RAM ไม่ถูกต้องให้ข้อผิดพลาดข้อยกเว้นร้ายแรงที่เรียกใช้ Windows 95/98

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 138788 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมที่อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านั้น::
315854ศูนย์รวมทรัพยากรเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

windows รายงานข้อยกแบบสุ่ม "ร้ายแรงเว้น 0 x เกิดขึ้นในxxxx:xxxxxxx"ข้อผิดพลาดข้อความถึงแม้ว่ารุ่นก่อนหน้าของ Windows หรือ Windows สำหรับ Workgroups ยังไม่

สาเหตุ

สาเหตุที่พบโดยทั่วไปสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มีข้อผิดพลาดทางกายภาพ memory (RAM ในคอมพิวเตอร์) ต่อไปนี้คือ สาเหตุว่าเหตุใด Windows รุ่นก่อนหน้าของคุณอาจปรากฏขึ้นให้ ทำงานอย่างในขณะที่ Windows อาจรายงานข้อยกแบบสุ่ม "ร้ายแรงเว้น 0 x เกิดขึ้นในxxxx:xxxxxxx"เกิดข้อผิดพลาด:
  • ระบบปฏิบัติการทั้งหมดใช้หน่วยความจำแตกต่างกัน ใน Windows 3.1 หน่วยความจำที่ "ไม่ถูกต้อง" อาจใช้ข้อมูล holding ที่ไม่ค่อยได้ใช้ ใน Windows หน่วยความจำที่ "ไม่ถูกต้อง" ถูกใช้สำหรับการเก็บข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้บ่อย
  • Windows 3.1 contains comparatively little 32-bit code. Windows uses much more 32-bit code. Furthermore, there are subtle differences between the way memory is accessed if it is being accessed for code or if it being accessed for data. Because Windows runs much more 32-bit code, these subtle errors show up more often.

    In particular, all the 32-bit code in Windows 3.1 resides in one place: at the low-end of physical memory. If the first 4 megabytes (MB) of memory can handle 32-bit code, Windows 3.1 works without errors. This is true even if the topmost physical memory cannot run 32-bit code because Windows 3.1 does not run 32-bit code outside the first 4 MB of RAM.

    Windows runs 32-bit code in all portions of memory. Therefore, when Windows runs 32-bit code in a section of RAM that cannot run 32-bit code well, you may receive "Fatal Exception Error 0x:xxxxxxxx" error messages.
  • Windows interacts with hardware differently than previous versions of Windows. This is due partly to Plug and Play and partly to new drivers that take advantage of the additional capabilities of interface adapters. These features may uncover anomalies in the hardware that never appeared in previous versions of Windows because earlier versions did not attempt to exploit these features.
  • Many new computers do not have memory chips that perform parity checking; therefore, you may have been encountering parity errors in Windows 3.1 without realizing it because the errors were in relatively harmless sections of memory. For example, in a Microsoft Word for Windows document, the word "the" is changed to "tie."

การแก้ไข

To resolve these errors, it is often necessary to replace the RAM and/or system board (motherboard). In some circumstances it may be possible to alter CMOS settings, such as Memory Wait States, to run Windows successfully. In other cases, disabling the motherboard L2 cache allows Windows to run. For information about how to edit CMOS settings, please view your computer documentation or contact your hardware manufacturer.

For additional information about how to identify if your issue is faulty RAM, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
181862Specifying Amount of RAM Available to Windows Using MaxPhysPage
134503Parity Error Messages May Indicate Bad Memory
Note that you may want to restart Windows in Safe mode to see if the errors persist. If they do not, the problem may be a software or driver problem, in which case the information above may not apply.For additional information about how to troubleshoot fatal exception errors, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
192926How to Perform Clean-Boot Troubleshooting for Windows 98
156126Troubleshooting Windows 95 Using Safe Mode

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fatal exception errors are similar to EMM386 exception errors. For example, fatal exception error 0C is generally equivalent to EMM386 exception error 12 or a stack fault.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 138788 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbdiskmemory kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbhardware kbprb kbmt KB138788 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:138788

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com