Het wachtwoord van een FTP-Site invoeren in Internet Explorer

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 135975 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Wanneer u Microsoft Internet Explorer versie 4.x of eerder gebruikt om u aan te melden bij een FTP-site (File Transfer Protocol) met een URL (Uniform Resource Locator) of internetadres in de vorm
ftp://gebruiker:wachtwoord@ftpserver/url-pad
wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
 • De poging om "ftp://gebruiker@ftpserver/url-pad" te openen, is mislukt of geannuleerd.
 • Het wachtwoord is niet toegestaan.
Wanneer u Internet Explorer 5.x of 6 gebruikt om u aan te melden bij een beveiligde FTP-site, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Er is een fout opgetreden bij het openen van de map op de FTP-server. Zorg ervoor dat u toegang tot deze map hebt.

Oorzaak

Microsoft Internet Explorer biedt geen ondersteuning voor het vragen naar veilige wachtwoorden voor FTP-verbindingen.

OPMERKING: Wanneer u Internet Explorer 5.x of 6 gebruikt om u aan te melden bij een beveiligde FTP-site, wordt de optie Aanmelden als niet in het menu Bestand weergegeven als de optie Mapweergave voor FTP-sites inschakelen op het tabblad Geavanceerd van de internetopties niet is ingeschakeld.

Oplossing

Ga als volgt te werk om dit probleem te verhelpen:

Internet Explorer 4.x of eerder

Als u zich vanuit Internet Explorer 4.x of eerder wilt aanmelden bij een FTP-site waarvoor een wachtwoord is vereist, typt u de URL in de volgende notatie:
ftp://gebruiker:wachtwoord@ftpserver/url-pad
waarbij gebruiker uw gebruikersnaam, ftpserver het adres van de FTP-server, wachtwoord het wachtwoord en url-pad de map is waarvoor u zich wilt aanmelden.

Als u lid bent van een domein, kan 'ftp://domeinnaam\gebruikersnaam:wachtwoord@url-pad' mislukken omdat de (\) als een letterlijk teken wordt verzonden en Internet Explorer ten onrechte naar een bestand gaat zoeken in plaats van het webadres als zodanig te parseren. Wanneer u de backslash (\) in domeinnaam\gebruikersnaam verandert in domeinnaam%5Cgebruikersnaam, werkt het wel correct.

OPMERKING: Als u zich bij een beveiligde FTP-site aanmeldt zoals in dit artikel is beschreven, worden uw gebruikersnaam en wachtwoord terwijl u met de FTP-site bent verbonden, mogelijk voluit weergegeven op de titelbalk of statusbalk van Internet Explorer.

Internet Explorer 5.x en 6

Ga als volgt te werk als u zich vanuit Internet Explorer 5.x of 6 wilt aanmelden bij een beveiligde FTP-site:
 1. Meld u aan bij de gewenste FTP-site, klik op OK als een foutbericht wordt weergegeven, open het menu Bestand en klik op Aanmelden als.
 2. Typ uw gebruikersnaam in het vak Gebruikersnaam en druk op Tab.
 3. Typ uw wachtwoord in het vak Wachtwoord en druk op Aanmelden.
Opmerking De gebruikersnaam en het wachtwoord die u in het dialoogvenster Aanmelden als invoert, worden ongecodeerd doorgegeven en worden tijdens de verbinding met de site mogelijk voluit weergegeven op de titelbalk of statusbalk van Internet Explorer.

Meer informatie

Dit is geen veilige methode om u aan te melden aangezien het wachtwoord ongecodeerd wordt weergegeven. Als u extra beveiliging nodig hebt, gebruikt u de FTP-client (ftp.exe) die is opgenomen in uw versie van Windows 95 of Windows 98.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 135975 - Laatste beoordeling: woensdag 8 januari 2014 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 2.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Trefwoorden: 
kberrmsg kbhowto kbusage KB135975

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com