จำนวนของเพจที่/วินาทีสูง PerfMon: หน่วยความจำเหลือไม่จำเป็นต้องเป็นน้อย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 139609 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อต้องการใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน คุณอาจพบหน่วยความจำสูง: หน้า/วินาทีนับค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแฟ้มเพจจิ้งหรือแคกิจกรรม ได้ ค่าสูงเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากแทนโปรแกรมประยุกต์ตามลำดับการอ่านหน่วยความจำที่แมปแฟ้มได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลต่อไปนี้มาจากข้อมูลคำจำกัดความนับตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับการนับหน้า/วินาทีของหน่วยความจำ:
เพจที่/วินาทีเป็นจำนวนที่ใช้ในการอ่านจากดิสก์ หรือเขียนลงดิสก์เพื่อแก้ปัญหาหน่วยความจำการอ้างอิงไปยังเพจที่ไม่ในหน่วยความจำในเวลาการอ้างอิง งานของหน้า นี่คือผลบวกของเพจที่อินพุต/วินาทีและหน้าผลลัพธ์/วินาที ตัวนับนี้มีการรับส่งข้อมูลของเพจในในนามของแคชของระบบการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ นี่คือตัวนับหลักเพื่อพิจารณาถึงหาก คุณกังวลไวต่อแรงกดหน่วยความจำมากเกินไป (ที่อยู่ thrashing), และเพมากเกินไปจจิ้งที่อาจทำ ตัวนับนี้ อย่างไรก็ตาม ยังบัญชีสำหรับกิจกรรมเช่นเป็นอ่านตามลำดับของหน่วยความจำที่แมปแฟ้ม ว่าแคช หรือไม่ มีการระบุทั่วไปนี้เมื่อคุณดูจำนวนหน่วยความจำสูง: หน้า/วินาที "ปกติ" (เฉลี่ย สัมพันธ์กับระบบมีการตรวจสอบ) หรือจำนวนหน่วยความจำสูง: ไบต์ที่มีอยู่ และยอดเงินปกติ หรือขนาดเล็กของแฟ้มเพจจิ้ง: %การใช้งาน ในกรณีของการไม่มีแคแมปแฟ้มหน่วยความจำ คุณจะเห็นกิจกรรมปกติ หรือต่ำแคช (ข้อบกพร่องของแคช)

ตามที่เห็นได้จากรายละเอียดข้างต้น จำนวนหน่วยความจำสูง: หน้า/วินาทีไม่จำเป็นต้อง indicative ไวต่อแรงกดหน่วยความจำหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการรายงานข้อผิดพลาด ไม่จำเป็นในการตรวจสอบตัวนับอื่น เช่นที่กล่าวไว้ข้างต้น การรับรูปภาพที่สมบูรณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เฉพาะของคุณ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 139609 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB139609 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:139609

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com