כיצד להגדיר את Internet Explorer לשימוש בשרת proxy

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 135982 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

באפשרותך להגדיר את Microsoft Internet Explorer כך שישתמש בשרת proxy כדי להתחבר לאינטרנט. שרת proxy משמש כמחסום אבטחה בין הרשת הפנימית לבין האינטרנט ומונע את הגישה של אנשים אחרים באינטרנט למידע הממוקם ברשת הפנימית. מאמר זה מתאר כיצד להגדיר את Internet Explorer כך שישתמש בשרת proxy בחיבור רשת תקשורת מקומית (LAN) ומפרט את שרתי ה-proxy בהם תומך Internet Explorer.

חשוב: ייתכן שעבור הפרוצדורות המתוארות במאמר זה יידרש מידע על שרת ה-proxy שרק מנהל המערכת יכול לספק. לכן לפני שתמשיך, ייתכן שיהיה עליך לפנות למנהל המערכת.

מידע נוסף

על מנת להגדיר את Internet Explorer כך שישתמש ב-proxy בחיבור LAN, השתמש בפרוצדורה המתוארת בסעיף הרלוונטי.

Internet Explorer 6.0

 1. בתפריט כלים בדפדפן Internet Explorer, לחץ על אפשרויות אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה התקשרויות ולאחר מכן לחץ על הגדרות LAN.
 2. תחת שרת proxy, סמן את תיבת הסימון השתמש בשרת Proxy עבור רשת LAN.
 3. בתיבה כתובת, הקלד את כתובת IP של שרת ה-proxy.
 4. בתיבה יציאה, הקלד את מספר היציאה המשמשת את שרת ה-proxy עבור חיבורי לקוח (כברירת מחדל, 8080).
 5. באפשרותך לסמן את תיבת הסימון עקוף שרת Proxy עבור כתובות מקומיות אם אינך רוצה להשתמש במחשב של שרת ה-proxy בעת ההתחברות למחשב ברשת המקומית (זה עשוי להאיץ את הביצועים).
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הגדרות LAN.
 7. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט.

Internet Explorer 5

 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסייה התקשרויות, לחץ על הגדרות LAN ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון Use Proxy Server (השתמש בשרת Proxy).
 3. בתיבת הדו-שיח כתובת, הקלד את פרטי שרת ה-proxy הרלוונטי בתבנית הבאה:
  http://<address>?
 4. לחץ על מתקדם ולאחר מכן הקלד את הגדרות proxy המתאימות באזור שרתים. השתמש בתחביר שלהלן עבור הגדרות ה-proxy:
  http://<address>:<port>?
  , כאשר <address> היא כתובת האינטרנט של שרת ה-proxy ו-<port> הוא מספר היציאה שהוקצתה לשרת ה-proxy. לדוגמה, אם כתובתו של שרת ה-proxy היא "proxy.example.microsoft.com" ומספר היציאה הוא 80, ההגדרה בתיבה 'שרת Proxy' אמורה להיראות כך:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  חשוב: אם תשתמש בתו לוכסן אחורי (\) במקום בקו נטוי (/) בכתובת של שרת ה-proxy, ייעלמו ההגדרות מהתיבה שרת Proxy ולא יהיה באפשרותו של Internet Explorer למצוא את שרת ה-proxy.

  אם אתה משתמש בכתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) של שרת ה-proxy, הקפד לא להקליד אפסים מובילים. לדוגמה, השתמש ב-130.25.0.1 ולא ב-130.025.000.001.

  אם לא ידועים לך כתובת האינטרנט או מספר היציאה של שרת ה-proxy, פנה למנהל הרשת. כמו כן, אם ברשת המקומית ישנם שרתי אינטרנט שבעת הגישה אליהם ברצונך לעקוף את ה-proxy, הקלד את שמות המארחים המתאימים בתיבה Don't Use Proxy For These Addresses (אל תשתמש בשרת Proxy עבור כתובות אלה). לדוגמה, אם אינך רוצה להשתמש בשרת proxy עבור גישה לשרת האינטרנט "example.com" ברשת המקומית, הקלד example.com בתיבה Don't Use Proxy For These Addresses (אל תשתמש בשרת Proxy עבור כתובות אלה).

Internet Explorer 4.0, 4.01 עבור Windows 95 ו-Windows NT

 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסייה Connection (התקשרויות) ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון Access the Internet using a proxy server (גישה לאינטרנט באמצעות שרת proxy).
 3.  לחץ על Advanced (מתקדם) ולאחר מכן הקלד את הגדרות proxy המתאימות באזור Servers (שרתים). השתמש בתחביר שלהלן עבור הגדרות ה-proxy:?
  http://<address>:<port>?
  , כאשר <address> היא כתובת האינטרנט של שרת ה-proxy ו-<port> הוא מספר היציאה שהוקצתה לשרת ה-proxy. לדוגמה, אם כתובתו של שרת ה-proxy היא "proxy.example.microsoft.com" ומספר היציאה הוא 80, ההגדרה בתיבה 'שרת Proxy' אמורה להיראות כך:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  חשוב: אם תשתמש בתו לוכסן אחורי (\) במקום בקו נטוי (/) בכתובת של שרת ה-proxy, ייעלמו ההגדרות מהתיבה 'שרת Proxy' ולא יהיה באפשרותו של Internet Explorer למצוא את שרת ה-proxy.

  אם אתה משתמש בכתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) של שרת ה-proxy, הקפד לא להקליד אפסים מובילים. לדוגמה, השתמש ב-130.25.0.1 ולא ב-130.025.000.001.

  אם לא ידועים לך כתובת האינטרנט או מספר היציאה של שרת ה-proxy, פנה למנהל הרשת. כמו כן, אם ברשת המקומית ישנם שרתי אינטרנט שבעת הגישה אליהם ברצונך לעקוף את ה-proxy, הקלד את שמות המארחים המתאימים בתיבה Don't Use Proxy For These Addresses (אל תשתמש בשרת Proxy עבור כתובות אלה). לדוגמה, אם אינך רוצה להשתמש בשרת proxy עבור גישה לשרת האינטרנט "example.com" ברשת המקומית, הקלד example.com בתיבה Don't Use Proxy For These Addresses (אל תשתמש בשרת Proxy עבור כתובות אלה).

Internet Explorer 4.0 עבור Windows 3.1

 1. ב- Internet Explorer, לחץ על Internet Options (אפשרויות אינטרנט) בתפריט View (תצוגה).
 2. לחץ על הכרטיסייה Connection (התקשרויות).
 3. לחץ על Advanced (מתקדם) ולאחר מכן הקלד את הגדרות proxy המתאימות באזור Servers (שרתים). השתמש בתחביר שלהלן עבור הגדרות ה-proxy:?
  http://<address>:<port>?
  , כאשר <address> היא כתובת האינטרנט של שרת ה-proxy ו-<port> הוא מספר היציאה שהוקצתה לשרת ה-proxy. לדוגמה, אם כתובתו של שרת ה-proxy היא "proxy.example.microsoft.com" ומספר היציאה הוא 80, ההגדרה בתיבה 'שרת Proxy' אמורה להיראות כך:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  חשוב: אם תשתמש בתו לוכסן אחורי (\) במקום בקו נטוי (/) בכתובת של שרת ה-proxy, ייעלמו ההגדרות מהתיבה שרת Proxy ולא יהיה באפשרותו של Internet Explorer למצוא את שרת ה-proxy.

  אם אתה משתמש בכתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) של שרת ה-proxy, הקפד לא להקליד אפסים מובילים. לדוגמה, השתמש ב-130.25.0.1 ולא ב-130.025.000.001.

  אם לא ידועים לך כתובת האינטרנט או מספר היציאה של שרת ה-proxy, פנה למנהל הרשת. כמו כן, אם ברשת המקומית ישנם שרתי אינטרנט שבעת הגישה אליהם ברצונך לעקוף את ה-proxy, הקלד את שמות המארחים המתאימים בתיבה Don't Use Proxy For These Addresses (אל תשתמש בשרת Proxy עבור כתובות אלה). לדוגמה, אם אינך רוצה להשתמש בשרת proxy עבור גישה לשרת האינטרנט "example.com" ברשת המקומית, הקלד example.com בתיבה Don't Use Proxy For These Addresses (אל תשתמש בשרת Proxy עבור כתובות אלה).

Internet Explorer 3.0

 1. לחץ על Start (התחל), הצבע על Programs (כל התוכניות), הצבע על עזרים, הצבע על Internet Tools (כלי אינטרנט) ולאחר מכן לחץ על Get On The Internet (התחבר לאינטרנט) כדי להפעיל את אשף החיבור לאינטרנט.
 2. לחץ על Next (הבא), לחץ על Manual (ידני) ולאחר מכן לחץ על Next (הבא) כדי להפעיל את אשף התקנת האינטרנט.
 3. לחץ על Next (הבא), לחץ על Connect Using My Local Area Network (התחבר באמצעות רשת תקשורת מקומית), לחץ על Next (הבא) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות הנותרות של אשף התקנת האינטרנט. הקפד לסמן את תיבת הסימון Use Proxy Server (השתמש בשרת proxy) כאשר זו מופיעה והקלד את הגדרות ה-proxy המתאימות בתיבה Proxy Server (שרת Proxy). השתמש בתחביר שלהלן עבור הגדרות ה-proxy:?
  http://<address>:<port>?
  , כאשר <address> היא כתובת האינטרנט של שרת ה-proxy ו-<port> הוא מספר היציאה שהוקצתה לשרת ה-proxy. לדוגמה, אם כתובתו של שרת ה-proxy היא "proxy.example.microsoft.com" ומספר היציאה הוא 80, ההגדרה בתיבה 'שרת Proxy' אמורה להיראות כך:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  חשוב: אם תשתמש בתו לוכסן אחורי (\) במקום בקו נטוי (/) בכתובת של שרת ה-proxy, ייעלמו ההגדרות מהתיבה שרת Proxy ולא יהיה באפשרותו של Internet Explorer למצוא את שרת ה-proxy.

  אם אתה משתמש בכתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) של שרת ה-proxy, הקפד לא להקליד אפסים מובילים. לדוגמה, השתמש ב-130.25.0.1 ולא ב-130.025.000.001.

  אם לא ידועים לך כתובת האינטרנט או מספר היציאה של שרת ה-proxy, פנה למנהל הרשת. כמו כן, אם ברשת המקומית ישנם שרתי אינטרנט שבעת הגישה אליהם ברצונך לעקוף את ה-proxy, הקלד את שמות המארחים המתאימים בתיבה Don't Use Proxy For These Addresses (אל תשתמש בשרת Proxy עבור כתובות אלה). לדוגמה, אם אינך רוצה להשתמש בשרת proxy עבור גישה לשרת האינטרנט "example.com" ברשת המקומית, הקלד example.com בתיבה Don't Use Proxy For These Addresses (אל תשתמש בשרת Proxy עבור כתובות אלה).

Internet Explorer 2.0

 1. אם כבר הפעלת את אשף התקנת האינטרנט, דלג לשלב 2. אם לא הפעלת את אשף התקנת האינטרנט, לחץ על Start (התחל), הצבע על Programsכל התוכניות (כל התוכניות), הצבע על Accessories (עזרים), הצבע על Internet Tools (כלי אינטרנט) ולאחר מכן לחץ על Internet Setup Wizard (אשף התקנת האינטרנט). פעל בהתאם להוראות של אשף התקנת האינטרנט ובחר באפשרות Direct LAN Connection (חיבור LAN ישיר) כשתתבקש.
 2. לחץ על Start (התחל), הצבע על Settings (הגדרות), לחץ על Control Panel (לוח הבקרה) ולאחר מכן לחץ פעמיים על Internet (אינטרנט).
 3. לחץ על הכרטיסייה Advanced (מתקדם) ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון Use Proxy Server (השתמש בשרת proxy).
 4. בתיבה Proxy Server (שרת Proxy), הקלד את הגדרות ה-proxy המתאימות. השתמש בתחביר שלהלן:
  http://<address>:<port>?
  , כאשר <address> היא כתובת האינטרנט של שרת ה-proxy ו-<port> הוא מספר היציאה שהוקצתה לשרת ה-proxy. לדוגמה, אם כתובתו של שרת ה-proxy היא "proxy.example.microsoft.com" ומספר היציאה הוא 80, ההגדרה בתיבה 'שרת Proxy' אמורה להיראות כך:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  חשוב: אם תשתמש בתו לוכסן אחורי (\) במקום בקו נטוי (/) בכתובת של שרת ה-proxy, ייעלמו ההגדרות מהתיבה 'שרת Proxy' ולא יהיה באפשרותו של Internet Explorer למצוא את שרת ה-proxy.

  אם לא ידועים לך כתובת האינטרנט או מספר היציאה של שרת ה-proxy, פנה למנהל הרשת.

  אם אתה משתמש בכתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) של שרת ה-proxy, הקפד לא להקליד אפסים מובילים. לדוגמה, השתמש ב-130.25.0.1 ולא ב-130.025.000.001.
 5. כמו כן, אם ברשת המקומית ישנם שרתי אינטרנט שבעת הגישה אליהם ברצונך לעקוף את ה-proxy, הקלד את שמות המארחים המתאימים בתיבה Bypass Proxy On (הפעל עקיפת Proxy). לדוגמה, אם אינך רוצה להשתמש בשרת proxy עבור גישה לשרת האינטרנט "example.com" ברשת המקומית, הקלד example.com בתיבה Bypass Proxy On (הפעל עקיפת proxy).
 6. לחץ על OK (אישור).
שים לב ש-Internet Explorer 2.0 אינו תומך בשרתי proxy שונים עבור סוגים שונים של אתרי אינטרנט. לדוגמה, אין באפשרותך להגדיר proxy שונה עבור אתרי אינטרנט מסוג File Transfer Protocol ?(FTP) ועבור אתרי אינטרנט מסוג Hypertext Transport Protocol ?(HTTP). אולם Internet Explorer 3.0 כן תומך בשרתי proxy שונים עבור סוגים שונים של אתרי אינטרנט.

שרתי proxy הנתמכים על ידי Internet Explorer 3.0

Internet Explorer 3.0 תומך בשרתי proxy הבאים:
 • Socks V4
 • שרתי proxy תואמי CERN
 • אימות proxy מסוג HTTP 1.1 עם שרתי proxy תואמי CERN
 • SSL Tunneling עם שרתי proxy תואמי CERN
 • תמיכת FTP יעודית בשרתי proxy, כולל TIS Gauntlet ו-WinGate
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 135982 - Last Review: יום רביעי 08 ינואר 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
מילות מפתח 
kbenv kbhowto kbnetwork KB135982

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com