การเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่าย โดยไม่มีการแมปไดรฟ์หรือพอร์ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 141941 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ชื่อแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) กับ Neighborhood เครือข่ายสามารถเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่าย โดยไม่มีการแมปไดรฟ์หรือพอร์ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มบนทรัพยากรเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน โดยการป้อนตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มในรูปแบบ UNC หรือ โดยการเรียกดูเครือข่าย Neighborhood

เมื่อต้องการระบุแฟ้มโดยใช้รูปแบบ UNC ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
\\computername\sharename\path\filename

ตัวอย่างเช่น การเข้าถึงแฟ้มที่ชื่อ Report.xls ในโฟลเดอร์ Current\Month บนใช้ร่วมกันชื่อเอกสารบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อขาย คุณจะใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
\\sales\documents\current\month\report.xls

คุณยังสามารถใช้ชื่อของ UNC ด้วยของ NetWare เซิร์ฟเวอร์ ไวยากรณ์ของ NetWare
เซิร์ฟเวอร์ / ระดับเสียง: โฟลเดอร์

แปลเป็นชื่อของ UNC ต่อไปนี้:
\\server\volume\folder

ถ้าคุณทราบชื่อของ UNC ของแฟ้ม คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดแฟ้ม:
  1. ในโปรแกรมคุณกำลังเรียกใช้งาน คลิกOPENในการแฟ้ม:เมนู
  2. ในการOPENกล่อง พิมพ์ชื่อของ UNC ของแฟ้ม
เมื่อต้องการเปิดแฟ้มมีชื่อ UNC ที่คุณไม่ทราบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในโปรแกรมคุณกำลังเรียกใช้งาน คลิกOPENในการแฟ้ม:เมนู
  2. ในการค้นหาในกล่อง คลิกNeighborhood เครือข่าย.
  3. คลิกสองครั้งที่คุณต้องการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ ออกด้านของกลุ่มการผลิต คลิกสองครั้งเครือข่ายทั้งหมดและจากนั้น สองคลิ workgroup ที่เหมาะสม แล้ว คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเข้าถึง
  4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเข้าถึง และคลิ กสองครั้งแฟ้ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 141941 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB141941 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:141941

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com