วิธีการที่ Windows สร้างชื่อแฟ้ม 8.3 จากชื่อแฟ้มยาว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 142982 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

windows สนับสนุนชื่อแฟ้มยาวถึง 255 อักขระความยาว windows สร้างเป็นชื่อแฟ้ม (สั้น) ของโปรแกรม-DOS-ได้นอกจากนี้ในรูปแบบ 8.3 เพื่ออนุญาตให้โปรแกรม-DOS ใช้หรือโปรแกรมที่ใช้ Windows 16 บิตในการเข้าถึงแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows สร้างชื่อไฟล์แบบสั้นจากชื่อแฟ้มยาวในลักษณะต่อไปนี้:
 • windows ลบอักขระที่ไม่ถูกต้องและช่องว่างใด ๆ จากชื่อแฟ้ม รวมอักขระที่ไม่ถูกต้อง:
  . " / \ [ ] : ; = ,
 • เนื่องจากชื่อไฟล์แบบสั้นสามารถประกอบด้วยได้เพียงหนึ่งรอบระยะเวลา(.) Windows ลบรอบระยะเวลาที่เพิ่มเติมจากชื่อแฟ้มถ้าอักขระที่ถูกต้อง ไม่มีช่องว่างตามรอบระยะเวลาสุดท้ายในชื่อแฟ้ม ตัวอย่างเช่น Windows สร้างชื่อไฟล์แบบสั้น
  Thisis ~ 1.txt
  จากชื่อแฟ้มยาว
  นี่คือ filename.123.456.789.txt ที่ยาวจริง ๆ
  มิฉะนั้น Windows ละเว้นรอบระยะเวลาสุดท้าย และใช้ถัดไปสุดรอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น Windows สร้างชื่อไฟล์แบบสั้น
  Thisis ~ 1.789
  จากชื่อแฟ้มยาว
  นี่คือ filename.123.456.789 ที่ยาวจริง
 • windows truncates ชื่อแฟ้ม ถ้าจำเป็น ถึงหกอักขระ และ appends tilde (~) และตัวเลข ตัวอย่างเช่น แต่ละชื่อแฟ้มที่ไม่ซ้ำกันสร้างสิ้นสุด ด้วย "~ 1" สิ้นสุดของชื่อแฟ้มที่ซ้ำ ด้วย "~ 2 "~ 3" และอื่น ๆ
 • windows truncates ขยายของแฟ้ม ไปสามอักขระ หรือน้อยกว่า
 • windows แปลอักขระทั้งหมดในชื่อแฟ้มและส่วนขยายให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
หมายเหตุที่ถ้าชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยเนื้อที่ว่าง แต่น้อยกว่า 8 ตัว Windows ยังสร้างชื่อไฟล์แบบสั้น ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดปัญหาหากคุณพยายามเข้าถึงเช่นแฟ้มหรือโฟลเดอร์บนเครือข่าย เมื่อต้องการแก้ไขสถานการณ์นี้ แทนอักขระที่ถูกต้อง เช่นการเพิ่มขีดล่าง (_), สำหรับพื้นที่ ถ้าคุณทำเช่นนั้น Windows ไม่สร้างชื่อไฟล์แบบสั้นที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น "Afile~1.doc" ถูกสร้างขึ้นจาก "A file.doc" ได้เนื่องจากชื่อแฟ้มที่ยาวประกอบด้วยช่องว่าง

ไม่มีชื่อแฟ้มแบบสั้นถูกสร้างขึ้นจาก "A_file.doc" ได้เนื่องจากชื่อแฟ้มที่ประกอบด้วยน้อยกว่า 8 ตัว และไม่ประกอบด้วยช่องว่าง

ชื่อไฟล์แบบสั้น "Alongf~1.txt" ถูกสร้างขึ้นจากชื่อแฟ้มยาว "มีความยาว filename.txt" ได้เนื่องจากประกอบด้วยชื่อแฟ้มที่มีความยาวมากกว่า 8 ตัว
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 142982 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbui kbmt KB142982 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:142982

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com