Numatytasis NTFS, FAT ir ?exFAT? skirstymo bloko dydis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 140365 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Vis? fail? sistemas, kurias Windows naudoja tvarkyti stand?iojo disko atsi?velgiant ?klasterio dydis (taip pat ?inomas kaippaskirstymo vieneto dyd?). Skirstymo blokas yra ma?iausias vietos diske kiekis, naudojamas failui saugoti. Kai failo dydis negali i?eiti ? lyginiai kartotiniai, sankaupa, papildomos vietos turi b?ti naudojamas laikyti fail? (iki kito keli? sankaupa). Tipi?kas stand?iojo disko skaidin?, i? vietos, kad yra prarastas, thismanner gali b?ti apskai?iuojamas naudojant lygt?(klasterio dydis) / 2 * (skai?i? fail?).

Jei formatuojant skaidin? skirstymo bloko dydis nenurodomas, numatytosios reik?m?s pasirenkamos pagal skaidinio dyd?. ?ios numatytosios reik?m?s pasirenkamos siekiant suma?inti prarandamos vietos kiek? ir fragmentavim?, atsirandant? skaidinyje.

Daugiau informacijos

Ahard disko skaidinio (taip pat ?inomas kaip apimties) gali b?ti formattedto NTFS, FAT, arba exFAT. Thedefault reik?mes Windows naudoja vien? i? ?i? methodsis naudojant Formatuoti skaidin?:
 • Naudojant komand? FORMATUOTI nuo komand? eilut?s withoutspecifying, sankaupa.
 • Formatavim? i? Windows Explorer t?ris AllocationUnit langel? dialogo lango formatavimas s?ra?us Numatytoji paskirstymo dyd?.

Pagal numatytuosius parametrus did?iausias NTFS skirstymo bloko dydis sistemoje ?Windows NT 4.0? ir naujesn?se ?Windows? versijose yra 4 kilobaitai (KB). Taip yra tod?l, kad NTFS fail? glaudinimo negalima atlikti diskuose, kuriuose yra didesni skirstymo blokai. Formatavimo komanda neapdoros didesni? nei 4 KB dyd?io skirstymo blok?, nebent vartotojas konkre?iai nurodo nepaisyti numatyt?j? parametr?. Tai galite padaryti naudodami /A: rakt? ir komand? Format arba ?Windows? nar?ykl?s dialogo lange Formatuoti nurodydami didesn? skirstymo bloko dyd?.

Jei naudojate priemon? Convert.exe nor?dami konvertuoti FAT skaidin? ? NTFS, ?Windows? visada naudoja original? FAT skirstymo bloko dyd? kaip NTFS skirstymo bloko dyd?, kai skirstymo bloko dydis vir?ija 4 KB. Jei FAT skirstymo bloko dydis vir?ija 4 KB, tada skirstymo blokai konvertuojami ? 4 KB dyd?io blokus naudojant NTFS. Taip yra tod?l, kad FAT strukt?ros lygiuojamos pagal skirstymo blok? ribas. Tod?l bet koks didesnis sankaupa neleid?ia ? funkcij?. Atminkite, kad formatuojant skaidin? naudojant sistemos ?Windows NT 3.5?, 3.51 ir 4.0 s?rank?, skaidinys pirmiausia formatuojamas kaip FAT, tada jis konvertuojamas ? NTFS, tod?l skirstymo bloko dydis visada bus toks, kaip apra?yta anks?iau, kai skaidinys formatuojamas atliekant s?rank?.

Numatytieji NTFS skirstymo blok? dyd?iai

?ioje lentel?je apra?omi numatytieji NTFS skirstymo blok? dyd?iai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Tomo dydis Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7?512 MB 512 bait?4 KB4 KB
512 MB?1 GB 1 KB4 KB4 KB
1?2 GB 2 KB4 KB4 KB
2 GB?2 TB 4 KB4 KB4 KB
2?16 TB Nepalaikoma *Nepalaikoma *4 KB
16?32 TB Nepalaikoma *Nepalaikoma *8 KB
32?64 TBNepalaikoma *Nepalaikoma *16 KB
64?128 TBNepalaikoma *Nepalaikoma *32 KB
128?256 TBNepalaikoma *Nepalaikoma *64 KB
> 256 TBNepalaikomaNepalaikomaNepalaikoma

Pastaba.?vaig?dut? (*) rei?kia, kad ji n?ra palaikoma tod?l, kad d?l pradin?s ?kelties ?ra?as (MBR).

Numatytieji FAT16 skirstymo blok? dyd?iai

?ioje lentel?je apra?omi numatytieji FAT16 skirstymo blok? dyd?iai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Tomo dydis Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7?8 MB Nepalaikoma NepalaikomaNepalaikoma
8?32 MB 512 bait?512 bait?512 bait?
32?64 MB 1 KB 1 KB 1 KB
64?128 MB 2 KB2 KB2 KB
128?256 MB4 KB4 KB4 KB
256?512 MB8 KB8 KB8 KB
512 MB?1 GB 16 KB 16 KB 16 KB
1?2 GB 32 KB32 KB32 KB
2?4 GB 64 KB64 KB64 KB
4?8 GB Nepalaikoma 128 KB *Nepalaikoma
8?16 GB Nepalaikoma 256 KB *Nepalaikoma
> 16 GBNepalaikoma NepalaikomaNepalaikoma
Pastaba.?vaig?dut? (*) rei?kia, kad ji isavailable tik d?l ?iniasklaidos sektoriaus dydis yra didesnis nei 512 bait?.

Numatytieji FAT32 skirstymo blok? dyd?iai

?ioje lentel?je apra?omi numatytieji FAT32 skirstymo blok? dyd?iai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Tomo dydisWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7?16 MB Nepalaikoma NepalaikomaNepalaikoma
16?32 MB 512 bait?512 bait?Nepalaikoma
32?64 MB 512 bait?512 bait?512 bait?
64?128 MB 1 KB1 KB1 KB
128?256 MB2 KB2 KB2 KB
256 MB?8 GB4 KB4 KB4 KB
8?16 GB 8 KB8 KB8 KB
16?32 GB 16 KB16 KB16 KB
32 GB?2 TB 32 KBNepalaikoma Nepalaikoma
> 2TBNepalaikoma NepalaikomaNepalaikoma

Numatytieji ?exFAT? skirstymo blok? dyd?iai

?ioje lentel?je apra?omi ?exFAT? numatytieji skirstymo blok? dyd?iai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Tomo dydis Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
7?256 MB 4 KB
256 MB?32 GB 32 KB
32 GB?256 TB 128 KB
> 256 TB Nepalaikoma

Savyb?s

Straipsnio ID: 140365 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 14 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbother kbmt KB140365 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 140365

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com