WD97: Jak wysłać dokument programu Word w wiadomości e-mail

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 140735 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak wysłać dokument programu Word pocztą e-mail, używając programu Word 97 w systemie Windows 95.

Więcej informacji

Aby wysłać dokument bezpośrednio z programu Word pocztą e-mail, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Plik wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Adresat wiadomości.

  UWAGA: Jeśli polecenie Wyślij do jest niedostępne w menu Plik, trzeba zainstalować program Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Aby zainstalować program Microsoft Outlook” lub „Aby zainstalować program Microsoft Exchange” dalej w tym artykule.
 2. W polu Nazwa profilu wybierz pozycję Microsoft Outlook lub Ustawienia programu MS Exchange, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz nazwę e-mail adresata w wierszu Do lub wybierz tę nazwę z osobistej książki adresowej.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Wyślij.

INSTALOWANIE PROGRAMU POCZTY E-MAIL

Poniższe instrukcje dotyczą tylko programu Word 97 należącego do pakietu Microsoft Office 97.

UWAGA: Ponieważ jest kilka wersji systemu Windows, poniższe czynności mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W takim wypadku zajrzyj do dokumentacji produktu, aby wykonać te kroki.

Instalowanie programu Microsoft Outlook

Aby zainstalować program Microsoft Outlook, wykonaj następujące kroki:

 1. Na pasku zadań systemu Windows 95 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij kartę Zainstaluj/Odinstaluj.
 4. Na liście Składniki zaznacz pozycję Microsoft Office 97.
 5. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 6. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń w oknie dialogowym Instalatora pakietu Microsoft Office 97.
 7. Zaznacz pole wyboru Microsoft Outlook.
 8. Kliknij przycisk Zmień opcję.
 9. Zaznacz pole wyboru Obsługa serwera Microsoft Exchange. Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij przycisk Kontynuuj.
Program Microsoft Outlook jest zainstalowany.

Instalowanie programu Microsoft Exchange

Aby zainstalować program Microsoft Exchange, wykonaj następujące kroki:

 1. Na pasku zadań systemu Windows 95 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 3. Kliknij kartę Instalator systemu Windows.
 4. Na liście Składniki zaznacz pozycję Microsoft Exchange.
 5. Kliknij przycisk Szczegóły.
 6. Zaznacz pozycję Microsoft Exchange i Usługi Microsoft Mail.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK ponownie.
Program Microsoft Exchange jest zainstalowany.

Właściwości

Numer ID artykułu: 140735 - Ostatnia weryfikacja: 25 września 2003 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbfaq kbhowto kbinterop KB140735
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com