วิธีการตั้งค่าสัญลักษณ์การดีบักของ Windows NT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 148659 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุปสัญลักษณ์ของ windows NT Debug ต้องถูกเซ็ตอัพถ้าคอมพิวเตอร์จำเป็นจากระยะไกล หรือ debugged ภายใน บทความนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า Windows NT Debug สัญลักษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาของบทความ

 • สิ่งที่มีสัญลักษณ์
 • การตั้งค่าทรีของสัญลักษณ์แบบกำหนดเอง
 • หนึ่งตัวประมวลผลเปรียบเทียบกับ Multiprocessor
 • ภาษี HAL.DLL
 • หลังจากที่มีสร้างทรีของสัญลักษณ์

สิ่งที่มีสัญลักษณ์

จำเป็นต้องใช้แฟ้มสัญลักษณ์แก้จุดบกพร่อง (สัญลักษณ์) โดยเคอร์เนลและโหมดผู้ใช้ ใน Windows NT ด้วยสัญลักษณ์การดีบักเป็นให้วิธีการแก้ไขตัวแปรส่วนกลาง และชื่อแฟ้มที่ปฏิบัติการได้โหลดการทำงาน

สัญลักษณ์ที่ถูกผลิต โดย linker ที่เมื่อมีสร้างโปรแกรม พวกเขา stripped ออกจากผลิตภัณฑ์จำหน่ายปลีก และบันทึกลงในแฟ้ม (.DBG) ที่แยกต่างหาก นี้ลดขนาดของแฟ้ม ที่ลดเวลาในการโหลดแฟ้มซึ่ง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ มาก สัญลักษณ์ที่แสดงถึงชื่อ Function\API และตัวแปรส่วนกลาง

แฟ้ม.DBG ประกอบด้วยข้อมูลสัญลักษณ์สำหรับแต่ละแฟ้ม พวกเขาสามารถพบได้บนการ SUPPORT\DEBUG\ <platform>ไดเรกทอรี \SYMBOLS ของการติดตั้ง Windows NT กระชับ disc.</platform>

builds patched เช่นวิสแพ็คบริการต้องการชุดพิเศษของสัญลักษณ์ ที่เป็นชุดของโครงสร้างพื้นฐานและสัญลักษณ์ที่ patched

ไดเรกทอรีสัญลักษณ์ถูกแบ่งค่าไดเรกทอรีเจ็ดย่อย เรียกส่วนขยายไดเรกทอรีย่อย (โปรดสังเกตว่า แฟ้มสัญลักษณ์ที่อยู่ในไดเรกทอรีเหล่านี้จำนวนมากตรงกับคอมโพเนนต์ของโหมดผู้ใช้ของ Windows NT):

  COM - symbols for all files ending in .COM go here
  CPL - symbols for all files ending in .CPL go here.
  DLL - symbols for all files ending in .DLL go here
  DRV - symbols for all files ending in .DRV go here
  EXE - symbols for all files ending in .EXE go here
  SCR - symbols for all files ending in .SCR go here
  SYS - symbols for all files ending in .SYS go here.


สัญลักษณ์ต้องตรงกับแฟ้มที่มีความเกี่ยวข้อง สัญลักษณ์จากโครงสร้างที่แตกต่างกันให้ข้อมูลที่ผิดพลาด วันการเชื่อมโยงของสัญลักษณ์แฟ้มทั้งหมดต้องตรงกันไว้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลัง debugged

การตั้งค่าแบบ Trees สัญลักษณ์แบบกำหนดเอง

ทรีของเครื่องหมายเป็นไดเรกทอรีย่อยแผนภูมิบนคอมพิวเตอร์โฮสต์ที่ประกอบด้วยแฟ้มสัญลักษณ์ซึ่งตรงกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลกำลัง debugged
 1. สร้างไดเรกทอรีย่อยเป็นบนคอมพิวเตอร์โฮสต์ ตัวอย่าง::
  mkdir c:\symbols
 2. เริ่มต้น ด้วยหมายเลขรุ่นของ Windows NT พื้นฐานเสมอ คัดลอกแฟ้มต่าง ๆ ต่อไปนี้จากคอมแพคดิสก์การติดตั้งรุ่นที่เหมาะสม:
  XCOPY [ไดรฟ์ซีดี]: \SUPPORT\DEBUG\I386 C:\SYMBOLS /S.
 3. การคัดลอกสัญลักษณ์สำหรับ Service Pack ที่เหมาะสมลงในแผนภูมิแบบกำหนดเอง เซอร์วิสแพ็คสัญลักษณ์สามารถพบได้บน FTP.MICROSOFT.COM

  ตัวอย่างเช่น สามารถดาวน์โหลดสัญลักษณ์สำหรับ Windows NT 3.51 Service Pack 4 จากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

  \bussys\winnt\winnt-public\fixes\usa\NT351\ussp4\symbols
  ดาวน์โหลดแฟ้มเรียกว่า SYM_351 <x>.EXE ที่ X แทนที่แพลตฟอร์ม (ฉันในสำหรับ x86, A สำหรับ Alpha, P สำหรับ PPC) </x>

  ขยายแฟ้มลงในแผนภูมิสัญลักษณ์ ตัวอย่าง::
  SYM_351 <x>.EXE d C:\SYMBOLS</x>
 4. การคัดลอกซอฟต์แวร์ใด ๆ ของบริษัทอื่น เช่นสัญลักษณ์ SSD Compaq ไปยังแผนภูมิสัญลักษณ์ที่กำหนดเอง สัญลักษณ์เหล่านี้ต้องได้รับจากผู้ขายของบริษัทอื่น
 5. ถ้า Microsoft ได้ให้แก้ปัญหาที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการติดตั้งของคุณ คัดลอกแฟ้ม DBG ที่ให้มาพร้อมกับการแก้ไขลงในไดเรกทอรีย่อยที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น: DLL SYS, EXE )
 6. ถ้าคอมพิวเตอร์มีตัวประมวลผล Intel ระบบเดียว ทรีสัญลักษณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดดู "หลังจากใน Symbol ทรีถูกสร้าง" ส่วนด้านล่าง

หนึ่งตัวประมวลผลเปรียบเทียบกับ Multiprocessor

windows NT ใช้เคอร์เนลที่พิเศษสำหรับระบบ SMP ในระหว่างการติดตั้ง เคอร์เนลนี้ถูกเปลี่ยนชื่อ สิ่งสำคัญคือแฟ้ม DBF ถูกเปลี่ยนชื่อสำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง

  NTOSKRNL.EXE NTOSKRNL.DBG = Single processor
  NTKRNLMP.EXE NTKRNLMP.DBG = Multiple processors


หากระบบ แบบ Multi-Processor ทำต่อไปนี้:
 1. เปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังไดเรกทอรีของคอมโพเนนต์ DLL ตัวอย่าง::
  chdir c:\symbols\dll
 2. เปลี่ยนชื่อเคอร์เนล uniprocessor ชื่อแฟ้มอื่น ตัวอย่าง::
  เปลี่ยนชื่อ ntoskrnl.dbg ntoskrnl.uni
 3. การคัดลอกเคอร์เนลมัลติโปรเซสเซอร์ผ่านเคอร์เนล uniprocessor ตัวอย่าง::
  คัดลอก ntkrnlmp.dbg ntoskrnl.dbg

ภาษี HAL.DLL

แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์บางอย่างจำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer (HAL) แบบพิเศษ เช่นเดียวกับแฟ้มเคอร์เนล HAL ที่กำหนดเองถูกเปลี่ยนชื่อระหว่างการติดตั้ง นี่คือรายการของ HALs ทั่วไป:

แฟ้มที่ hal สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ I386:

Filename          Description
---------------------------------------------------
HAL.DLL          Standard HAL for Intel systems
HAL486C.DLL        HAL for 486 c step processor
HALAPIC.DLL        Uniprocessor version of HALMPS.DLL
HALAST.DLL         HAL for AST SMP systems
HALCBUS.DLL        HAL for Cbus systems
HALMCA.DLL         HAL for MCA-based systems (PS\2 and others)
HALMPS.DLL         HAL for most Intel multiprocessor systems
HALNCR.DLL         HAL for NCR SMP computers
HALOLI.DLL         HAL for Olivetti SMP computers
HALSP.DLL         HAL for Compaq Systempro
HALWYSE7.DLL        HAL for Wyse7 systems

HAL files for DEC Alpha Computers:

Filename          Description
---------------------------------------------------
HAL0JENS.DLL        Digital DECpc AXP 150 HAL
HALALCOR.DLL        Digital AlphaStation 600 Family
HALAVANT.DLL        Digital AlphaStation 200\400 Family HAL
HALEB64P.DLL        Digital AlphaPC64 HAL
HALGAMMP.DLL        Digital AlphaServer 2x00 5\xxx Family HAL
HALMIKAS.DLL        Digital AlphaServer 1000 Family Uniprocessor HAL
HALNONME.DLL        Digital AXPpci 33 HAL
HALQS.DLL         Digital Multia MultiClient Desktop HAL
HALSABMP.DLL        Digital AlphaServer 2x00 4\xxx Family HAL

HAL files for MIPS Computers:

Filename          Description
---------------------------------------------------
HALACR.DLL         ACER HAL
HALDTI.DLL         DESKStation Evolution
HALDUOMP.DLL        Microsoft-designed dual MP HAL
HALFXS.DLL         MTI with a r4000 or r4400
HALFXSPC.DLL        MTI with a r4600
HALNECMP.DLL        NEC dual MP
HALNTP.DLL         NeTpower FASTseries
HALR98MP.DLL        NEC 4 processor MP
HALSNI4X.DLL        Siemens Nixdorf UP and MP
HALTYNE.DLL        DESKstation Tyne

HAL files for PPC Computers:

Filename          Description
---------------------------------------------------
HALCARO.DLL        HAL for IBM-6070
HALEAGLE.DLL        HAL for Motorola PowerStack and Big Bend
HALFIRE.DLL        Hal for Powerized_ES,
                  Powerized_MX, and
                  Powerized_MX MP
HALPOLO.DLL        HAL for IBM-6030
HALPPC.DLL         HAL for IBM-6015
HALWOOD.DLL        HAL for IBM-6020


วิธีการกำหนด HAL ใดจะใช้:

ในระหว่างการติดตั้ง แฟ้มบันทึกข้อความที่ถูกสร้างขึ้น แฟ้มนี้มีบรรทัดที่แสดงซึ่งมีการติดตั้ง HAL ในระหว่างการติดตั้ง ถ้า HAL มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการตั้งค่าเดิม SETUP.LOG สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ เมื่อต้องการตรวจสอบ ทำต่อไปนี้:
 1. ไปยังไดเรกทอรีย่อย %SystemRoot%\REPAIR
 2. เรียกใช้ ATTRIB -R -H -S SETUP.LOG เพื่อทำให้แฟ้มมองเห็น
 3. ใช้แผ่นจดบันทึกเพื่อดู SETUP.LOG and search for "Hal"
หมายเหตุ: เทคนิคเดียวกันนี้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบถ้า เคอร์เนลที่พิเศษนอกจากนี้ยังใช้

คัดลอก HAL ในทรีของสัญลักษณ์:
 1. เปลี่ยนไดเรกทอรีการ \SYMBOLS\DLL
 2. เปลี่ยนชื่อ HAL.DBG HAL.X86
 3. คัดลอก "ภาษี HLL.DBG" HAL.DBG

หลังจากที่มีสร้างทรีของสัญลักษณ์

แผนภูมิสัญลักษณ์เสร็จสมบูรณ์ในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แบบสอบถามบนเว็บไซต์ต่อไปนี้คำต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
debugref

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 148659 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
Keywords: 
kbmt KB148659 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:148659

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com