνεται φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης πραγματικής λειτουργίας, επειδή πρέπει να έχετε πρόσβαση στο CD-ROM μονάδα δίσκου όταν ζητά εκκίνησης σε μια εντολή των Windows 95, τα προγράμματα οδήγησης πρέπει να είναι φόρτωση από τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat στο ριζικό φάκελο της η μονάδα δίσκου εκκίνησης. Εάν εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών των Windows από ένα δισκέτα αντί του σκληρού δίσκου, τα προγράμματα οδήγησης πρέπει να φορτωθεί από το Αρχεία Config.sys και Autoexec.bat στη δισκέτα.

Εάν γίνεται φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης πραγματικής λειτουργίας, επειδή κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS, τα προγράμματα οδήγησης μπορεί να φορτωθεί είτε από το παρακάτω θέσεις:
 • Τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat στο ριζικό φάκελο της εκκίνησης μονάδα δίσκου.
 • Τα προσαρμοσμένα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat που καθορίζετε στο του ιδιότητες για το πρόγραμμα εκτελείται σε λειτουργία MS-DOS, το ιδιότητες για μια συντόμευση που ξεκινά το πρόγραμμα εκτελείται σε Κατάσταση λειτουργίας MS-DOS ή τις ιδιότητες για το αρχείο "Έξοδος στο Dos.pif" που είναι χρησιμοποιείται για την εκκίνηση των Windows σε λειτουργία MS-DOS.
Εάν ξεκινάτε πάλι τον υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS, μπορείτε επίσης να φορτώσετε MSCDEX από το αρχείο Dosstart.bat στο φάκελο των Windows. Αυτό το αρχείο χρησιμοποιείται Όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS, αλλά δεν χρησιμοποιείται όταν κάνετε εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών των Windows ή κανονική εκκίνηση των Windows. Εάν αυτό το αρχείο δεν υπάρχει ήδη στο φάκελο των Windows, πρέπει να δημιουργήσετε το το αρχείο με μη αυτόματο τρόπο.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Κατά την εγκατάσταση των Windows, το πρόγραμμα εγκατάστασης απενεργοποιεί (παρατηρήσεις εκτός) της υπάρχουσα γραμμή Mscdex.exe στο αρχείο Autoexec.bat, εάν εντοπίσει ένα CD-ROM η μονάδα για την οποία τα Windows περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας. Επομένως, Όταν κάνετε εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών ή κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε λειτουργία MS-DOS MSCDEX δεν είναι διαθέσιμη. Για να διαθέσετε MSCDEX, να ενεργοποιήσετε το υπάρχον Mscdex.exe γραμμή στο αρχείο Autoexec.bat. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε το γραμμή έτσι ώστε να φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης MSCDEX από το φάκελο Windows\Command αντί για το πρόγραμμα οδήγησης που συνοδεύει τη μονάδα CD-ROM.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 135174 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 95
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbprb kbmt KB135174 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:135174

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com