Kaip padaryti, kad pasirinktin? Ganto juosta b?t? rodoma spaudinio legendoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 142079 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Naudodami ?Microsoft Project? galite formatuoti atskiras Ganto diagram? juostas. Ta?iau ?ie pasirinktiniai pakeitimai n?ra rodomi spaudinio legendoje.

Jei norite, kad legendoje b?t? rodomas tinkintos Granto diagramos juostos pavyzdys, turite sukurti pasirinktinius juostos stilius.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami sukurti pasirinktinius juostos stilius, spustel?kite Granto diagram? arba meniu Formatavimas ? Juosta.

Nor?dami sukurti pasirinktin? juost?, kuri bus rodoma spaudinyje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Formatuokite Granto juost? spustel?dami j? (arba meniu Formatavimas spustel?kite Juosta).
 2. Meniu Formatavimas spustel?kite Juostos stiliai.
 3. Dialogo lango rodomame tinklelyje slinkite iki kitos tu??ios eilut?s.

  PASTABA: nurodyti galite tik 40 juostos apibr??im?.
 4. ?veskite pasirinktin?s juostos formatavimo pavadinim?.
 5. Nustatykite juostos i?vaizd?, kad jos stilius b?t? pana?us ? pirmuoju veiksmu sukurto pasirinktin?s juostos formato stili?.
 6. Lauke Rodyti ?veskite Normalus, suvestin?, tada spustel?kite Gerai.
Lauke Rodyti ?vedus abi reik?mes ? Normalus ir suvestin? ? juosta negal?s b?ti rodoma kitose netinkintose Granto diagramos juostose. Dabar j?s? ?pasirinktin?s? juostos formatas bus rodomas spaudinio legendoje.

Savyb?s

Straipsnio ID: 142079 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 18 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbusage KB142079

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com