วิธีการติดตั้ง และใช้โปรแกรมควบคุมลำโพงของพีซีแบบเคลื่อนที่กับ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 138857 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
http://support.microsoft.com/ph/1139/en-us?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Speak.exe ประกอบด้วยโปรแกรมควบคุมเสียง Microsoft Windows ที่ทำให้แฟ้ม.wav ส่วนใหญ่จะสามารถเล่นได้บนลำโพงของพีซีบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งกับการ์ดเสียงส่วนใหญ่ บทความนี้อธิบายวิธีการขอรับ ติดตั้ง และใช้โปรแกรมควบคุมเสียงของลำโพงของพีซีกับ Windows 95, Windows 98 และ Windows Me.

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: โปรแกรมควบคุมเสียงของลำโพงพีซีแบบเคลื่อนที่อาจไม่ทำเสียงคุณภาพสูงในระบบของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมควบคุมเสียงของลำโพงของพีซีแบบเคลื่อนที่มากขึ้นเมื่อฮาร์ดแวร์ตัวเองได้ Microsoft ไม่รับประกันว่า โปรแกรมควบคุมเสียงของลำโพงจะทำงานกับระบบของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แม้ว่า Microsoft อาจช่วยในการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียงของลำโพงของพีซี ฟังก์ชันการทำงานที่ไม่สนับสนุน

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมของลำโพงของพีซี

ดาวน์โหลดแฟ้ม Speak.exe ไปยังโฟลเดอร์เปล่า และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Speak.exe แยกเนื้อหา

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
DOWNLOAD
ดาวน์โหลด Speak.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของลำโพงของพีซี

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมลำโพงของพีซีแบบเคลื่อนที่ ใช้วิธีการที่เหมาะสม:

windows 95:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่.
 2. คลิกถัดไปคลิกไม่มีแล้ว คลิกถัดไป.
 3. ในการชนิดของฮาร์ดแวร์กล่อง คลิกเสียง,วิดีโอ,และตัวควบคุมเกมแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกมีดิสก์.
 5. ในการการคัดลอกแฟ้มของผู้ผลิตจากกล่อง ป้อนเส้นทางแบบเต็มสำหรับโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วย Speak.exe แฟ้มและเนื้อหา คลิกตกลง.
 6. คลิกโปรแกรมควบคุมเสียงสำหรับลำโพงของพีซีแล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกเสร็จสิ้น.
 8. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำเช่นนั้น
windows 98:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมและจากนั้น คลิสองครั้งเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่.
 2. คลิกถัดไปคลิกถัดไปคลิกไม่มีคลิกถัดไปคลิกไม่มีแล้ว คลิกถัดไป.
 3. ในการชนิดของฮาร์ดแวร์กล่อง คลิกเสียง,วิดีโอและตัวควบคุมเกมแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกมีดิสก์.
 5. ในการการคัดลอกแฟ้มของผู้ผลิตจากกล่อง ป้อนเส้นทางแบบเต็มสำหรับโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยการSpeak.exeแฟ้มและเนื้อหา คลิกตกลง.
 6. คลิกโปรแกรมควบคุมเสียงสำหรับลำโพงของพีซีแล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกเสร็จสิ้น.
 8. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำเช่นนั้น

การกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมของลำโพงของพีซี

การกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมลำโพงของพีซีแบบเคลื่อนที่ ใช้วิธีการที่เหมาะสม:

windows 95:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมและจากนั้น คลิสองครั้งมัลติมีเดีย.
 2. ในการอุปกรณ์แท็บ คลิกสองครั้งอุปกรณ์เล่นเสียงสาขา แล้วคลิก"เสียงสำหรับโปรแกรมควบคุมเสียงสำหรับลำโพงของพีซี".
 3. คลิกการตั้งค่า.
 4. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่า โปรดอ้างถึงแฟ้ม Speak.txt ที่มีอยู่ในแฟ้ม Speak.exe
 5. คลิกตกลงจนกระทั่งคุณกลับไปที่'แผงควบคุม'
Windows 98 และ Windows Me:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมและจากนั้น คลิสองครั้งมัลติมีเดีย.
 2. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกสองครั้งอุปกรณ์เล่นเสียงสาขา และคลิกสองครั้งที่แล้ว"เสียงสำหรับโปรแกรมควบคุมเสียงสำหรับลำโพงของพีซี".
 3. คลิกการตั้งค่า.
 4. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่า โปรดอ้างถึงแฟ้ม Speak.txt ที่มีอยู่ในแฟ้ม Speak.exe
 5. คลิกตกลงจนกระทั่งคุณกลับไปที่'แผงควบคุม'

หมายเหตุ


 • โปรแกรมควบคุมเสียงของลำโพงของพีซีในการเล่นแฟ้ม.wav เท่านั้น จะไม่เล่นแฟ้ม.mid, .rmi หรือ.avi
 • รุ่นที่ใช้ในการรวมอยู่ใน Windows Media Player ไม่สามารถเล่นแฟ้ม.wav ที่ มีโปรแกรมควบคุมเสียงของลำโพงของพีซี เมื่อต้องการเล่นแฟ้ม.wav ใช้ตัวบันทึกเสียง
 • windows มีตัวแปลงสัญญาณการเริ่มต้น โปรแกรมมัลติมีเดียอื่น ๆ อาจติดตั้งการตัวแปลงสัญญาณลกรรมสิทธิ์ หรือเพิ่มเติมที่ไม่ทำงานกับพีซีแบบเคลื่อนไดรเวอร์เสียงของลำโพงได้
 • เครื่องมือการไดรฟ์ข้อมูลของ Windows และตัวปรับแต่งมีอยู่แล้วจะไม่ควบคุมโปรแกรมควบคุมเสียงของลำโพงของพีซี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 138857 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbdownload kbfaq kbfile kbgraphxlinkcritical kbhowto kbmm kbmt KB138857 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:138857

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com