A Winmail.dat fájl internethasználókhoz történő elküldésének megakadályozása

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 138053 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként akadályozhatja meg egy Exchange Server alkalmazás rendszergazdája vagy egy végfelhasználó a Winmail.dat fájl mellékletként, internethasználóknak történő elküldését a Microsoft Exchange Internet Mail Connector (IMC) moduljának használata közben.

Ha egy végfelhasználó levelet küld valamely internetes címre egy Windows alapú Exchange vagy Outlook ügyfélprogramból, elképzelhető, hogy a rendszer akkor is automatikusan csatolja a Winmail.dat fájlmellékletet a levélhez, ha a címzett ügyfélprogramja nem képes az RTF formátumú üzenetek fogadására. A Winmail.dat fájl Exchange Server-specifikus RTF-adatokat tartalmaz az üzenetre vonatkozóan, így azonban elképzelhető, hogy bináris fájlként jelenik meg a címzettnél. Ez a fájl felesleges tehát olyan címzetteknél, akik nem Exchange Server környezetben leveleznek.

További információ

Ha szabályozni szeretné, hogy mikor küldi el RTF formátumban üzeneteit, kövesse az alábbiak közül a leginkább megfelelő beállítási lehetőséget.
 • Egyéni címzettek létrehozása
  Abban az esetben, amikor a rendszergazda egyéni címzettet hoz létre a Microsoft Exchange Administrator programmal, törölje az Always Send To This Recipient In Microsoft Exchange Rich-Text Format (Küldés Microsoft Exchange Rich Text formátumban) jelölőnégyzet jelölését.
 • Meglévő Microsoft Exchange címzettek és egyéni címzettek módosítása
  A rendszergazdák megakadályozhatják, hogy egy létező (Microsoft Exchange vagy egyéni) felhasználó RTF-adatokat küldjön – ehhez törölni kell a jelet a MAPI Recipient (MAPI címzett) jelölőnégyzetből a címzett tulajdonságainak Advanced (Speciális) lapján. A rendszergazdák úgy tekinthetik meg egy címzett tulajdonságait, hogy rákattintanak először a címzett nevére, majd a File (Fájl) menü Properties (Tulajdonságok) parancsát választják.
 • Címek a személyes címjegyzékben
  A végfelhasználók is módosíthatják a személyes címjegyzékükben szereplő internetes címeket annak érdekében, hogy megakadályozzák az RTF-adatok küldését. Ehhez törölniük kell a jelet az Always Send To This Recipient In Microsoft Exchange Rich-Text Format (Küldés Microsoft Exchange Rich Text formátumban) jelölőnégyzetből a személyes címjegyzékükben szereplő internetes cím tulajdonságainak SMTP – Address (SMTP-cím) lapján. A személyes címjegyzék adott bejegyzésének tulajdonságai úgy érhetők el, hogy a felhasználó először a bejegyzésre kattint, majd a File (Fájl) menü Properties (Tulajdonságok) parancsára.
 • Az Internet Mail Connector (IMC) modul beállítása
  A rendszergazdák az IMC modul RTF-beállításait a következőképpen adhatják meg:
  1. Nyissa meg az Internet Mail Connector Properties (Internet Mail Connector tulajdonságai) lapot.
  2. Kattintson a General (Általános) fülre.

   A Rich Text formátumú adatok küldését a Send Microsoft Exchange Rich Text (Microsoft Exchange Rich Text küldése) legördülő lista szabályozza. Három beállítás áll rendelkezésre:
   • A User (Felhasználó) értéket választva a rendszer a címzett tulajdonságait használja fel annak meghatározására, hogy elküldje-e az RTF-adatokat.
   • Ha az Always (Mindig) értéket választja, a rendszer mindig el fogja küldeni az RTF-adatokat, tekintet nélkül a címzett tulajdonságaira.
   • A Never (Soha) értéket választva a rendszer soha nem küldi el az RTF-adatokat.
   A rendszergazdák az RTF-adatok küldését tartományonként is beállíthatják. Az e-mail címtartományok és a kapcsolódó üzenetek beállításainak meghatározásához kattintson az Internet Mail lap E-Mail Domain (E-mail tartomány) gombjára.
 • Egyszeri címzés
  Exchange vagy Outlook ügyfélprogramból bárki küldhet e-mailt egy internetes felhasználónak egyszeri cím megadásával is. Az egyszeri címzés lehetővé teszi azt, hogy olyan címekre is küldhessen üzenetet, amely nem szerepel sem a személyes, sem a globális címjegyzékben, sem pedig más, címzettadatokat tartalmazó tárolóban.

  A rendszer az egyszer használt cím típusa alapján dönti el, hogy elküldje-e az RTF-adatokat az üzenettel:
  • Rich Text adatok küldése

   Ha az egyszeri cím az alábbi formátumú, a rendszer elküldi a Rich Text adatokat az üzenettel:

   [SMTP:SMTP-cím]

   Az SMTP-cím összetevő bármely valós SMTP-cím, például:

   felhasznalo@microsoft.com

   Az RTF-adatok elküldésének ellenőrzése
   1. Új üzenet esetén írja be az SMTP formátumú címet a To (Címzett) mezőbe. Kattintson a Tools (Eszközök) menü Check Names (Névellenőrzés) pontjára. Az SMTP-cím az SMTP: karakterlánc nélkül lesz látható, és a nevet a program aláhúzza.
   2. Tulajdonságainak megjelenítéséhez kattintson duplán a címre.

    Ha be van jelölve az Always send to this recipient in Microsoft Exchange rich-text format (Küldés Microsoft Exchange Rich Text formátumban) jelölőnégyzet, a rendszer elküldi az üzenettel együtt az RTF-adatokat (a Winmail.dat fájlt) is.
  • Rich Text adatok küldésének megakadályozása

   Ha az egyszeri címzést alkalmazó végfelhasználó nem szeretne RTF-adatokat küldeni a címzettnek, a címet az alábbi formátumban kell megadnia:

   SMTP-cím

   Az SMTP-cím összetevő bármely valós SMTP-cím, például:

   felhasznalo@microsoft.com

   Megjegyzés: A Rich Text adatok küldése szakaszban megadott címhez képest az SMTP-címet itt nem előzi meg az SMTP: karakterlánc, és nincs szögletes zárójelbe ([]) foglalva sem.

   Ha be van jelölve a Check Names jelölőnégyzet, a cím tulajdonságaiban látható, hogy a Rich Text beállítás nincs bejelölve.

   Vegye figyelembe, hogy bármely beállítás van is bejelölve a címzett címéhez, az RTF-adatok küldését az Internet Mail Connection modul beállításai határozzák meg legfelső szinten. Ha az IMC beállításai soha nem engedélyezik az RTF-adatok küldését, a rendszer akkor sem fogja azokat elküldeni, ha a címzett címének tulajdonságaiban be van jelölve a Rich Text beállítás.

   Ha az IMC eltérő beállításokat tartalmaz az egyes tartományokra vonatkozóan, a tartományok beállításai érvényesek azok összes felhasználójának címzett üzenetre nézve.

   A hexadecimális érték szerkesztőmezőbe történő beírása helyett rá is kattinthat az Editor (Szerkesztő) elemre, kijelölheti a File Version (Fájlverzió) elemet, majd az OK gombra kattinthat. A File Version (Fájlverzió) lap adott mezőibe írja be az Imcadmin.dll fájl megfelelő buildszámát a következő formátumban: 5.5.2650.24. Az Imcadmin.dll fájl buildszámának meghatározásához keresse meg a fájlt az Exchange Server kiszolgálón. Ha megtalálta, kattintson rá jobb gombbal, válassza a Properties (Tulajdonságok) parancsot, majd kattintson a Version (Verzió) fülre. A lapon megtalálható a kiszolgálónak megfelelő buildszám. Írja be ezt a számot az értékmezőbe, majd kattintson az OK gombra. A szerkesztőmezőben ekkor megjelenik a megfelelő hexadecimális érték.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 138053 - Utolsó ellenőrzés: 2005. november 3. - Verziószám: 2.4
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Exchange Client 5.5
 • Microsoft Exchange Client 4.0
Kulcsszavak: 
kbinfo kbusage KB138053
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.
Már nem támogatott termékekre vonatkozó Tudásbázis-tartalom – Felelősséget kizáró nyilatkozat
Ez a cikk a Microsoft által már nem támogatott termékekre vonatkozik, ezért a továbbiakban tartalma már nem frissül, jelenlegi állapotában lesz elérhető.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com