ความแตกต่างระหว่าง Regedit.exe และ Regedt32.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 141377 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Windows NT รวมอรรถประโยชน์สองของการแก้ไขรีจิสทรี Regedit.exe และ Regedt32.exe บทความนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่สองสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการโดยใช้ Windows NT

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows NT 3.x

Regedit.exe

Regedit.exe เป็นการแก้ไขการลงทะเบียนสำหรับ Windows แบบ 16 บิต การใช้การปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลการลงทะเบียน Windows ฐานข้อมูลจะอยู่ในไดเรกทอรี Windows เป็น Reg.dat ฐานข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ขนาด 16 บิต และถูกใช้โดยตัวจัดการแฟ้มสำหรับการเปิด และการพิมพ์แฟ้ม มันถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนการเชื่อมโยงและวัตถุฝังตัว (OLE) Reg.dat ใช้ และเก็บรักษา โดย Windows บน Windows (WOW) และโปรแกรมประยุกต์ของ Windows แบบ 16 บิต เลเยอร์ WOW อยู่ด้านบนสุดของ theVirtual DOS เครื่องจักร (VDM)

Regedit.exe จะเป็นโปรแกรมประยุกต์ขนาด 16 บิตที่รวมอยู่ใน Windows NT สำหรับความเข้ากันได้กับโปรแกรมประยุกต์ขนาด 16 บิตก่อนหน้า Regedit ให้วิธีการสำหรับการตรวจสอบ Reg.dat ภายใต้ Windows NT คุณสามารถโยกย้ายแฟ้มฐานข้อมูล Reg.dat รีจิสทรีของ Windows NT ในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งแรกเพื่อติดตั้ง aninitial ของ Windows NT

Regedt32.exe

Regedt32.exe เป็นการแก้ไขการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ Windows NT มันถูกใช้ในการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลการกำหนดค่า Windows NT หรือรีจิสทรีของ Windows NT ตัวแก้ไขนี้ช่วยให้คุณสามารถดู และปรับเปลี่ยนรีจิสทรีของ Windows NTตัวแก้ไขการแสดงมุมมองของ windows ที่แสดงส่วนของรีจิสทรี ตั้งชื่อกลุ่ม แต่ละหน้าต่างแสดงส่วนที่สอง บนด้านซ้าย ไม่มีโฟลเดอร์ที่แสดงถึงรีจิสทรีคีย์ บนด้านขวา ไม่มีค่าเกี่ยวข้องกับคีย์รีจิสทรีที่เลือก Regedt32 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดเมื่อคุณใช้การเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี ค่าที่ขาดหายไป หรือไม่ถูกต้องในรีจิสทรีสามารถทำการติดตั้ง Windows NT ไม่สามารถใช้งาน

Windows NT 4.0 และ Windows 2000

Regedit.exe

Regedit.exe จะมาพร้อมกับ Windows NT 4.0 และ Windows 2000 ใช้งานเป็นหลักสำหรับการแสดงความสามารถในการค้นหา คุณสามารถใช้ Regedit.exe เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงในรีจิสทรีของ Windows NT 4.0 และ Windows 2000 แต่คุณไม่สามารถใช้เพื่อดู หรือแก้ไขฟังก์ชันทั้งหมดหรือชนิดข้อมูลที่อยู่บน Windows NT 4.0 และ Windows 2000

ข้อจำกัดต่อไปนี้มีอยู่ในรุ่น Regedit.exe ที่มาพร้อมกับ Windows NT 4.0 และ Windows 2000:
 • คุณไม่สามารถตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับรีจิสทรีคีย์
 • คุณไม่สามารถดู แก้ไข หรือชนิดข้อมูลของค่าการค้นหา
  REG_EXPAND_SZ
  และ
  REG_MULTI_SZ
  . ถ้าคุณพยายามดูการ
  REG_EXPAND_SZ
  ค่า Regedit.exe แสดงดังกล่าวเป็นชนิดข้อมูลแบบไบนารี ถ้าคุณพยายามที่จะแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งของชนิดข้อมูลเหล่านี้ Regedit.exe จะบันทึกเป็น
  REG_SZ
  และชนิดข้อมูลฟังก์ชันของผู้ที่ทำไม่
 • คุณไม่สามารถบันทึก หรือคืนค่าคีย์เป็นแฟ้มกลุ่ม
Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ Regedit.exe สำหรับความสามารถค้นหาบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือใช้ Windows NT 4.0 เท่านั้น

Regedt32.exe

Regedt32.exe เป็นการแก้ไขการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ Windows NT 4.0 และ Windows 2000 Regedt32.exe คือ ฐานข้อมูลการกำหนดค่า tomodify ที่ใช้ Windows NT หรือ NTregistry ของ Windows ตัวแก้ไขนี้ช่วยให้คุณสามารถดู และปรับเปลี่ยนรีจิสทรีของ Windows NTตัวแก้ไขการแสดงมุมมองของ windows ที่แสดงส่วนต่าง ๆ ของ theregistry การตั้งชื่อกลุ่ม แต่ละหน้าต่างแสดงส่วนที่สอง บน leftside ไม่มีโฟลเดอร์ที่แสดงถึงรีจิสทรีคีย์ บนด้านขวา ไม่มีค่าเกี่ยวข้องกับคีย์รีจิสทรีที่เลือก เครื่องมือมีประสิทธิภาพของ isa Regedt32 และคุณต้องใช้กับ extreme caution เมื่อคุณค่า changeregistry ค่าที่ขาดหายไป หรือไม่ถูกต้องในรีจิสทรีสามารถทำการติดตั้ง theWindows ไม่สามารถใช้งาน

หมายเหตุซึ่งแตกต่างจาก Regedit.exe, Regedt32.exe ไม่สนับสนุนการนำเข้า และส่งออกแฟ้มรายการ (.reg) ลงทะเบียน

Windows XP และ Windows Server 2003

Regedit.exe

Regedit.exe เป็นการแก้ไขการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 Regedit.exe มีฐานข้อมูลการกำหนดค่า tomodify ที่ใช้ Windows NT หรือรีจิสทรีของ Windows NT ตัวแก้ไขนี้ช่วยให้คุณสามารถดู และปรับเปลี่ยนรีจิสทรีของ Windows NT สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยการตั้งค่าในรีจิสทรีคีย์ การดูและการแก้ไข
REG_EXPAND_SZ
และ
REG_MULTI_SZ
และบันทึก และคืนค่าแฟ้มกลุ่ม บนด้านซ้าย ไม่มีโฟลเดอร์ที่แสดงถึงรีจิสทรีคีย์ บนด้านขวา ไม่มีค่าเกี่ยวข้องกับคีย์รีจิสทรีที่เลือก Regedit เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดเมื่อคุณใช้การเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี ค่าที่ขาดหายไป หรือไม่ถูกต้องในรีจิสทรีสามารถทำการติดตั้ง theWindows ไม่สามารถใช้งาน

Regedt32.exe

ใน Windows XP และ Windows Server 2003, Regedt32.exe คือ โปรแกรมขนาดเล็กที่เพิ่งรัน Regedit.exe

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986คำอธิบายของรีจิสทรีของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Regedit และ Regedt32 ดูความช่วยเหลือสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้ หรือวิธีใช้เครื่องมือรวมของทรัพยากร Kitใน theWindows NT Resource Kit

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 141377 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
Keywords: 
kbinfo kbmt KB141377 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:141377

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com