วิธีการเพิ่มรายการลงในรายการ "ส่งไปยัง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 141017 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธี การใช้คำสั่ง'ส่งไปยัง'การปรับเปลี่ยน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้คำสั่ง 'ส่งไปยัง'

ใน Windows Explorer หรือ My Computer ใช้ปุ่มเมาส์ขวา เพื่อคลิกแฟ้ม ชี้ไปที่ส่งไปยังบนเมนูที่ปรากฏ แล้ว คลิกปลายทาง แฟ้มถูกส่งไปยัง หรือเรียกใช้ โดยปลายทางที่คุณเลือก ปลายทางที่คุณสามารถส่งแฟ้มที่จะรวม:
 • ดิสก์ไดรฟ์ (ภายในเครื่องหรือเครือข่าย)
 • เครื่องพิมพ์โทรสาร
 • เครื่องพิมพ์
 • โปรแกรมที่ทำงานบน Windows

วิธีการแก้ไขการส่งไปยังเมนู

โดยค่าเริ่มต้น ส่งไปยังเมนูประกอบด้วยฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ จดหมาย และผู้รับโทรสาร และ Briefcase ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มปลายทางเพื่อส่งไปยังเมนู เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์ Windows\SendTo โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก 'เรียกใช้'
 2. พิมพ์ "sendto" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ในกล่องเปิด และจากนั้น คลิกตกลง
 3. เพิ่มทางลัดที่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • ลากทางลัดใหม่ไปยังโฟลเดอร์:

   ใช้ปุ่มเมาส์ขวาลากปลายทางเพื่อ SendTo โฟลเดอร์ แล้ว คลิกสร้างทางลัดที่นี่บนเมนูที่ปรากฏขึ้น
  • การสร้างทางลัดใหม่ ด้วยตัวช่วยสร้างสร้างทางลัด:
   1. บนเมนู'แฟ้ม' ชี้ไปที่สร้าง และจากนั้น คลิกที่ทางลัด
   2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการสร้างทางลัด

การเอาออกทางลัด

เมื่อต้องการเอาทางลัด ใช้ปุ่มเมาส์ขวาให้คลิกที่ทางลัดในโฟลเดอร์ SendTo และจากนั้น คลิก'ลบ'บนเมนูที่ปรากฏ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งส่งไปยัง คลิกที่ปุ่ม'เริ่ม' คลิก'วิธีใช้', พิมพ์ "ส่ง" บนแท็บการทำดัชนี และจากนั้น ให้ดูหัวข้อ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 141017 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhowto kbui kbmt KB141017 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:141017

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com