יצירת קובץ System.ini חדש ללא מנהלי התקן של ספקים חיצוניים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 140441 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד ליצור קובץ System.ini חדש בלי להשתמש במנהלי התקנים של ספקים חיצוניים. אתה עשוי להזדקק לקובץ System.ini חדש כאשר, לאחר הפעלת פרוצדורות רגילות לפתרון בעיות כדי לברר את הסיבה לבעיה מסוימת, קובץ ה-System.ini נפגם, חסר או נעשה בלתי מתאים.

מידע נוסף

כדי ליצור קובץ System.ini חדש ללא הפניות למנהלי התקנים של ספקים חיצוניים, בצע את השלבים הבאים:

שים לב: הוראות אלה מבוססות על ההנחה ש-Windows מותקן בתיקייה Windows שבכונן C. אם אתה משתמש בכונן אחר או בתיקייה אחרת, שנה את ההוראות הבאות בהתאם.
 1. הפעל מחדש את המחשב שלך עד שורת הפקודה. לשם כך, הפעל מחדש את המחשב, הקש על מקש F8 כאשר תראה את ההודעה Starting Windows 95 ובחר מתוך תפריט ההפעלה את האפשרות Command Prompt Only. ב-Windows 98, הפעל מחדש את המחשב, לחץ והחזק את מקש CTRL עד שתראה את תפריט ההפעלה של Windows 98. בחר בפריט Command Prompt Only.
 2. הקלד את השורה הבאה כדי לעבור לתיקייה Windows:

  cd \windows
 3. הקלד את השורה הבאה כדי לשנות את שם קובץ ה-System.ini הקיים:

  ren system.ini system.xxx
 4. הקלד את השורה הבאה כדי ליצור קובץ System.ini חדש:

  copy system.cb system.ini
 5. הקלד את השורה הבאה כדי לערוך את קובץ ה-System.ini החדש:

  edit system.ini
 6. הוסף את השורות הבאות בתחילת הקובץ:
  ??
    [boot]
    mouse.drv=mouse.drv
    drivers=mmsystem.dll
  						
  הוסף את השורה הראשונה במקטע [386Enh] של הקובץ:
  ??
    [386Enh]
    mouse=*vmouse
  						
 7. שמור את הקובץ System.ini וצא מהעורך. כדי לשמור את הקובץ, לחץ על ALT+F ולאחר מקן הקש X ו-Y.
 8. הקלד win כדי להפעיל את Windows.

  שים לב: אם העכבר אינו עובד בעת הפעלת Windows, יש להניח שהוא לא נתמך על ידי מנהל ההתקן הסטנדרטי של Windows לעכבר. באפשרותך להתקין את מנהל ההתקן של Windows 3.1 המצורף לעכבר שלך כדי להחזיר את העכבר למצב תפקודי. לקבלת מידע על התקנת מנהל ההתקן, עיין בתיעוד המצורף לעכבר.
 9. לחץ על לחצן 'התחל', לחץ על 'הפעלה', הקלד את הנתיב אל תוכנית Windows Setup בתיבה 'פתח' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

  לדוגמה, אם תקליטור Windows נמצא בכונן D, הקלד את השורה הבאה:


  d:\setup לחלופין, אם אתה משתמש בתקליטונים של Windows, הכנס את דיסק 1 לכונן A והקלד את השורה הבאה:

  a:\setup
 10. כאשר תופיע תיבת הדו-שיח 'התקנה', לחץ על 'המשך' ופעל לפי ההוראות כדי להתקין את Windows מחדש. אם תוצג לפניך האפשרות Restore Windows files that are changed or corrupted, בחר בה. אם אינך רואה אפשרות זו, בחר באפשרות להתקין את Windows מחדש.


אם לאחר סיום פעולתה של תוכנית ההתקנה תגלה שחלק מהתוכניות, הכלים או התקני הקצה שלך אינך פועלים כיאות, התקן מחדש את התוכנית או את ההתקן.

ערכי ברירת מחדל בקובץ System.ini.

הערכים הבאים הם ערכי ברירת המחדל בקובץ System.ini חדש:
??
  [386Enh]
  device=*vshare
  device=*dynapage
  device=*vcd
  device=*vpd
  device=*int13
  keyboard=*vkd
  display=*vdd
  mouse=*vmouse, msmouse.vxd
  woafont=dosapp.fon
  device=*enable

  [keyboard]
  layout=kbdus.kbd
  subtype=
  type=4
  keyboard.dll=
  oemansi.bin=

  [Intl]
  ACP=1252
  OEMCP=437
  SystemLocale=00000409

  [boot]
  system.drv=system.drv
  drivers=mmsystem.dll
  user.exe=user.exe
  gdi.exe=gdi.exe
  sound.drv=mmsound.drv
  dibeng.drv=dibeng.dll
  comm.drv=comm.drv
  shell=Explorer.exe
  keyboard.drv=keyboard.drv
  fonts.fon=vgasys.fon
  fixedfon.fon=vgafix.fon
  oemfonts.fon=vgaoem.fon
  386Grabber=vgafull.3gr
  display.drv=pnpdrvr.drv
  mouse.drv=mouse.drv
  *DisplayFallback=0

  [power.drv]

  [drivers]
  wavemapper=*.drv

  [iccvid.drv]

  [mciseq.drv]

  [mci]
  cdaudio=mcicda.drv
  sequencer=mciseq.drv
  waveaudio=mciwave.drv
  avivideo=mciavi.drv
  videodisc=mcipionr.drv
  vcr=mcivisca.drv

  [NonWindowsApp]

  [vcache]

  [nwnp32]

  [boot.description]
  keyboard.typ=Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard
  aspect=100,96,96
  display.drv=Standard Display Adapter (VGA)
  mouse.drv=Standard mouse
  system.drv=Standard PC

  [MSNP32]

  [display]

  [drivers32]
  vidc.CVID=iccvid.dll
  VIDC.IV31=ir32_32.dll
  VIDC.IV32=ir32_32.dll
  vidc.MSVC=msvidc32.dll
  VIDC.MRLE=msrle32.dll
				

מאפיינים

Article ID: 140441 - Last Review: יום רביעי 31 ינואר 2007 - Revision: 1.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhowto KB140441

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com