Program Internet Explorer otwiera pliki .exe zamiast je pobierać

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 140991 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL140991
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania Rejestru. Przed modyfikowaniem Rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej, modyfikowania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas próby pobrania pliku wykonywalnego (.exe) w programie Microsoft Internet Explorer plik może zostać otwarty zamiast pobrany.

Przyczyna

We wersjach programu Internet Explorer wcześniejszych od Internet Explorer 4.0 po wybraniu pliku do pobrania w programie Internet Explorer pojawia się okno dialogowe Potwierdź otwarcie pliku. Pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu w tym oknie dialogowym jest zaznaczone.

Jeśli pole wyboru „Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu” jest wyczyszczone, wpis do Rejestru dla tego ustawienia jest zmieniony i nie pojawia się okno dialogowe Potwierdź otwarcie pliku w następnych sesjach pobierania. W wyniku tego program Internet Explorer automatycznie otwiera pliki, zamiast je pobierać.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

W celu obejścia tego problemu należy użyć odpowiedniej metody:

Metoda 1

Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze do pliku, który chcesz pobrać, a następnie kliknij polecenie Zapisz element docelowy jako.

Metoda 2

Włącz opcję Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu. Aby to zrobić, użyj Edytora Rejestru do modyfikowania trzeciego oktetu wartości EditFlags klucza Hkey_Classes_Root\exefile z 01 na 00.

UWAGA: Ta metoda nie działa, jeśli jest używany program Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej.

Na przykład należy zmienić wartość EditFlags z d8 07 01 00 na d8 07 00 00.

UWAGA: Flaga edycji dokumentów programu Word jest umieszczona w następującej lokalizacji:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.6]
  @="Microsoft Word 6.0 - 7.0 Document" "EditFlags"=hex:00,00,01,00

Należy zmienić wartość 01 trzeciego oktetu na 00.

Więcej informacji

Gdy po raz pierwszy klikniesz łącze pobierania pliku .exe w wersjach programu Internet Explorer starszych niż Internet Explorer 4.0, pojawi się okno dialogowe Potwierdź otwarcie pliku. Pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu w tym oknie dialogowym jest zaznaczone. Jeśli masz pewność, że otwarcie tego pliku jest bezpieczne, kliknij przycisk Otwórz. Aby zapisać plik na dysku, kliknij przycisk Zapisz jako.

Jeśli wyczyścisz pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu, komunikaty monitujące o otwarcie pliku przestaną się pojawiać. Zamiast tego plik zostanie otwarty automatycznie.

Jeśli wyłączysz monitowanie dla plików ActiveMovie (obejmuje to wszystkie typy plików używające standard ActiveMovie, na przykład pliki .wav, .mov, i .avi), klucz Rejestru, który należy zmodyfikować, jest następujący:

  HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovie.Control.1

Zmień wartość EditFlags z 00 00 01 00 na 00 00 00 00.

W przypadku uruchomienia programu Internet Explorer 4.0 lub nowszego klucz Rejestru, który należy zmodyfikować, jest następujący:

  HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovieControl.2

Zmień wartość EditFlags z 00 00 01 00 na 00 00 00 00.

W przypadku uruchomienia programu Windows Media Player w wersji 5.2, klucz Rejestru, który należy zmodyfikować, jest następujący:

  HKEY_CLASSES_ROOT\MediaPlayer.MediaPlayer.1

Zmień wartość EditFlags na same zera lub wartość zerową.

Pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu nie jest wyświetlane w programie Internet Explorer 4.0 lub nowszym.


W systemie Windows Millennium

 1. Kliknij ikonę Mój komputer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów.
 2. Kliknij kartę Typy plików, a następnie wyróżnij typ pliku.
 3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij, aby zaznaczyć ustawienie Potwierdź otwarcie po pobraniu.
Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób pobierane są inne typy plików, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
177976 Not Prompted to Specify Download Folder for File
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 140991 - Ostatnia weryfikacja: 5 stycznia 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Plus! 95 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbui msient msiew95 win95 KB140991

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com