ขนาดคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้น สำหรับ NTFS, FAT, exFAT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 140365 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ถ้าคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติม การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไซต์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ระบบแฟ้มทั้งหมดที่ใช้ โดย Windows จัดระเบียบฮาร์ดดิสก์ของคุณขึ้นอยู่กับคลัสเตอร์ขนาด(เรียกอีกอย่างว่าขนาดหน่วยการจัดสรร) ขนาดคลัสเตอร์แสดงถึงจำนวนเนื้อที่ดิสก์ที่สามารถใช้เพื่อจัดเก็บแฟ้มที่เล็กที่สุด เมื่อขนาดของแฟ้มไม่มาออกเป็นหลายคู่ของขนาดของคลัสเตอร์ ต้องใช้พื้นที่ว่างเพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บไฟล์ (สูงสุดหลายถัดไปของขนาดของคลัสเตอร์) ทั้งหมด บนพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์โดยทั่วไป ยอดเงินเฉลี่ยของเนื้อที่ที่หายไปในลักษณะนี้สามารถคำนวณได้ ด้วยการใช้สมการ(ขนาดของคลัสเตอร์) / 2 * (หมายเลขของแฟ้ม)ได้

ถ้าขนาดของคลัสเตอร์ไม่มีระบุเมื่อคุณจัดรูปแบบพาร์ติชัน ค่าเริ่มต้นจะถูกเลือกขึ้นอยู่กับขนาดของพาร์ติชัน ค่าเริ่มต้นเหล่านี้จะถูกเลือกเมื่อ ต้องลดช่องว่างที่สูญเสียไป และ เพื่อลดการกระจายตัวของข้อมูลที่เกิดขึ้นบนพาร์ติชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

พาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไดรฟ์ข้อมูล) สามารถถูกจัดรูปแบบ NTFS, FAT หรือ exFAT ค่าเริ่มต้นใช้งาน Windows เมื่อหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อจัดรูปแบบพาร์ติชัน:
 • ใช้รูปแบบคำสั่งจากบรรทัดคำสั่งโดยไม่มี ระบุขนาดของคลัสเตอร์
 • การจัดรูปแบบไดรฟ์ข้อมูลจาก Windows Explorer เมื่อนั้น ปันส่วน หน่วย กล่องในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรายการ ขนาดการจัดสรรค่าเริ่มต้น.

โดยค่าเริ่มต้น ขนาดคลัสเตอร์สูงสุดสำหรับ NTFS ภายใต้ Windows NT 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows เป็น 4 กิโลไบต์ (KB) เป็นเช่นนี้ เพราะมีการบีบอัดแฟ้ม NTFS เป็นไปไม่ได้อยู่บนไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของคลัสเตอร์ คำสั่งการจัดรูปแบบจะไม่ใช้จุดกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 กิโลไบต์เว้นแต่ผู้ใช้โดยเฉพาะแทนที่การตั้งค่าเริ่มต้น คุณสามารถทำเช่นนี้ โดยใช้สวิตช์ /A: ร่วมกับคำสั่งการจัดรูปแบบ หรือ โดยการระบุขนาดของคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบใน Windows Explorer

เมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Convert.exe เพื่อแปลงพาร์ติชัน FAT เป็น NTFS, Windows เสมอใช้ขนาดคลัสเตอร์ FAT เดิมเป็นขนาดของคลัสเตอร์ของ NTFS สำหรับคลัสเตอร์ปรับขนาดได้ถึง 4 กิโลไบต์ ถ้าขนาดคลัสเตอร์ FAT มีขนาดใหญ่กว่า 4 กิโลไบต์ จุดกลุ่มจะถูกแปลงลงมาเป็น NTFS 4 KB ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโครงสร้าง FAT ถูกจัดอยู่ในขอบเขตของคลัสเตอร์ ดังนั้น ใด ๆ ขนาดของคลัสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะไม่อนุญาตให้สำหรับการแปลงไปยังฟังก์ชัน หมายเหตุนอกจากนี้เมื่อมีการจัดรูปแบบพาร์ติชันภายใต้ Windows NT 3.5, 3.51 และ 4.0 เซ็ตอัพ พาร์ติชันฟอร์แมตเป็น FAT ก่อน แล้ว แปลงเป็น NTFS ดังนั้นขนาดของคลัสเตอร์ยังมักจะตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เมื่อมีการจัดรูปแบบพาร์ติชันในเซ็ตอัพ

ขนาดคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ NTFS

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงขนาดของคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ NTFS
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขนาดไดรฟ์ข้อมูล Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
MB–512 7 เมกะ 512 ไบต์4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์
กิกะไบต์ MB–1 512 1 KB4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์
GB–2 1 กิกะไบต์ 2 กิโลไบต์4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์
เทราไบต์ GB–2 2 4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์
เทราไบต์ TB–16 2 ไม่ได้รับการสนับสนุน *ไม่ได้รับการสนับสนุน *4 กิโลไบต์
เทราไบต์ 16TB–32 ไม่ได้รับการสนับสนุน *ไม่ได้รับการสนับสนุน *8 KB
เทราไบต์ 32TB–64ไม่ได้รับการสนับสนุน *ไม่ได้รับการสนับสนุน *ขนาด 16 กิโลไบต์
เทราไบต์ 64TB–128ไม่ได้รับการสนับสนุน *ไม่ได้รับการสนับสนุน *32 กิโลไบต์
เทราไบต์ 128TB–256ไม่ได้รับการสนับสนุน *ไม่ได้รับการสนับสนุน *64 กิโลไบต์
> 256 เทราไบต์ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุน

หมายเหตุ ดอกจันหมายความ ว่า ไม่ได้ถูกสนับสนุนเนื่องจากข้อจำกัดของมาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR)

ขนาดคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ FAT16

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงขนาดของคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ FAT16
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขนาดไดรฟ์ข้อมูล Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
MB–8 7 เมกะ ไม่ได้รับการสนับสนุน ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุน
MB–32 8 MB 512 ไบต์512 ไบต์512 ไบต์
MB–64 32 MB 1 KB 1 KB 1 KB
64 เมกะไบต์ MB–128 2 กิโลไบต์2 กิโลไบต์2 กิโลไบต์
MB–256 ขนาด 128 MB4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์
MB–512 ขนาด 256 MB8 KB8 KB8 KB
กิกะไบต์ MB–1 512 ขนาด 16 กิโลไบต์ ขนาด 16 กิโลไบต์ ขนาด 16 กิโลไบต์
GB–2 1 กิกะไบต์ 32 กิโลไบต์32 กิโลไบต์32 กิโลไบต์
2 กิกะไบต์ GB–4 64 กิโลไบต์64 กิโลไบต์64 กิโลไบต์
4 กิกะไบต์ GB–8 ไม่ได้รับการสนับสนุน กิโลไบต์ 128 *ไม่ได้รับการสนับสนุน
กิกะไบต์ GB–16 8 ไม่ได้รับการสนับสนุน กิโลไบต์ 256 *ไม่ได้รับการสนับสนุน
> 16 GBไม่ได้รับการสนับสนุน ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุน
หมายเหตุ ดอกจันหมายความ ว่า จะใช้ได้เฉพาะในสื่อที่มีขนาดเซกเตอร์ขนาดใหญ่กว่า 512 ไบต์

ขนาดคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ FAT32

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงขนาดของคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ FAT32
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขนาดไดรฟ์ข้อมูลWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB–16MB ไม่ได้รับการสนับสนุน ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุน
เมกะไบต์ MB–32 16 512 ไบต์512 ไบต์ไม่ได้รับการสนับสนุน
MB–64 32 MB 512 ไบต์512 ไบต์512 ไบต์
64 เมกะไบต์ MB–128 1 KB1 KB1 KB
MB–256 ขนาด 128 MB2 กิโลไบต์2 กิโลไบต์2 กิโลไบต์
256 MB–8GB4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์4 กิโลไบต์
8GB–16GB 8 KB8 KB8 KB
16GB–32GB ขนาด 16 กิโลไบต์ขนาด 16 กิโลไบต์ขนาด 16 กิโลไบต์
32GB–2TB 32 กิโลไบต์ไม่ได้รับการสนับสนุน ไม่ได้รับการสนับสนุน
> 2TBไม่ได้รับการสนับสนุน ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการสนับสนุน

ขนาดคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ exFAT

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงขนาดของคลัสเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ exFAT
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ขนาดไดรฟ์ข้อมูล Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
MB–256 7 เมกะ 4 กิโลไบต์
กิกะไบต์ MB–32 256 32 กิโลไบต์
เทราไบต์ GB–256 32 128 กิโลไบต์
> 256 เทราไบต์ ไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 140365 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 สิงหาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbinfo kbother kbmt KB140365 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:140365

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com