Περιγραφή του αρχείου Ios.log

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 138899 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το αρχείο Ios.log δημιουργείται από το εποπτεύοντος εισόδου/εξόδου (IOS) καθώς επιχειρεί να καθορίσει ή όχι με ασφάλεια να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης 32-bit. Τα Windows δημιουργούν ένα αρχείο IOS.log στον κατάλογο των Windows, αν χρησιμοποιείτε συμβατή κατάσταση λειτουργίας MS-DOS από τις μονάδες δίσκων. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης Dosdrv.sys ή Pcidrv.sys είναι πιθανώς στο αρχείο Config.sys, όπως ένα πρόγραμμα οδήγησης για μια τεχνολογιών Promise προσωρινή αποθήκευση ελεγκτή, αλλά το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης FastDisk 32-bit δεν είναι φορτωμένο.

Το μήνυμα αυτό συχνά προκαλείται από προγράμματα οδήγησης συσκευών και προγραμμάτων TSR που δημιουργούν οι μονάδες δίσκου που δεν αντιστοιχούν στις φυσικές συσκευές. Το πρόγραμμα Microsoft Interlnk είναι ένα παράδειγμα.

Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης ή TSR αγκιστρώνει INT 13 και δεν είναι στη λίστα των ασφαλών προγράμματα TSR και τα προγράμματα οδήγησης Ios.ini.

Το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης απαιτεί ότι όλες οι πρόσβαση στο δίσκο να δρομολογηθούν μέσω του. Αφού παρέλθει η αίτηση μέσω του προγράμματος οδήγησης συσκευής, η αίτηση υποβάλλεται στο πρόγραμμα οδήγησης 32-bit. Ωστόσο, υπάρχει μια ποινή επιδόσεων οφείλεται σε αυτό επιπλέον το φασεολόγιο.

Αυτό το ζήτημα προκαλείται συνήθως από εκδόσεις το λογισμικό EZ-Drive 3.6 και παλαιότερες εκδόσεις.

Αυτό συνήθως σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από ιό τομέα εκκίνησης. Επίσης, μπορεί να προκληθεί από λογισμικό μετατροπής γεωμετρίας πραγματικής λειτουργίας για τους σκληρούς δίσκους IDE με περισσότερους από 1024 κυλίνδρους.

Μπορεί να παρέχει ενδείξεις για ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι πιο πιθανό στην περίπτωση της ενότητας "Λεπτομέρειες". Για να επιλύσετε αυτό το μήνυμα, αποκτήστε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης FastDisk 32-bit, αντιγράψτε στο φάκελο Windows\System και στη συνέχεια, προσθέστε την ακόλουθη δήλωση στην ενότητα [386Enh] του αρχείου System.ini:
  device=<driver>.386
				

Σφάλμα έκδοσης int 25 h: nn μονάδας, nn σφάλματοςIOS πραγματοποιείται μια INT αίτηση 25 h (ανάγνωση δίσκου) για να προσδιορίσετε ποια συσκευή φυσικής σχετίζεται με αριθμό nn μονάδας, αλλά το πρόγραμμα οδήγησης επέστρεψε έναν κωδικό σφάλματος. Επιπλέον, το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει το χαρακτηριστικό "non_disk" στο αρχείο Ios.ini.

Πιθανό σφάλμα κωδικοί περιλαμβάνονται τα εξής:
  80  device failed to respond (timeout)
  40  seek operation failed
  20  controller failed
  10  data error (bad CRC)
  08  DMA failure
  04  sector not found
  02  bad address mark
  01  bad command
				
Αιτία:

Το μήνυμα αυτό συχνά προκαλείται από προγράμματα οδήγησης συσκευών και TSR του που δημιουργούν οι μονάδες δίσκου που δεν αντιστοιχούν στις φυσικές συσκευές. Το πρόγραμμα Microsoft Interlnk αποτελεί παράδειγμα ne.

Επίλυση:

Καταργήστε τυχόν προγράμματα οδήγησης συσκευών και προγραμμάτων TSR που παρέχουν "εικονικές" μονάδες δίσκου ή να τα προσθέσετε στο αρχείο Ios.ini ως "non_disk" προγράμματα οδήγησης.

Μη ασφαλές πρόγραμμα οδήγησης xxxxxxxx τον έλεγχο της μονάδας nnIOS προσδιόρισε ότι το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που αναφέρεται είναι ασφαλής, επειδή με τον τρόπο που διαχειρίζεται nn μονάδας.

Επίλυση:

Για να καταργήσετε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που δηλώνεται από τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat.

Μονολιθικό πρόγραμμα οδήγησης xxxxxxxx τον έλεγχο της μονάδας nnIOS δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης για να αναλάβει τη λειτουργικότητά της, επειδή το πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζει ASPI ή CAM ή INT 13. Επιπλέον, το καθορισμένο πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει το χαρακτηριστικό "μονολιθικό" στο αρχείο Ios.ini.

Επίλυση:

Remove the indicated device driver from the Config.sys and Autoexec.bat files.

Unsafe CD-ROM driver, xxxxxxxx, disabling protect mode CDROMThe specified CD-ROM driver was found in the [CDUnsafe] section of the Ios.ini file.

Resolution:

Remove the indicated device driver from the Config.sys and Autoexec.bat files.

Too many TSRs are hooking INT 13 & h/w interrupts.There are too many device drivers and TSRs in the Config.sys and Autoexec.bat files that hook INT 13. The maximum number of TSRs and device drivers that can hook INT 13 without forcing MS-DOS Compatibility mode is 20.

Resolution:

Reduce the number of device drivers and TSRs in the Config.sys and Autoexec.bat files.

UnKnown int 13 hooker xxxxxxxxNOTE: This section does not apply if the name of the INT 13 hooker is "MBRINT13." See the "Unknown INT 13 hooker MBRINT13" section.

IOS cannot use 32-bit disk access due to the presence of the indicated device driver or TSR.

Remove the indicated device driver from the Config.sys and Autoexec.bat files.

DO_NOT_CARE+MUST_CHAIN INT 13 qualified combination
Using RMM for all logical drives. Can still load Port DriversIOS must load the real-mode mapper (RMM) because there is a device driver listed in the Ios.ini file with the "must_chain" attribute.

Look in the Ios.ini file for drivers marked "must_chain" and see if any of them appear in Config.sys or Autoexec.bat. Remove all such drivers.

Illegal int 13 Qualifier combination. Punt Port DriversIOS has found a device driver listed in the Ios.ini file as "must_chain," and another device driver listed in the Ios.ini file as "must_not_chain." These two requirements are contradictory.

Resolution:

Look in the Ios.ini file for drivers marked "must_chain" and "must_not_chain" and see if any of them appear in Config.sys or Autoexec.bat. Remove all such drivers.

Downrev version of IDE software controlling too many int 13 drivesIOS has determined that the IDE software controlling the hard disk cannot safely be taken over because it is controlling drives on the secondary IDE controller.

Cause:

For information about how to resolve this problem, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:126855
TITLE : Windows 95 Support for Large IDE Hard Disks

Unsafe driver xxxxxxxx hooking the foll. logical units.
unit number: nn
unit number: nnIOS did not find the indicated driver in the Ios.ini file as a "safe" driver.

Επίλυση

Remove the specified device driver or TSR from the Config.sys and Autoexec.bat files.

Punting miniports because of unknown CAM driver xxxxxxxxIOS has found a device driver that uses CAM that is not listed in the Ios.ini file as a safe driver.

Resolution:

Remove the specified driver from the Config.sys and Autoexec.bat files.

Punting miniports because of two identical peripheralsIOS has found two ASPI/CAM device drivers that are both managing the same SCSI device. IOS is therefore unable to determine which of the two device drivers to use.

Resolution:

Remove the device driver you do not need.

CAM driver loaded from AUTOEXEC.BAT or laterA CAM driver has been loaded from a location other than the Config.sys file. IOS cannot take over such drivers.

Resolution:

Isolate the driver and remove it.

ASPI driver loaded from AUTOEXEC.BAT or laterAn ASPI driver has been loaded from a location other than the Config.sys file. IOS cannot take over such drivers.

Resolution:

Isolate the driver and remove it.

UnKnown int 13 hooker MBRINT13This means there is an unrecognized INT 13h hook in the master boot record (MBR).

Resolution:

Perform a virus scan on your computer to make sure your computer is not infected.

For information about how to determine whether the problem is in the geometry translation software and how to upgrade to a version that is compatible with Windows 95, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:126855
TITLE : Windows 95 Support for Large IDE Hard Disks

PART 2

The next section of the Ios.log file summarizes all the drives that are using the real-mode mapper (RMM) for disk access. This section may contain no lines, one line, or more than one copy of the following line:
Unit number nn going through real mode drivers.

This line is repeated once for each unit that is using the real-mode mapper.

PART 3 - THE CONFIG.SYS FILE DETAILS

This section of the Ios.log file provides a listing of each device driver loaded in the Config.sys file.

Each driver is listed in the following form:
Driver Name:<filename> </filename>
   Character Driver
   Block Driver controlling nn unit(s)
   Driver Info:
     Driver Address: xxxxxxxx
     INT 13 Hook: xxxxxxxx
     IOSYS INT 13: xxxxxxxx
     INT 4B Hook: xxxxxxxx
     INT 4F Hook: xxxxxxxx
     ASPI Entry: xxxxxxxx
     Hooks the Foll. logical units (0=A,...):
      Hooks: unit number: nn
      Hooks: unit number: nn
   Config.sys line number: nnnnnnnn
   Config.sys date/time stamp: xxxxxxxx
   Hardware interrupt hook map: xxxxxxxx
				

Not all lines are listed for all devices.

Character Driver vs. Block Driver

The lines "Character Driver" and "Block Driver controlling nn unit(s)" are mutually exclusive.

Πρόγραμμα οδήγησης διευθύνσεων

Η διεύθυνση 8-ψήφιο κωδικοποιεί 16: 16: μετατόπιση τμήμα θέση του προγράμματος οδήγησης στη μνήμη.

INT 13 άγκιστρο

Η διεύθυνση 8-ψήφιο κωδικοποιεί 16: 16 θέση τμήματος: μετατόπιση του αγκίστρου INT 13 του προγράμματος οδήγησης.

IOSYS INT 13

Η διεύθυνση 8-ψήφιο κωδικοποιεί 16: 16 θέση τμήματος: μετατόπιση του ο φορέας 13 h INT, τη στιγμή που φορτώθηκε IO.sys. Η τιμή αυτή εμφανίζεται μόνο για το πρόγραμμα οδήγησης IO.sys στον εαυτό.

Κλείσιμο 4B INT

Η διεύθυνση 8-ψήφιο κωδικοποιεί 16: 16 θέση τμήματος: μετατόπιση του αγκίστρου 4B INT του προγράμματος οδήγησης.

Κλείσιμο 4F INT

Η διεύθυνση 8-ψήφιο κωδικοποιεί 16: 16 θέση τμήματος: μετατόπιση του αγκίστρου 4F INT του προγράμματος οδήγησης.

Καταχώρηση ASPI

Η διεύθυνση 8-ψήφιο κωδικοποιεί 16: 16 θέση τμήματος: μετατόπιση του σημείου εισόδου ASPI του προγράμματος οδήγησης.

Αγκιστρώνει το Foll. λογικές μονάδες

Παραθέτει σε λίστα τις λογικές μονάδες που έχει αγκιστρωθεί από το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.

Αριθμός γραμμής Config.sys

Ο αριθμός γραμμών στο Config.sys από τον οποίο έγινε φόρτωση του προγράμματος οδήγησης συσκευής. Η τιμή εμφανίζεται σε δεκαεξαδική μορφή. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής φορτώθηκε έμμεσα, εμφανίζεται ο αριθμός γραμμής 00000000.

Σήμανση ημερομηνίας/ώρας Config.sys

Η ημερομηνία/ώρα του αρχείου Config.sys, σε δεκαεξαδική μορφή κωδικοποιημένο. Αποκωδικοποίηση αυτή η τιμή δεν είναι γενικά σημαντικό.

Χάρτης άγκιστρο διακοπών υλικού

Μια μάσκα bit διακοπών υλικού αγκιστρωθεί από το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, κωδικοποιημένη σε δεκαεξαδική μορφή. Το χαμηλότερο bit αντιστοιχεί σε IRQ 0 και ούτω καθεξής.

An entry for a fake device named Mbrint13.sys is generated if the master boot record has been hooked. The INT 13 Hook address is the address of the hook as installed by the MBR. If this value begins with a 9, then it is likely that the computer has been infected by a boot-sector virus.

PART 4 - THE AUTOEXEC.BAT FILE DETAILS

The final section in the Ios.log file is a listing of TSR programs loaded by the Autoexec.bat file. This section is headed by the line:
Autoexec Date/Time Stamp: xxxxxxxx

Decoding the date/time stamp is not generally important.

Each TSR is listed in the following form, with only applicable lines listed for each TSR.
TSR Name: xxxxxxxx
   Autoexec Position: xxxxxxxx
   Hardware Interrupt Hook Bit Map: xxxxxxxx
     Hooks: INT 13
     Hooks: unit number: nn
     Hooks: unit number: nn
				

Autoexec Position

The file offset within the Autoexec.bat file of the line that caused the TSR to be loaded.

Hardware Interrupt Hook Bit Map

A bitmask of hardware interrupts hooked by the TSR, encoded in hexadecimal. The lowest bit corresponds to IRQ 0, and so on.

Hooks: INT 13

The TSR hooks INT 13 and is a strong candidate for forcing the system to use compatibility-mode disk access.

Hooks: unit number: nn

Lists the logical units that the TSR has hooked.

Περισσότερες πληροφορίες

The Ios.log file has several sections, each of which is described below.

GLOSSARY OF TERMS

INT 13 - Interrupt 13 is the hard disk drive interrupt. When the operating system needs to access the hard disk, it issues an INT 13 call. This typically is serviced by the BIOS, but device drivers and TSRs may intercept the request.

INT 4B - Interrupt 4B is the interrupt used by Common Access Method (CAM) versions 1.9 and earlier.

INT 4F - Interrupt 4F is the interrupt used by Common Access Method (CAM) versions 2.0 and later.

Hook - Hook is a synonym for "intercept." For example, an "INT 13 hooker" is a device driver or program that intercepts all INT 13 calls. The reasons for doing so may be innocuous (a screen saver), beneficial (a device driver that enables you to access a device that otherwise would be inaccessible), or harmful (a virus).

TSR - (Terminate and Stay Resident) - A program, typically loaded in the Autoexec.bat file, that loads itself permanently into memory.

Unit number - A unit number is a drive letter converted to a number. Drive A is unit number zero, drive B is unit number one, and so on. These are sometimes referred to as "logical units," which should not be confused with SCSI logical unit numbers (LUNs).

PART 1

The first section of the Ios.log file summarizes IOS takeover. This section may contain none, one, or more of the lines listed below in the order in which they normally appear.


Incompatible driver xxxxxxxx. Load FastDisk for driver if possibleThe indicated device driver hooks INT 13 in a manner that Windows has considered unsafe, but which would become safe if a Windows 3.1 FastDisk driver were installed.

Αναφορές

"Microsoft Windows 95 Resource Kit," Chapter 19

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 138899 - Τελευταία αναθεώρηση: Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 95
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbmt KB138899 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:138899

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com