Tworzenie nowego pliku System.ini, gdy brak sterowników innych firm

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 140441 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL140441
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób utworzenia nowego pliku System.ini, gdy nie są dostępne sterowniki innych firm. Utworzenie nowego pliku System.ini może być konieczne, jeśli po wykonaniu standardowych procedur rozwiązywania problemów w celu ustalenia przyczyny problemu, plik System.ini będzie nieprawidłowy lub uszkodzony albo zostanie usunięty.

Więcej informacji

Aby utworzyć nowy plik System.ini bez odwoływania się do sterowników urządzeń innych firm, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: W tych instrukcjach zakłada się, że system Windows został zainstalowany w folderze Windows na dysku C. W przypadku używania innego dysku lub folderu, poniższe instrukcje należy odpowiednio zmodyfikować.
 1. Uruchom ponownie komputer w wierszu polecenia. W tym celu uruchom ponownie komputer, naciśnij klawisz F8 po wyświetleniu komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95”, a następnie w menu Autostart wybierz polecenie Tylko wiersz poleceń. W systemie Windows 98 uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL do chwili wyświetlenia menu Autostart systemu Windows 98, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz poleceń.
 2. Aby przejść do folderu Windows, wpisz następujący wiersz:

  cd \windows
 3. Aby zmienić nazwę bieżącego pliku System.ini, wpisz następujący wiersz:

  ren system.ini system.xxx
 4. Aby utworzyć nowy plik System.ini, wpisz następujący wiersz:

  copy system.cb system.ini
 5. Aby edytować bieżący plik System.ini, wpisz następujący wiersz:

  edit system.ini
 6. Dodaj następujące wiersze na początku pliku:
   
    [boot]
    mouse.drv=mouse.drv
    drivers=mmsystem.dll 
  Dodaj następujący wiersz w sekcji [386Enh] pliku:
   
    [386Enh]
    mouse=*vmouse 
 7. Zapisz plik System.ini, a następnie zakończ pracę edytora. Aby zapisać plik, naciśnij klawisze ALT+F, naciśnij klawisz X, a następnie naciśnij klawisz Y.
 8. Wpisz polecenie win , aby uruchomić system Windows.

  UWAGA: Jeśli po uruchomieniu systemu Windows nie będzie działać mysz, to najprawdopodobniej nie jest obsługiwana przez standardowy sterownik myszy systemu Windows. Aby przywrócić jej działanie, można zainstalować sterownik z systemu Windows 3.1, dostarczony razem z myszą. Aby uzyskać informacje o instalowaniu sterownika, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną razem z myszą.
 9. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ścieżkę do programu instalacyjnego systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład jeśli dysk CD z systemem Windows jest w stacji D, wpisz następujący ciąg:


  d:\setup W przypadku dyskietek z systemem Windows, włóż dyskietkę nr 1 do stacji dysków A, a następnie wpisz następujący ciąg:

  a:\setup
 10. Po pojawieniu się okna dialogowego Instalatora kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu ponownej instalacji systemu Windows. Po wyświetleniu opcji „Przywróć zmienione lub uszkodzone pliki systemu Windows”, zaznacz ją. Jeśli ta opcja nie zostanie wyświetlona, wybierz ponowną instalację systemu Windows.


Jeśli po zakończeniu instalacji niektóre programy, narzędzia lub urządzenia zewnętrzne nie będą działać poprawnie, należy ponownie zainstalować program lub urządzenie.

Domyślne wpisy w pliku System.ini

Poniżej podano domyślne wpisy w nowym pliku System.ini:
 
  [386Enh]
  device=*vshare
  device=*dynapage
  device=*vcd
  device=*vpd
  device=*int13
  keyboard=*vkd
  display=*vdd
  mouse=*vmouse, msmouse.vxd
  woafont=dosapp.fon
  device=*enable

  [keyboard]
  layout=kbdus.kbd
  subtype=
  type=4
  keyboard.dll=
  oemansi.bin=

  [Intl]
  ACP=1252
  OEMCP=437
  SystemLocale=00000409

  [boot]
  system.drv=system.drv
  drivers=mmsystem.dll
  user.exe=user.exe
  gdi.exe=gdi.exe
  sound.drv=mmsound.drv
  dibeng.drv=dibeng.dll
  comm.drv=comm.drv
  shell=Explorer.exe
  keyboard.drv=keyboard.drv
  fonts.fon=vgasys.fon
  fixedfon.fon=vgafix.fon
  oemfonts.fon=vgaoem.fon
  386Grabber=vgafull.3gr
  display.drv=pnpdrvr.drv
  mouse.drv=mouse.drv
  *DisplayFallback=0

  [power.drv]

  [drivers]
  wavemapper=*.drv

  [iccvid.drv]

  [mciseq.drv]

  [mci]
  cdaudio=mcicda.drv
  sequencer=mciseq.drv
  waveaudio=mciwave.drv
  avivideo=mciavi.drv
  videodisc=mcipionr.drv
  vcr=mcivisca.drv

  [NonWindowsApp]

  [vcache]

  [nwnp32]

  [boot.description]
  keyboard.typ=Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard
  aspect=100,96,96
  display.drv=Standard Display Adapter (VGA)
  mouse.drv=Standard mouse
  system.drv=Standard PC

  [MSNP32]

  [display]

  [drivers32]
  vidc.CVID=iccvid.dll
  VIDC.IV31=ir32_32.dll
  VIDC.IV32=ir32_32.dll
  vidc.MSVC=msvidc32.dll
  VIDC.MRLE=msrle32.dll 

Właściwości

Numer ID artykułu: 140441 - Ostatnia weryfikacja: 30 grudnia 2004 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbenv win98 win95 KB140441

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com