כיצד ליצור שירות המוגדר על-ידי המשתמש

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 137890 - View products that this article applies to.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על עריכת הרישום. לפני עריכת הרישום, ודא שאתה מבין כיצד לשחזר אותו במקרה שמתעוררת בעיה. לקבלת מידע על ביצוע פעולה זו, עיין בנושאי העזרה המקוונת Restoring the Registry (שחזור הרישום) ו-Restoring a Registry Key (שחזור מפתח רישום) ביישום 'עורך הרישום'.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

הערכה Windows NT Resource Kit מספקת שני כלי שירות המאפשרים ליצור שירות מוגדר על-ידי המשתמש במערכת Windows NT עבור יישומי Windows NT ומספר יישומי 16 סיביות (אך לא עבור קבצי אצווה).

הקובץ Instrsrv.exe מתקין שירותי מערכת ב-Windows NT ומסיר אותם ממנה והקובץ Srvany.exe מאפשר לכל יישום של Windows NT לפעול כשירות.

מידע נוסף

כדי ליצור שירות מוגדר על-ידי המשתמש במערכת Windows NT, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בשורת הפקודה של MS-DOS (בהפעלת CMD.EXE), הקלד את הפקודה הבאה:

  ?path\INSTSRV.EXE My Service path\SRVANY.EXE

  שבה path הוא הכונן והספריה של Windows NT Resource Kit (כלומר C:\RESKIT) ו-My Service הוא שם השירות שאתה יוצר.

  דוגמה:
  C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe Notepad C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
  שים לב: כדי לוודא כי השירות נוצר בצורה נכונה, בדוק את הרישום כדי לאמת כי הערך ImagePath תחת
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\service name?
  מוגדר להצביע על SRVANY.EXE. אם הדבר אינו מוגדר בצורה נכונה, השירות ייעצר זמן קצר לאחר הפעלתו ויחזיר מזהה אירוע 7000 "The service name failed to start" (הפעלת השירות שם השירותנכשלה).

  אזהרה: שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות העשויות לחייב אותך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח כי ניתן יהיה לפתור בעיות הנובעות משימוש שגוי בעורך הרישום. השימוש ב'עורך הרישום' מתבצע על אחריותך בלבד.?

  לקבלת מידע על עריכת הרישום, עיין בנושא העזרה המקוונת Changing Keys And Values (שינוי מפתחות וערכי רישום) או בנושאי העזרה המקוונת Add and Delete Information in the Registry (הוספה ומחיקה של מידע ברישום) ו-Edit Registry Data (עריכת נתוני הרישום) ב'עורך הרישום'.

  שים לב: יש לגבות את הרישום לפני עריכתו.
 2. הפעל את 'עורך הרישום' (Regedt32.exe) ואתר את מפתח המשנה הבא:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<שם השירות>
 3. בתפריט 'עריכה', לחץ על 'הוספת מפתח'. הקלד את הנתונים הבאים ולחץ על 'אישור':

  שם המפתח: Parameters
  מחלקה : <השאר ריק>
 4. בחר במפתח Parameters.
 5. בתפריט 'עריכה', לחץ על 'הוספת ערך'. הקלד את הנתונים הבאים ולחץ על 'אישור':

  שם ערך: Application
  סוג נתונים : REG_SZ
  מחרוזת : <path>\<application.ext>

  כאשר הביטוי <path>\<application.ext> הוא הכונן והנתיב המלא לקובץ ההפעלה של היישום לרבות הסיומת (כלומר C:\WinNT\Notepad.exe)
 6. סגור את 'עורך הרישום'.
כברירת מחדל, שירות חדש שנוצר מוגדר לפעול באופן אוטומטי עם ההפעלה מחדש של המערכת. כדי לשנות הגדרה זו לידנית, הפעל את היישומון Services מלוח הבקרה ושנה את הערך Startup ל'ידני'. שירות שהוגדר למצב ידני ניתן להפעלה במספר דרכים:
- מהיישומון Services בלוח הבקרה

- בשורת הפקודה של MS-DOS, הקלד:

NET START <שם השירות>

- שימוש בכלי השירות Sc.exe מה-Resource Kit. - הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה של MS-DOS:

<path>\Sc.exe start <שם השירות>

כאשר <path> הוא הכונן והספריה של Windows NT Resource Kit (כלומר C:\Reskit).


לקבלת מידע נוסף על התקנה והסרה של שירות המוגדר על-ידי המשתמש, נא לקרוא את המסמך Srvany.wri המסופק עם כלי השירות של Windows NT Resource Kit (כלומר C:\Reskit\Srvany.wri). ניתן למצוא את המסמך גם בתקליטור של Windows NT Resource Kit בספריה Common\Config directory.

מאפיינים

Article ID: 137890 - Last Review: יום חמישי 17 אוגוסט 2006 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto KB137890

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com