XL: วิธีการที่สร้างใช่และไม่มีปุ่มสำหรับกล่องข้อความแบบกำหนดเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 142142 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โดยค่าเริ่มต้น การMsgBoxฟังก์ชันในแบบ Microsoft Visual Basic สำหรับกระบวนงานของโปรแกรมประยุกต์ที่ประกอบด้วยตัวเดียวตกลงปุ่ม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแสดงปุ่มอื่น ๆ ในกล่องข้อความ บทความนี้ให้แมโคร Visual Basic ตัวอย่างที่แสดงเป็นกล่องข้อความด้วยใช่และไม่มีปุ่ม บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเรียกข้อมูลเกี่ยวกับปุ่มใดที่ผู้ใช้คลิกการยกเลิกกล่องข้อความยัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

กระบวนงาน Visual Basic ตัวอย่าง

  Sub Msgbox_Yes_No()
   Dim Response As Integer

   ' Displays a message box with the yes and no options.
   Response = MsgBox(prompt:="Select 'Yes' or 'No'.", Buttons:=vbYesNo)

   ' If statement to check if the yes button was selected.
   If Response = vbYes Then
     MsgBox "You selected 'Yes'."
   Else
     ' The no button was selected.
     MsgBox "You selected 'No'."
   End If

  End Sub
				
เมื่อคุณเรียกใช้แมโคร คุณได้รับกล่องข้อความที่ประกอบด้วยใช่และไม่มีปุ่ม ถ้าคุณคลิกใช่แมโครแสดงเป็นกล่องข้อความที่บอกคุณว่า คุณได้คลิกการใช่ปุ่ม เมื่อคุณคลิกไม่มีกล่องข้อความปรากฏในการระบุว่า คุณได้คลิกการไม่มีปุ่ม

ข้อมูลอ้างอิง

แนะนำ "ของผู้ใช้ Visual Basic รายการรุ่น 5.0, 11 บท "แสดงข้อมูลเกี่ยวกับใน MsgBox ฟังก์ชัน"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงเป็นกล่องข้อความในแมโครใน Microsoft Excel รุ่น 7.0, 97 หรือ Excel 98 Macintosh Edition คลิกตัวช่วยสร้างคำตอบในการวิธีใช้เมนูและชนิด:
แจ้งให้ฉันทราบเกี่ยวกับกล่องข้อความ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงเป็นกล่องข้อความในแมโครใน Microsoft 5.0 รุ่นของ Excel เลือกการเขียนโปรแกรม โดย Visual Basicเลือกค้นหาและชนิด:
msgbox
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
163435vba: เขียนโปรแกรมทรัพยากรสำหรับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 142142 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 for Macintosh
Keywords: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB142142 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:142142
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com