Geen toegang tot cd-rom station vanuit MS-DOS-modus of de opdrachtprompt

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 135174 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u de computer opnieuw in MS-DOS-modus opstarten, start een Windows opdrachtprompt of start de computer opnieuw en gebruik een opstartdiskette, kunt u niet mogelijk toegang te krijgen tot het cd-rom-station. Dit probleem kan zelfs optreden Hoewel u geen toegang tot het cd-rom-station van de grafische vensters gebruikersinterface.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden als van de volgende voorwaarden een:
 • Het cd-rom-stuurprogramma of MSCDEX. exe-bestand is uitgeschakeld (Opmerking) of ontbreekt uit het bestand Autoexec. bat of Config. sys.
 • Het cd-rom-stuurprogramma of MSCDEX. exe-bestand is beschadigd of ontbreekt.
 • De opstartdiskette bevat geen cd-rom-stuurprogramma of MSCDEX. exe-bestand.
 • U hebt de cd-rom vervangen en geen bijgewerkte stuur programma's voor MS-DOS.
Toegang tot een cd-rom-station wanneer u opstart via een opdrachtprompt van Windows of de computer opnieuw opstarten in MS-DOS-modus, moet u de real-modus cd-rom laden stuur programma in het stuur programma MSCDEX in het bestand Autoexec. bat en Config sys of Dosstart. bat. Als uw cd-rom-station wordt ondersteund in de beveiligde modus Windows, de real-modus cd-rom en MSCDEX stuur programma's zijn waarschijnlijk niet in de bestanden Config. sys en Autoexec. bat of Dosstart. bat wordt geladen op de vaste schijf. Bovendien, als u opstart vanaf een diskette, de cd-rom en MSCDEX stuur programma's worden niet geladen, tenzij u de bestanden Config. sys handmatig te configureren en Autoexec. bat-bestanden op de diskette te laden.

Oplossing

Dit probleem is opgelost, gebruikt u een van de volgende methoden:
 • Voer het bestand Dosstart. bat.
 • De juiste versie van het bestand MSCDEX. exe uitpakken.
 • De opdrachten en de juiste bestanden toevoegen aan de opstartdiskette.
 • Installeer de MS-DOS-stuurprogramma's voor uw cd-rom uit opdrachtprompt alleen.

Dosstart. bat

Wanneer u MS-DOS of Windows 3. x upgraden naar Windows 95/98 en de oorspronkelijke MSCDEX. exe-bestand kan worden gekopieerd via het bestand Dosstart. bat. Dosstart. bat bevat kopieën van eventuele opmerkingen opdrachten Windows Setup uit en wordt uitgevoerd Wanneer u de computer opnieuw opstart in de MS-DOS-modus.

Als u de computer opnieuw opstarten en kies opdrachtprompt alleen Dosstart. bat wordt niet uitgevoerd. De opdracht wilt uitvoeren, typt uDosstart. bat, en druk vervolgens op ENTER.

Problemen met MSCDEX. exe

Als u probeert uit te voeren MSCDEX. exe en wordt het volgende foutbericht weer gegeven de MSCDEX. exe-bestand is mogelijk beschadigd
MSCDEX. exe <parameters>ontbreekt of is beschadigd </parameters>
waar <parameters>zijn opdracht regel parameters die kunnen worden opgenomen in de de opdracht regel in een batchbestand, zoals Autoexec. bat of Dosstart. </parameters>

Bepaal de locatie van het bestand door de volgende regels vanaf opdracht regel, drukt u op ENTER na elke regel
<drive>:</drive>
dir /s MSCDEX. exe
waarbij <drive>staat voor de stationsletter van het station met de Windows map. </drive>

Als het bestand niet wordt gevonden, kunt u het bestand uitpakken vanaf de Windows 95 schijven. De MSCDEX. exe is het bestand bevindt zich in het cabinetbestand Win95_04 op de Windows 95 cd-rom het bestand Win95_05 op diskette 5 van de Windows 95 DMF diskettes, het bestand Win95_07 op 7 schijf van het Windows 95 niet-DMF diskettes, en het bestand Win95_06. cab vanaf op Windows 95 OEM Service Release 2 CD-ROM.

Zie voor informatie over het uitpakken van bestanden in Windows 95, de volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
129605Het oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
Plaats het bestand MSCDEX. exe in de map Windows\Command.

Opmerking: Sommige batchbestanden kunnen verwijzen naar een andere map dan de Map Windows\Command.. Als dit het geval is, bewerk het bestand naar de Map Windows\Command.. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en klik vervolgens op MS-DOS-Prompt.
 2. Typ de volgende regels en druk na elke regel op ENTER:
  <drive>:</drive>
  cd\<windows></windows>
  Dosstart. bat bewerken
 3. Druk op ALT + S (Search) en druk vervolgens opF.
 4. Zoek het bestand MSCDEX. exe. Typ indien nodigMSCDEX. exein het zoeken naar wat het vak en klik vervolgens op OK.
 5. Controleer of het pad voor MSCDEX. exe is de map Windows\Command. Als het is niet, typt u het juiste pad.
 6. Druk op ALT + F (bestand), drukt u opX, en druk vervolgens op GEEF wanneer dat wordt gevraagd het bestand op te slaan.
In de meeste gevallen de Windows 95-versie van het bestand MSCDEX. exe werkt goed met de meeste cd-rom-stations, maar als u problemen met modemdetectie hebben de Cd-rom-station, contact persoon de cd-rom-fabrikant voor ondersteuning.

'Startup Disk Drivers

Als u een opstartdiskette maken, start de computer gebruikt, en niet toegang hebben tot uw cd-rom-station, de juiste cd-rom-stuurprogramma en MSCDEX. exe bestand wordt niet geladen. Voorbereiden van een opstartdiskette met cd-rom-stuurprogramma's laden Volg deze stappen:
 1. Bewerk het bestand Config. sys op de vermelding voor uw cd-rom-stuurprogramma. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typeSyseditin Open het en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op de titelbalk van het bestand Config. sys, zoek de regel die de cd-rom wordt geladen Sleep de aanwijzer selecteert de tekst regel en klik vervolgens op stuur programma, Kopiëren in het menu Bewerken. Noteer de naam en het pad van het cd-rom-stuurprogramma.
  3. Klik op Start, wijs programma's, Bureau-accessoires en klik vervolgens op Klad blok.
  4. Plaats de opstartdiskette in station a.
  5. Klik in het menu bestand op openen, typea:config.sysin het vak bestandsnaam en klik vervolgens op openen.
  6. Klik op de aanwijzer aan het einde van de laatste tekst regel op ENTER drukt om een nieuwe regel en klik vervolgens in het menu Bewerken op plakken.
  7. Wijzigen in het pad voor het bestand van de cd-rom-stuurprogramma in station a. Het onderstaande tabel toont de oorspronkelijke regel voor het laden van de cd-rom-stuurprogramma bestand en de nieuwe regel nadat u het bewerken:
      Original line              Edited line
      ---------------------------------------------------------------------
      device=c:\cdrom\cdrom.sys /d:mscd001  device=a:\cdrom.sys
                           /d:mscd001
   								
  8. Klik op Afsluiten in het menu bestand en klik vervolgens op Ja wanneer u wordt gevraagd om wijzigingen opslaan.
Houd er rekening mee dat sommige cd-rom-stations zijn aangesloten op de geluids kaarten. Als dit is het geval, moet u de geluids stuur programma's voor het cd-rom-stuurprogramma geladen. Voor informatie over het laden van het geluids stuur programma controleren of de geluids kaart de documentatie of de fabrikant van de geluids kaart contact persoon.
 1. Neem de vermelding voor de MSCDEX. exe het bestand Autoexec. bat bewerken stuur programma. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typeSyseditin Open het en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op de titelbalk van het bestand Autoexec. bat, zoek de regel die u laadt de MSCDEX. exe-bestand, sleept u de aanwijzer op de tekst regel te selecteren en vervolgens Klik op kopiëren in het menu Bewerken. Noteer de naam en het pad van de MSCDEX. exe-bestand.
  3. Klik op Start, wijs programma's, Bureau-accessoires en klik vervolgens op Klad blok.
  4. Plaats de opstartdiskette in station a.
  5. Als er een bestand Autoexec. bat op de diskette, klikt u op openen in het type in het menu bestanda:Autoexec.batin het vak bestandsnaam en klik vervolgens op openen.
  6. Klik op de aanwijzer aan het einde van de laatste tekst regel op ENTER drukt om een nieuwe regel en klik vervolgens in het menu Bewerken op plakken.
  7. Als een andere regel bevat MSCDEX. exe, typeremaan het begin van de regel.
  8. Als u de volgende tekst aan het begin van de regel wordt weer gegeven, selecteert u de tekst en druk vervolgens op DEL:
   'REM - door Windows Setup-
  9. Wijzig het pad naar het bestand MSCDEX. exe in station a. Het onderstaande tabel toont de oorspronkelijke regel Mscdex. exe-bestand laden en de nieuwe regel nadat u het bewerken:
      Original line               Edited line
      ---------------------------------------------------------------------
      c:\windows\command\mscdex.exe /d:mscd001  a:\mscdex.exe /d:mscd001
   								
  10. Klik op Afsluiten in het menu bestand en klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om op te slaan wijzigingen en vervolgens de diskette opslaanAutoexec. bat.
 2. Plaats de cd-rom-stuurprogramma en MSCDEX. exe-bestanden op de opstartdiskette. Naar te doen, volgt u deze stappen:

  1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en klik vervolgens op MS-DOS-Prompt.
  2. Typ de volgende regels en druk na elke regel op ENTER:
   <drive1>: cd\ <cdpath> <cddrive>a: kopiëren <drive2>: cd\ <windows>\command a: MSCDEX. exe kopiëren </windows></drive2></cddrive></cdpath></drive1>
   waarbij <drive1>staat voor de stationsletter van het station met de Stuur programma bestanden van cd-rom, wordt de naam van de map met <cdpath> het station is uw cd-rom stuur programma bestand MS-DOS-programma en <drive2> aanduiding van het station containig de map Windows.</drive2></cdpath></drive1>
De opstartdiskette voor Windows 98 bevat stuur programma's laden veel geïntegreerd Drive Electronics (IDE) en Small Computer System Interface (SCSI) Cd-rom-stations.

Cd-romstuurprogramma voor geschikte MS-DOS-programma's installeren

Als u hebt bijgewerkt van uw cd-rom-station, maar niet bijgewerkt de MS-DOS-cd-rom stuur programma's, de stuur programma's installeren vanaf de opdracht regel alleen en verplaats de Regel Mscdex. exe vanuit het bestand Autoexec. bat in het bestand Dosstart. bat. Doen dus als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op. Als u het bericht ' starten van Windows 95 ' ziet Druk op de toets F8 en kiest u opdracht regel alleen vanaf het opstarten menu.
 2. Volg de instructies van de fabrikant van uw cd-rom installeren uw MS-DOS-programma cd-rom-stuurprogramma's. Start de computer desgevraagd opnieuw.
 3. Nadat u hebt gecontroleerd of de juiste stuur programma's geladen en werken zijn goed, de stuur programma gegevens uit het bestand Autoexec. bat te verplaatsen het bestand Dosstart. bat. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Start, klik op uitvoeren, typeSyseditin Open het en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op de titelbalk van het bestand Autoexec. bat, zoek de regel die u laadt de MSCDEX. exe-bestand, sleept u de aanwijzer op de tekst regel te selecteren en vervolgens Klik op kopiëren in het menu Bewerken.
  3. Typeremaan het begin van de regel met het bestand MSCDEX. exe, klikt u op Afsluiten in het menu bestand en Klik vervolgens op Ja wanneer u wordt gevraagd wijzigingen in het bestand Autoexec. bat wilt opslaan bestand.
  4. Klik op Start, wijs programma's, Bureau-accessoires en klik vervolgens op Klad blok.
  5. Klik in het menu bestand op openen, typec:\windows\dosstart.batin het vak bestandsnaam en klik vervolgens op openen. Als u een dat aangeeft bericht dat het bestand niet bestaat, Klik op OK en klik vervolgens op Nieuw in het menu bestand.
  6. Klik op de aanwijzer aan het einde van de laatste tekst regel op ENTER drukt om een nieuwe regel en klik vervolgens in het menu Bewerken op plakken.
  7. Als een andere regel aanwezig is met het bestand dat MSCDEX. exe, typeremaan het begin van de regel.
  8. Klik in het menu bestand op Opslaan als, typc:\windows\dosstart.bat, klik op Opslaan en klik vervolgens op Afsluiten in het In het menu bestand.

Meer informatie

Windows bevat geen real-modus cd-rom-stuurprogramma's. Als u toegang tot het cd-rom-station wanneer u met een Windows-opdracht prompt of wanneer opstart Start de computer opnieuw in MS-DOS-modus, moet u de real-modus cd-rom stuur programma van de cd-rom-station. Voor meer informatie over downloaden, installeren, of de real-modus cd-rom-stuurprogramma configureren, raadpleegt u de documentatie opgenomen met het station of neem contact op met de fabrikant van het station.

Windows bevat een stuur programma MSCDEX dat zich in de Map Windows\Command.. Als u een real-modus stuur programma van de MSCDEX moet u het stuur programma te gebruiken in de map Windows\Command in plaats van het stuur programma opgenomen met de cd-rom-station.

De real-modus cd-rom en MSCDEX stuur programma's kunnen worden geladen uit verschillende verschillende locaties, afhankelijk van de reden waarom die ze worden geladen. Als u de real-modus stuur programma's worden geladen omdat u toegang tot de cd-rom moet station wanneer u opstart met een Windows 95-opdracht prompt, de stuur programma's moeten worden geladen vanuit de bestanden Config. sys en Autoexec. bat in de hoofdmap van het opstartstation. Als u een Windows-opdrachtprompt uit opstart een diskette in plaats van een vaste schijf, de stuur programma's moeten worden geladen uit de Config. sys en Autoexec bat op de diskette.

Als u de real-modus stuur programma's worden geladen omdat u opnieuw de computer in de MS-DOS-modus stuur programma's worden geladen vanaf een van de de volgende locaties:
 • De bestanden Config. sys en Autoexec. bat in de hoofdmap van de boot station.
 • De aangepaste Config. sys en Autoexec. bat-bestanden die u opgeeft in de Eigenschappen voor het programma dat wordt uitgevoerd in de MS-DOS-modus, de Eigenschappen van een snel koppeling waarmee het programma wordt gestart worden uitgevoerd in MS-DOS-modus of de eigenschappen van het bestand "Exit to DOS. PIF" gebruikt om Windows te starten in MS-DOS-modus.
Als u de computer opnieuw in MS-DOS-modus kunt u ook laden MSCDEX uit het bestand Dosstart. bat in de map Windows. Dit bestand wordt gebruikt. Wanneer u de computer opnieuw opstarten in MS-DOS-modus, maar niet wanneer u Start een opdrachtprompt van Windows of Windows normaal starten. Als dit bestand nog niet bestaat in de map Windows, moet u de handmatig het bestand.

Opmerking: Wanneer u Windows installeert Setup uitgeschakeld (opmerkingen uit) de bestaande regel Mscdex. exe in het bestand Autoexec. bat als er een cd-rom station waarvoor Windows een protected-modus stuur programma bevat. Daarom Als u opstart vanaf een opdrachtprompt of de computer opnieuw opstarten in MS-DOS-modus MSCDEX is niet beschikbaar. Schakel de bestaande MSCDEX beschikbaar maken Regel Mscdex. exe in het bestand Autoexec. bat. Mogelijk moet u ook wijzigen de regel zodanig dat deze het stuur programma MSCDEX vanuit de map Windows\Command geladen in plaats van het stuur programma van de cd-rom-station.

Eigenschappen

Artikel ID: 135174 - Laatste beoordeling: zaterdag 24 september 2011 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
kbenv kbprb kbmt KB135174 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:135174

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com