ถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเองและวิธีแก้ไขปัญหาของ Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 146636 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงทรัพยากร และตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างวิธีแก้ไขปัญหาแบบกำหนดเองโดยใช้แบบฟอร์ม Outlook และเทคโนโลยีอื่น ๆ Outlook โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์และ Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (VBScript) ไป

หัวข้อถูกจัดประเภทในพื้นที่ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทรัพยากร

มีหลากหลายทรัพยากรที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยคุณในการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาของ Outlookสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะค้นหาทรัพยากรเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
271225ทรัพยากรสำหรับแบบฟอร์มที่กำหนดเองและการเขียนโปรแกรมใน Outlook 2000

สินค้าและฟอร์มแบบกำหนดเองของ Outlook

Q: ฉันได้สร้างแบบฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง แต่จะไม่ได้ถูกใช้เมื่อฉันสร้างสินค้าใหม่หรือเมื่อฉันเปิดจากที่มีอยู่สินค้านั้นฉันได้ก่อนฉันสร้างฟอร์ม เหตุใดแบบฟอร์มของฉันไม่ได้ถูกใช้หรือไม่

a:ใช้แบบฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเองในการแก้ไขปัญหาแบบฟอร์มใช้โฟลเดอร์ทั่วไป มีขั้นตอนที่สามที่คุณต้องการให้เสร็จสมบูรณ์:
 1. ประกาศฟอร์มในโฟลเดอร์หรือไลบรารีฟอร์มที่คุณต้องการใช้ ในการเครื่องมือเมนูในแบบฟอร์มแบบกำหนดเอง ชี้ไปที่แบบฟอร์มแล้ว คลิกประกาศฟอร์ม. ชื่อของฟอร์มมีการคลาสของข้อความซึ่งมีความสำคัญสำหรับขั้นตอนที่สองขั้นตอนต่อไป ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตำแหน่งที่จะประกาศฟอร์ม คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  257796วิธีการตรวจสอบตำแหน่งที่จะประกาศฟอร์ม
 2. สร้างนี้สร้างฟอร์มแบบค่าเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์นั้น การทำเช่นนี้ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้ว คลิกคุณสมบัติ. ในการเมื่อลงรายการบัญชีไปยังโฟลเดอร์นี้กล่อง คลิฟอร์มแบบกำหนดเองของคุณ และคลิกตกลง. รายการใหม่ที่คุณสร้างอาจใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเองแทนของแบบฟอร์ม Outlook เริ่มต้น
 3. ถ้าคุณมีรายการใด ๆ ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้แบบฟอร์มนี้ใหม่ การเปลี่ยนแปลง นั้นคลาสของข้อความฟิลด์ในแต่ละสินค้าในโฟลเดอร์ กระบวนการคลาสของข้อความฟิลด์ที่อยู่ของสินค้าบอกให้ Outlook ฟอร์มที่ใช้เพื่อแสดงรายการ คุณไม่สามารถเปลี่ยนเขตข้อมูลนี้ใน Outlook โดยตรงได้เนื่องจากมันจะถือเป็นแบบอ่านอย่างเดียว แต่คุณสามารถใช้รหัสโปรแกรมและรูปแบบวัตถุ Outlook เพื่อเปลี่ยนคลาสของข้อความของฟิลด์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนคลาสของข้อความของสินค้าที่อยู่ในโฟลเดอร์และโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  201087วิธีการปรับปรุงรายการที่มีอยู่เพื่อใช้ฟอร์มแบบกำหนดเองใหม่

Q: วิธีสามารถฉันปิดข้อความแจ้งเตือนของแมโครเมื่อมีบุคคลอื่นเปิดรายการหรือไม่

a:ถ้าแบบฟอร์มไม่อยู่ในตำแหน่งที่เชื่อถือได้ เช่นไลบรารีฟอร์มองค์กรบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server, Outlook แสดงข้อความแจ้งเตือนของแมโครเพื่อป้องกันคุณจากรหัสที่โปรแกรมที่อาจเป็นอันตราย เรียกแมโครไวรัสโดยทั่วไป คุณไม่สามารถตรงป้องกันข้อความแจ้งเตือนปรากฏ คุณต้องประกาศฟอร์มไปยังตำแหน่งที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้และเหตุผลอื่น ๆ สาเหตุที่คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
207913เหตุใดที่ Outlook แสดงข้อความแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัย หรือไม่ทำงานรหัส VBScript เมื่อคุณเปิดรายการ

Q: ฉันสร้างฟอร์มแบบกำหนดเอง แต่ เมื่อฉันปิดแล้ว เปิดรายการใหม่อีกครั้ง หรือ เมื่อฉันส่งฟอร์มไปยังบุคคลอื่น ทั้งหมดของข้อมูลที่ฉันเข้าสู่คอนโทรลแบบกำหนดเองของฉันคือ gone กรณีเหตุใดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

a:ใน Outlook ตัวควบคุมในแบบฟอร์มจะใช้เพื่อแสดงรายละเอียด แต่ข้อมูลจริงได้ถูกจัดเก็บในเขตข้อมูล ดังนั้น สำหรับค่าของตัวควบคุมจะถูกรักษาไว้ ตัวควบคุมต้องสามารถผูกไปยัง Outlook มาตรฐาน หรือผู้ใช้กำหนดเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
207430วิธีการใช้เขตข้อมูลและตัวควบคุม มี VBScript

Q: ผู้ใช้กำหนดเขตข้อมูลจะไม่ทำงานตามที่คาดไว้ในการทำงาน เหตุใด

a:เขตข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่นในวิธีที่ข้อมูลที่จัดโครงสร้างภายในโฟลเดอร์ แต่ยังมีความยืดหยุ่นนี้สามารถให้ปัญหาบางอย่างสำหรับนักพัฒนาโซลูชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดใน Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
201438การทำงานกับเขตข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหา

Q: เหตุใดบางรายการในโฟลเดอร์ที่มีไอคอนที่แตกต่างกันหรือไม่ เหตุใดบางรายการในโฟลเดอร์ที่มีมีขนาดใหญ่อย่างผิดปกติหรือไม่ เหตุใดการคลาสของข้อความการเปลี่ยนแปลงรายการที่กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นคลาสของข้อความ? วิธีสามารถฉันดีกว่าเข้าใจวิธีการแบบฟอร์มการทำงานใน Outlook หรือไม่

a:การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างฟอร์มรายการ และวิธีที่สองเกี่ยวข้องกันมีความสำคัญเมื่อคุณออกแบบโซลูชัน Outlook ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แบบฟอร์มการเผยแพร่ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง และเชื่อมโยงกับสินค้าในโฟลเดอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดเก็บแบบฟอร์มในแต่ละสินค้า และอาจทำให้เกิดลักษณะการทำงานของ Outlook เพื่อเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่าง ๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดแบบฟอร์มและวิธีสร้างความสัมพันธ์กับสินค้า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
207896การทำงานกับข้อกำหนดแบบฟอร์มและฟอร์ม One-off
238765บางคุณสมบัติของตัวควบคุมสร้างฟอร์ม One-off

Q: เมื่อฉันนำเข้า หรือส่งออกผู้ติดต่อจากฐานข้อมูลภายนอก วิธีสามารถฉันแมปฟิลด์บางฟิลด์กำหนดโดยผู้ใช้ที่ฉันได้ตั้งค่าในแบบฟอร์มผู้ติดต่อที่กำหนดเอง หรือไม่

a:มีข้อจำกัดของตัวช่วยสร้างการส่งออกและนำเข้า Outlook อยู่ ไม่มีวิธีการนำเข้า หรือส่งออกข้อมูลลงในฟิลด์ที่กำหนดโดยผู้ใช้โดยตรง ถ้าคุณคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรม Visual Basic คุณสามารถสร้างโซลูชันที่นำเข้า หรือส่งออกข้อมูลทางการเขียนโปรแกรมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้และตัวอย่างของวิธีการนำเข้า หรือส่งออกเขตข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
197654ไม่สามารถนำเข้า หรือส่งออกเขตข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้
208232วิธีการนำเข้าไอเท็ม outlook จาก Microsoft ในการเข้าถึงโดยทางโปรแกรม
253794วิธีการส่งออกสินค้าไปยัง Microsoft ในการเข้าถึงโดยทางโปรแกรม

Q: เมื่อฉันใช้ตัวควบคุมในแบบฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง เหตุเหตุการณ์ของตัวควบคุมไม่ปรากฏการทำงานได้อย่างไร

a:เมื่อคุณใช้แบบฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง Outlook สนับสนุนเท่านั้นคลิกเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุม ควบคุมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกแบบมาเพื่อทำงานกับเหตุการณ์อื่น ๆ และเนื่องจากที่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่สนับสนุน Outlook ตัวควบคุมอาจทำงานใน Outlook ไม่

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถสร้างคอมโพเนนต์ ActiveX Visual Basic (formally ที่เรียกว่าโปรแกรมประยุกต์ OLE เซิร์ฟเวอร์) คุณสามารถเริ่มการส่วนประกอบด้วยCreateObjectวิธีการในการเขียน VBScript สคริปต์ คอมโพเนนต์สามารถแสดงฟอร์ม Visual Basic กับตัวควบคุมที่เหมาะสม ได้รับข้อมูลที่ผู้ใช้ที่เลือกหรือชนิด และจากนั้น ทำให้ Outlook ส่งข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นกลับสู่แบบฟอร์ม Outlook

เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะด้านจำนวนของการเขียนโปรแกรม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง ActiveX ส่วนประกอบ ดูเอกสารประกอบสำหรับ Microsoft Visual Basic

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของตัวควบคุมในฟอร์มแบบกำหนดเองของ Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
231169คลิกลักษณะการทำงานเหตุการณ์สำหรับตัวควบคุมมาตรฐาน

Q: ฉันสามารถพิมพ์ ตามที่ปรากฏบนหน้าจอแบบฟอร์มหรือไม่

a:ไม่มีวิธีโดยตรงเพื่อพิมพ์ฟอร์ม ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ นอกจากนี้ยัง ตามรูปแบบวัตถุ Outlook ไม่มีมากกว่าพิมพ์ฟังก์ชันนอกเหนือจากที่ที่ให้ไว้ โดย Outlook เอง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมอื่นเพื่อพิมพ์ Outlook ข้อมูล หรือคุณสามารถดาวน์โหลดตัวควบคุม activex หรือส่วนขยายของ Outlook เพื่อสร้างการแก้ไขปัญหาการพิมพ์แบบฟอร์มที่กำหนดเองได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างวิธีแก้ไขปัญหาการพิมพ์แบบฟอร์มที่กำหนดเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230512outlook ไม่พิมพ์ฟอร์มอย่างที่คาดไว้

Q: ฉันสามารถการออกแบบฟอร์มใน Outlook 2000 และใช้กับ Outlook รุ่นก่อนหน้านี้หรือไม่

a:ซึ่งโดยทั่วไปไม่ได้ขอแนะนำ เพื่อช่วยตรวจสอบความเข้ากันได้ ออกแบบ โดยใช้ Outlook รุ่นแรกสุด ที่ใช้แบบฟอร์ม

Q: ฉันจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความจดหมายเริ่มต้นหรือไม่ ฉันได้พยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบเริ่มต้นสำหรับกล่องขาเข้าของฉัน แต่ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

a:ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแบบฟอร์มการเริ่มต้นที่ใช้สำหรับสินค้าทั้งหมดของชนิดที่ระบุ คุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทำให้ Outlook เพื่อแทนที่แบบกำหนดเองสำหรับฟอร์มเริ่มต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เฉพาะโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้กับ Outlook 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้และวิธีการขอรับโปรแกรม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
241235อรรถประโยชน์ที่พร้อมใช้งานการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น Outlook ฟอร์ม
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน รูปแบบเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงแต่คุณไม่สามารถทำได้ ไม่มีงานที่ต้องการที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดชนิดของแบบฟอร์มใด ๆ สำหรับโฟลเดอร์ที่เป็นรูปแบบเริ่มต้นโดยทางอ้อมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
249199วิธีการตั้งค่าแบบฟอร์มใด ๆ เป็นฟอร์มเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์

Q: ฉันสามารถเรียกดูปุ่มตัวเลือกการทำงานบนแบบฟอร์ม Outlook อย่างไร

a:คุณต้องการทำตามขั้นตอนที่ระบุในใบสั่งสำหรับปุ่มตัวเลือกการทำงานใน Outlook

Q: แคฟอร์มคืออะไร เหตุใด Outlook ใช้หรือไม่ อย่างไรไม่ได้ทำหรือไม่

a:แคฟอร์มเป็นการส่วนรวมของวิธีที่ Outlook ทำงานกับแบบฟอร์ม เป็นนักพัฒนาฟอร์ม คุณจำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการทำแคฟอร์มงานเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคฟอร์ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
232303ลักษณะการทำงานของแคชฟอร์ม

Q: ฉันสามารถปรับเปลี่ยนฟิลด์ข้อความหรือหมายเหตุในแบบฟอร์มอย่างไร

a:ถ้ารูปแบบจดหมายของคุณถูกตั้งค่ารูปแบบ Outlook Rich Text, Outlook ให้การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับการจัดการเนื้อหาของข้อความ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้รูปแบบ Hypertext Markup Language (HTML) หรือ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ คุณสามารถสร้างข้อความอีเมลที่จัดรูปแบบที่ขอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเนื้อหาของสินค้า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
201105การทำงานกับข้อความหรือเนื้อหาของรายการ Outlook

Q: มีขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อเปิดแบบฟอร์มจากไลบรารีฟอร์มองค์กรหรือไลบรารีฟอร์มส่วนบุคคล อย่างไรฉันสามารถเพิ่มฟอร์มไปปุ่มแถบเครื่องมือเพื่อให้ง่ายนี้หรือไม่

a:คุณต้องสร้างการกำหนดเอง Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์รหัสหรือเป็น COM add-in ที่นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
231174วิธีการเปิดแบบฟอร์มจากปุ่มแถบเครื่องมือ

Q: วิธีสามารถฉันเริ่มการทำงานของโปรแกรมอื่น หรือแสดงเว็บเพจากฟอร์ม Outlook มีหรือไม่

a:คุณสามารถใช้ได้CreateObjectวิธีการใน VBScript เพื่อทำให้เป็นโปรแกรมทราบ OLEสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
206719วิธีการเริ่มการทำงานของโปรแกรมอื่นจากแบบฟอร์ม Outlook
231927OL2000: วิธีการที่แสดงผลเว็บเพจที่ในแบบฟอร์ม Outlook

VBA, COM ที่เพิ่ม-คงคลัง และทำงานอัตโนมัติ

Q: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง VBScript และ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ และฉันใดควรจะใช้ได้อย่างไร

a:รูปแบบกำหนดเองที่ outlook ใช้ Edition การเขียนสคริปต์ Visual Basic (VBScript) เหมือนใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม Outlook ในขณะนี้ให้การสนับสนุนสำหรับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ในระดับโปรแกรมประยุกต์ ที่ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเรียกใช้แมโครจากแถบเครื่องมือ Outlook หรือเมนูหลัก และรหัสที่สามารถทำงานภายนอกของขอบเขตของสินค้า เพิ่มไปยังรูปแบบวัตถุ Outlook ส่วนใหญ่ถูกเพิ่มเพื่อสนับสนุนรูปแบบโปรแกรมระดับโปรแกรมประยุกต์นี้ใหม่ ตัวอย่างเช่น มีเหตุการณ์ใหม่มากมายที่ช่วยให้รหัสที่กำหนดเองให้เรียกใช้ เมื่อกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นใน Outlook เช่นเมื่อคุณได้รับจดหมายใหม่ หรือ ถ้าผู้ใช้ที่คลิกสินค้าที่แตกต่างกันในโฟลเดอร์ รหัสของคุณสามารถเรียกยังใช้มากที่เหมือนกับการดำเนินชุดงาน โดยที่คุณคลิกที่ปุ่มแถบเครื่องมือ และแมโครดึงข้อมูลจากโฟลเดอร์ และจากนั้น ปรับปรุงข้อมูลในโฟลเดอร์สาธารณะ

Q: Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรม COM เพิ่มเติมทั้งสองอย่างให้ฉันสามารถสร้างรหัสระดับโปรแกรม ฉันควรใช้ใด

a:visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ใน Outlook ไม่ได้รับการออกแบบเป็นหลักในการสร้างวิธีแก้ไขปัญหาส่วนบุคคล ประโยชน์หลักในการใช้ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่คุณสามารถสร้างวิธีแก้ไขปัญหาให้พอดีกับความต้องการของคุณอย่างรวดเร็ว COM คงคลังที่เพิ่มถูกมักจะเป็นทางเลือกที่ดีถ้าคุณต้องการกระจายการแก้ไขปัญหาของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรแกรม COM เพิ่มเติมต้องการลงทุนมากกว่าในเวลาที่พัฒนาโดยทั่วไป นอกจากนี้ หากคุณต้องการพัฒนาแบบ COM add-in ที่ เป็นมักจะง่ายต่อการพัฒนา และการตรวจแก้จุดบกพร่องโซลูชันที่ โดยใช้ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ จากนั้น เมื่อ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่รหัสกำลังทำงาน ตามที่คุณต้องการให้ คุณสามารถมักจะย้ายรหัสลงในกรอบ COM add-in ที่งานด้วยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาก

Q: ฉันสามารถบันทึกแมโครอย่างไร

a:แม้ว่า Outlook รวม Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ในขณะนี้ รุ่นของวัตถุ Outlook ไม่มีฟังก์ชันที่สนับสนุนแมโครการบันทึกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไม่สามารถบันทึกแมโคร คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
234690ไม่สามารถบันทึกการแมโคใน Outlook

Q: วิธีสามารถฉันได้เริ่มการรวม Outlook ลงในโปรแกรมอื่นหรือไม่

a:คุณสามารถใช้การดำเนินการอัตโนมัติทางโปรแกรมควบคุม Outlook จากโปรแกรมอื่นที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตโนมัติ Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
201096วิธีการทำให้ Outlook จากโปรแกรมอื่น

Q: ที่เป็นของฉัน Visual Basic สำหรับโครงการแอปพลิเคชันที่เก็บไว้หรือไม่ ฉันสามารถเผยแพร่โซลูชันที่ฉันสร้างไปยังบุคคลอื่นอย่างไร

a:outlook Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์รหัสถูกเก็บใน VBAproject.otm ที่เรียกว่า single file และ Outlook Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ถูกออกแบบที่จะแจกจ่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Visual Basic สำหรับโครงการที่มีแอปพลิเคชันใน Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
229911การจัดการและการกระจาย Outlook Visual Basic สำหรับโครงการที่มีแอปพลิเคชัน
224874รหัสไม่ทำงานหลังจากที่คุณกระจาย Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่โครงการ

Q: เริ่มวิธีสามารถฉันงานพัฒนาเป็น COM add-in ที่หรือไม่

a:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาโปรแกรม COM เพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230225วิธีการสร้างแบบ COM add-in ที่ Outlook

Q: ฉัน COM add-in ที่ทำให้ Outlook หยุดการตอบสนอง (แฮง) สิ่งที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่

a:ของ COM add-in ที่อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดขณะเรียกใช้ Visual Basic จะเกิดขึ้น และนี้อาจก่อให้เกิดปัญหากับ Outlook เนื่องจากข้อจำกัดนี้ของ COM ที่เพิ่ม-คงคลัง การใช้ข้อผิดพลาด trapping ตลอด COM เพิ่มในรหัสของคุณเพื่อ trap ทำที่อาจเกิดข้อผิดพลาดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
208316ข้อผิดพลาดทั้งหมดอาจเกิดขึ้น COM add-in ที่ทำข้อควรถูก trapped

Q: ฉัน COM add-in ที่ทำให้ Outlook จะไม่มีการออกจากกัน สิ่งที่อาจไม่ถูกต้องหรือไม่

a:ของ COM add-in ที่เป็นส่วนใหญ่มักไม่ได้นำออกใช้explorerหรือตัวตรวจสอบวัตถุ และนี้ทำให้ Outlook จะไม่มีการออกจากกันสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
208332คุณไม่สามารถออกทั้งหมดจาก Outlook เมื่อคุณใช้ COM เพิ่มใน

รุ่นของวัตถุและเพิ่มคำถามทั่วไป

Q: ก่อนที่ฉันเริ่มการแก้ไขปัญหาพัฒนา วิธีสามารถฉันจะค้นหาถ้าบุคคลที่มีอยู่แล้วพัฒนาบางอย่างที่ฉันกำลังวางแผนหรือไม่

a:Slipstick ระบบเว็บไซต์แสดงบทสรุปที่ครอบคลุมของคงคลังที่เพิ่มและโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเหล่านี้เพิ่มเติม ให้ดู Slipstick เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.slipstick.com/addins/index.htm
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Q: ลักษณะพิเศษใดสามารถปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook มีอยู่บนโซลูชันที่ฉันพัฒนาหรือไม่

a:เป็นนักพัฒนา คุณควรเข้าใจเกี่ยวข้องด้านของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook ทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262701การปรับปรุงข้อมูลสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของอีเมล Outlook

Q: วิธีสามารถฉันโดยทางโปรแกรมอ้างไปยังโฟลเดอร์ Outlook เฉพาะหรือสินค้าเฉพาะหรือไม่ อย่างไรฉันสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือสินค้าหรือไม่

a:outlook ให้หลายวิธีในการเข้าถึงโดยทางโปรแกรม และจัดการสินค้าและโฟลเดอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับโฟลเดอร์และรายการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
208520OL2000: ตัวอย่างสำหรับการอ้างอิงถึงรายการและโฟลเดอร์การเขียนโปรแกรม

Q: เหตุสามารถฉันไม่รูปออกจากการทำบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่

a:outlook ไม่สนับสนุนรูปแบบวัตถุทั้งหมด เช่นใน Word หรือ Microsoft Excel ดังนั้นสิ่งที่คุณกำลังพยายามทำอาจไม่เป็นไปได้ นอกจากนี้ อาจมีข้อควรพิจารณาในการออกแบบ Outlook หรือข้อจำกัดที่อาจป้องกันคุณจากการใช้วิธีการที่คุณต้องการสร้างวิธีแก้ไขปัญหา อื่น ๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
266428แบบฟอร์มที่กำหนดเองและข้อจำกัดการเขียนโปรแกรม

Q: ฉันวิธีสามารถจะโดยทางโปรแกรมค้นหารายการและโฟลเดอร์ที่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของฟิลด์หรือไม่

a:คุณโดยทางโปรแกรมไม่สามารถใช้คุณลักษณะการค้นหาหรือค้นหาขั้นสูงใน Outlook แต่คุณสามารถใช้ได้ค้นหาวิธีการในรูปแบบวัตถุ Outlook เพื่อเรียกคืนรายการเดียวขึ้นอยู่กับเนื้อหาของฟิลด์หนึ่ง หรือมากกว่า คุณยังสามารถใช้การจำกัดวิธีการดึงข้อมูลชุดของรายการที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การค้นหา / และวิธีจำกัด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
201081ใช้การค้นหาและ Restrict เรียกข้อมูลรายการ

Q: ฉันกำลังมีปัญหาในการทำงานกับคอลเลกชันของวัตถุ สาเหตุของปัญหานี้คืออะไร

a:มีสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบโดยทั่วไปสามที่นักพัฒนา Outlook มีปัญหาเมื่อการทำงานกับคอลเลกชันในรูปแบบวัตถุ Outlook เนื่องจากคอลเลกชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการชุด ที่อยู่ในส่วนรวมของรูปแบบวัตถุ Outlook คุณควรจะคุ้นเคยกับปัญหาเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้คอลเลกชัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
222481วิธีการอย่างถูกต้องอ้างอิงสมาชิกของคอลเลกชัน
222482วิธีการจัดการสินค้าที่ไม่คาดคิดในคอลเลกชัน
222480วิธีการลบ iItems ในคอลเลกชัน

Q: วิธีทำฉันสามารถสร้างรายงานที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เก็บไว้ใน Outlook หรือไม่

a:มี approaches บางอย่างที่สามารถดำเนินการดังนี้:
 • การนำเข้าข้อมูลลงในโปรแกรมอื่น และใช้ความสามารถในการสร้างรายงานของโปรแกรมนั้น Microsoft Access มีโปรแกรมดีที่สุดที่ใช้ได้เนื่องจากคุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยง Exchange/Outlook ในการเข้าถึงโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ตัวช่วยสร้างนี้ไม่สนับสนุนเขตข้อมูล Outlook ที่ผู้ใช้กำหนดเองและบางส่วนของเขตข้อมูลมาตรฐานของ Outlook ถ้าคุณต้องการเขตข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่สนับสนุนตัวช่วยสร้างได้ คุณต้องสร้างรหัสที่กำหนดเองเพื่อโอนย้ายข้อมูลจาก Outlook มีโฟลเดอร์ลงในตารางการเข้าถึง
 • การทำให้โปรแกรมอื่นจาก Outlook เพื่อสร้างรายงาน คุณสามารถทำได้ โดยใช้ VBScript ในฟอร์ม Outlook มี Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ หรือเป็น COM add-in ที่
 • ใช้เครื่องมืออื่นเพื่อสร้างรายงาน โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่พร้อมใช้งานหนึ่งคือ รายงาน Crystal ออปเจ็กต์ของ ธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ให้ดู Business วัตถุเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.businessobjects.com/products/reporting/crystalreports/default.asp

Q: วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างวิธีแก้ไขปัญหาการกำหนดเส้นทางหรือกระแสงานใน Outlook คืออะไร

a:การสร้างวิธีแก้ไขปัญหาแบบฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเองโดยปกติไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดที่ใช้การแก้ไขปัญหาการกำหนดเส้นทางหรือกระแสงาน หากคุณไม่คุ้นเคยกับการออกแบบฟอร์ม Outlook ที่กำหนดเอง การใช้ชนิดของการแก้ไขปัญหานี้ได้บ่อยเชิงเพิ่มเติมจากนั้นปรากฏขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องพิจารณาว่า คุณต้องการใช้การแก้ไขสายงานการผลิต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
252976ภาพรวมของกระแสงานที่ใช้งาน หรือการกำหนดเส้นทางการแก้ไขปัญหา

Q: วิธีสามารถฉันรวมสมุดที่อยู่กับวิธีแก้ไขปัญหาของฉันหรือไม่

a:รูปแบบวัตถุ Outlook ไม่มีวิธีการแสดงกล่องโต้ตอบการสมุดอยู่ แต่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในสมุดที่อยู่ส่วนใหญ่ ถ้าคุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมที่มีรูปแบบวัตถุ Outlook โมเดลวัตถุวัตถุข้อมูลร่วมมือกัน (CDO) น่าใช่ที่สุดแสดงฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับสมุดรายชื่อในการแก้ไขปัญหาแบบกำหนดเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
231290การใช้ที่อยู่ books ในการแก้ไขปัญหาของ Outlook

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 146636 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbfunctions kbforms kbhowto kbprogramming ol20proght kbmt KB146636 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:146636

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com