รหัสแมโครเพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มรับแล้วเปิด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 138621 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2002 ของบทความนี้ ดู291295.
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2000 ของบทความนี้ ดู213383.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Visual Basic ดังต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับกระบวนงานของโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นตัวอย่างของวิธีการตรวจสอบว่า มีผู้ใช้อื่นเปิดแฟ้ม แมโครชนิดนี้เป็นประโยชน์ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายที่ผู้ใช้เพียงหนึ่งครั้งควรเปิดแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

กระบวนงาน Visual Basic ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ตรวจสอบเพื่อดูว่า Book2.xls ในไดเรกทอรีรากของไดรฟ์ C ถูกเปิดอยู่แล้ว ถ้าแฟ้มไม่ได้เปิด แมโครจะเปิดออก
  Sub TestFileOpened()

    ' Test to see if the file is open.
    If IsFileOpen("c:\Book2.xls") Then
      ' Display a message stating the file in use.
      MsgBox "File already in use!"
      '
      ' Add code here to handle case where file is open by another
      ' user.
      '
    Else
      ' Display a message stating the file is not in use.
      MsgBox "File not in use!"
      ' Open the file in Microsoft Excel.
      Workbooks.Open "c:\Book2.xls"
      '
      ' Add code here to handle case where file is NOT open by
      ' another user.
      '
    End If
  End Sub

  ' This function checks to see if a file is open or not. If the file is
  ' already open, it returns True. If the file is not open, it returns
  ' False. Otherwise, a run-time error will occur because there is
  ' some other problem accessing the file.

  Function IsFileOpen(filename As String)
    Dim filenum As Integer, errnum As Integer

    On Error Resume Next  ' Turn error checking off.
    filenum = FreeFile()  ' Get a free file number.
    ' Attempt to open the file and lock it.
    Open filename For Input Lock Read As #filenum
    Close filenum     ' Close the file.
    errnum = Err      ' Save the error number that occurred.
    On Error GoTo 0    ' Turn error checking back on.

    ' Check to see which error occurred.
    Select Case errnum

      ' No error occurred.
      ' File is NOT already open by another user.
      Case 0
        IsFileOpen = False

      ' Error number for "Permission Denied."
      ' File is already opened by another user.
      Case 70
        IsFileOpen = True

      ' Another error occurred.
      Case Else
        Error errnum
    End Select
  End Function
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 138621 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
Keywords: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB138621 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:138621
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com