วิธีการสร้างดิสก์เริ่มต้นการติดตั้งเครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 142857 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มโปรแกรมควบคุมที่ NDIS สำหรับเครือข่ายอินเทอร์เฟซบัตร (NIC) ที่ถูกไม่เริ่มต้นรวมไว้ในผู้ดูแลของไคลเอ็นต์ของเครือข่าย ข้อมูลนี้ใช้กับไคลเอ็นต์เครือข่ายรุ่น 3.0 สำหรับ MS-DOS และดิสก์สำหรับเริ่มต้นของ Windows

ตรวจสอบว่า 3.5 " HD ดิสก์ที่แฟ้มไคลเอนต์จะถูกคัดลอกดิสก์ระบบ DOS และจัดรูปแบบภายใต้ DOS ถ้าดิสก์ไม่ได้รับการฟอร์แมตภายใต้ NT กระบวนการคัดลอกจะล้มเหลว

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่าดิสก์นี้:

หมายเหตุ: ตัวอย่างต่อไปนี้มีไว้สำหรับ NIC EtherExpressPro ของ Intel อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างนี้สามารถทำหน้าที่เป็นเท็มเพลตสำหรับโปรแกรม NDIS เข้าควบคุมทั้งหมด
 1. การคัดลอกไดรเวอร์ Epro.dos ไดเรกทอรี A:\Net
 2. ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Net\Protocol.ini และเปลี่ยนแปลงส่วน [EPRO $] เพื่อ " drivername = EPRO $"

  หมายเหตุ: การ " drivername =" คือรวมข้อมูลบนดิสก์ของผู้ผลิตส่วนใหญ่ในแฟ้ม Protocol.ini ตัวอย่างที่มาพร้อมกับการ์ดเครือข่าย
 3. ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Net\System.ini และเปลี่ยนส่วน [ไดรเวอร์เครือข่าย] "netcard=Epro.dos"

  หมายเหตุ: แฟ้มที่จะ " netcard =" เท่ากับยังอยู่บนดิสก์ของผู้ผลิต
สามารถพบโปรแกรมควบคุมเพิ่มเติมบนคอมแพคดิสก์ของ Windows NT Server ในไดเรกทอรี Clients\Wdl\Update

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเลขบทความ:128800
ชื่อ: วิธีการที่แสดงโปรแกรมควบคุม NDIS2 เพิ่มเติมสำหรับไคลเอ็นต์ของเครือข่าย 3.0

ตัวอย่าง Protocol.ini รายการ

[network.setup]
version=0x3110
netcard=EPRO$,1,EPRO$,1
transport=ms$ndishlp,MS$NDISHLP
transport=ms$nwlink,MS$NWLINK
lana0=EPRO$,1,ms$nwlink
lana1=EPRO$,1,ms$ndishlp

[EPRO$]
drivername=EPRO$
; IRQ=3      <----------------- You may have to adjust this.
; IOADDRESS=0x330 <----------------- You may have to adjust this.
; IOCHRDY=Late
; TRANSCEIVER=Thin Net (BNC/COAX)

[protman]
drivername=PROTMAN$
PRIORITY=MS$NDISHLP

[MS$NDISHLP]
drivername=ndishlp$
BINDINGS=EPRO$

[ms$nwlink]
drivername=nwlink$
FRAME=Ethernet_802.2
BINDINGS=EPRO$
LANABASE=0
				

ตัวอย่าง System.ini รายการ

[network]
filesharing=no
printsharing=no
autologon=yes
computername=TEST
lanroot=A:\NET
username=Administrator
workgroup=TESTDOM
reconnect=no
dospophotkey=N
lmlogon=0
logondomain=BOARD
preferredredir=full
autostart=full
maxconnections=8

[network drivers]
netcard=epro.dos   <----------- If the path is not set, specify the
                  full directory (for example,
                  c:\net\epro.dos).

transport=ndishlp.sys
devdir=A:\NET
LoadRMDrivers=yes

[Password Lists]
*Shares=a:\net\Share000.PWL
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 142857 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB142857 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:142857

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com