OLEXP: มีการเซ็ตอัพจดหมายทางอินเทอร์เน็ตอื่น SMTP และเซิร์ฟเวอร์ POP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 147388 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Microsoft Outlook Express และไคลเอนต์อีเมลของ Microsoft Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257824OL2000: ความแตกต่างระหว่าง Outlook และ Outlook Express
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันสำหรับการส่ง และรับจดหมายทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้บริการจดหมายของอินเทอร์เน็ต กับไคลเอนต์ Microsoft Exchange Server หรือ กับ Outlook Express รุ่น Post Office Protocol 3 (POP3) ถูกใช้เฉพาะสำหรับการรับจดหมาย อย่างง่าย Mail Transfer Protocol (SMTP) ถูกใช้เฉพาะสำหรับการส่งจดหมายทางอินเทอร์เน็ต แม้ว่าผู้ส่วนใหญ่จะให้บริการอินเทอร์เน็ต (isp) มี POP3 และ SMTP ที่มีตั้งค่าไว้บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน คุณอาจพบผู้ให้บริการที่มีเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันสำหรับงานเหล่านี้ หากคุณพบเช่นตัวให้บริการ คุณสามารถกำหนดค่าบริการจดหมายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันสำหรับการส่ง และรับจดหมาย การกำหนดค่าบริการจดหมายทางอินเทอร์เน็ตให้ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม

ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ exchange

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับ Outlook 97, 98 Outlook ที่ได้รับการติดตั้งกับ Corporate หรือกลุ่มทำงานตัวเลือก (CW), Outlook 2000 (CW), และไคล เอ็นต์ Exchange

หมายเหตุ:: การกำหนดชนิดการติดตั้ง Outlook ของคุณ คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Outlookในการวิธีใช้เมนู ในเกี่ยวกับ Microsoft Outlookคุณจะเห็น "ของบริษัทหรือ Workgroup" ถ้าคุณมีการติดตั้ง Corporate หรือกลุ่มทำงาน
 1. ออกจากไคลเอ็นต์ Exchange Server
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งจดหมายและโทรสาร.
 3. คลิกบริการจดหมายทางอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการเซิร์ฟเวอร์จดหมายทางอินเทอร์เน็ตกล่อง พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ POP3 (เซิร์ฟเวอร์ที่คุณได้รับจดหมาย)

  หมายเหตุ:: ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ที่ให้ไว้ โดย ISP ของคุณ หากคุณไม่ทราบชื่อของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ติดต่อ ISP ของคุณ
 5. คลิกตัวเลือกขั้นสูง.
 6. พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP (เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งจดหมายของคุณ) ในกล่องข้อความ

  หมายเหตุ:: ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ให้ไว้ โดย ISP ของคุณ หากคุณไม่ทราบชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ติดต่อ ISP ของคุณ
 7. คลิกตกลงหรือปิดจนกระทั่งคุณกลับไปที่'แผงควบคุม'
เมื่อคุณใช้ไคลเอ็นต์ Exchange Server ถัดไป จดหมายขาออกถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่คุณระบุ

outlook Express, 98 Outlook (IMO), และ Outlook 2000 (IMO)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับ Outlook Express, 98 Outlook ที่ได้รับการติดตั้งกับอินเทอร์เน็ตจดหมายเฉพาะตัว (IMO), และ Outlook 2000 (IMO)

หมายเหตุ:: การกำหนดชนิดการติดตั้ง Outlook ของคุณ คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Outlookในการวิธีใช้เมนู ในเกี่ยวกับ Microsoft Outlookคุณจะเห็น "Internet Mail เฉพาะ" ถ้าคุณมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตจดหมายเดียวกัน
 1. ใน Outlook Express, Outlook 98 (IMO), หรือ Outlook 2000 (IMO) (ตามที่เกี่ยวข้อง), คลิกบัญชีในการเครื่องมือเมนู
 2. คลิกการจดหมายแท็บ คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการเซิร์ฟเวอร์แท็บ
 3. ในการจดหมายขาออก (SMTP)กล่อง พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP (เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งจดหมายของคุณ)

  หมายเหตุ:: ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ให้ไว้ โดย ISP ของคุณ หากคุณไม่ทราบชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ติดต่อ ISP ของคุณ
 4. ในการจดหมายขาเข้า (POP3)กล่อง พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ POP3 (เซิร์ฟเวอร์ที่คุณได้รับจดหมาย)

  หมายเหตุ:: ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ที่ให้ไว้ โดย ISP ของคุณ หากคุณไม่ทราบชื่อของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ติดต่อ ISP ของคุณ
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกปิด.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 147388 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook Express 4.0
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB147388 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:147388

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com