Jak ověřit symboly pro ladění systému Windows

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 148660 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Symboly pro ladění systému Windows musí být ověřena po spuštění ladicí program jádra (nástroje I386kd.exe | Program WinDbg.exe). mohou načíst ladicího programu a prezentovat řádku, ale pokud symboly jsou nesprávné, budoucí ladění příkazů Neodkazovat na správné funkce a proměnné, které vede k Občasná výsledky. Níže jsou uvedeny několik příznaků červené a několik metod přímé kontroly platnost symboly.

Další informace

Tento článek předpokládá, že je spuštěn ladicí program jádra byl načten soubor Memory.dmp a je připojen ke vzdálenému počítači. Příkazy uvedeny jsou plně není zdokumentované a pouze výňatků z výstupu jsou zobrazeny.

Obsah článku

 • Načítání ladicí program jádra
 • Kontrola času vytvoření! ovladače
 • Pomocí soubor Link.exe kontrolovat čas vytvoření
 • Unassembling funkce
 • Symboly Service Pack

Načítání ladicí program jádra

Normální zatížení ladicí program jádra zobrazuje následující výzvy:
kd > jednoprocesorovém systému

0: kd > víceprocesorového systému
Do řádku níže označuje, že soubor symbolů pro Soubor Ntoskrnl.exe je nesprávná. Zkontrolujte, zda vhodné počítač s více procesory nebo jednoprocesorový jadra a vrstvy HAL, jsou zkopírovány do stromu symbol.

Příklad:
Symbol search path is: C:\symbols
kd: crash dump initialized [c:\dump\memory.dmp]
could not determine the current processor, using zero
Kernel Version 1057 Free loaded @ 0x80100000
Bugcheck 0000001e : c0000005 80151d5b 00000000 00000001
*** Contents Deleted ***
16kd>
				
Načtení souboru Memory.dmp jádra ladicí program jádra V prvních několika řádků se zobrazí verze, jakož i počet procesorů. Potvrďte, že počet procesorů odpovídá příslušné jádro a VRSTVY HAL. Ovladač symbol budou zobrazeny informace buď symboly jsou načteny nebo odloženo.

Vzorek zatížení:
Symbol search path is: C:\symbols
kd: crash dump initialized [c:\dump\memory.dmp]
Kernel Version 1057 Free loaded @ 0x80100000
Bugcheck 0000001e : c0000005 80151d5b 00000000 00000001
re-loading all kernel symbols
KD: unloading symbols for "ntoskrnl.exe"
KD: deferring symbol load for "ntoskrnl.exe" at 80100000
KD: Loaded (2248) fpo entries for image (ntoskrnl.exe)
KD: "ntoskrnl.exe" loaded 4074 symbols (80100000-801bbb80)
KD: loaded symbols for "ntoskrnl.exe"
KD: deferring symbol load for "atapi.sys" at fc810000
KD: deferring symbol load for "diskdump.sys" at fc800000
KD: deferring symbol load for "hal.dll" at 80400000
KD: deferring symbol load for "atapi.sys" at 80010000
KD: deferring symbol load for "SCSIPORT.SYS" at 80013000
KD: deferring symbol load for "Atdisk.sys" at 80001000
KD: deferring symbol load for "Scsidisk.sys" at 8001b000
KD: deferring symbol load for "Fastfat.sys" at 80372000
Unable to read image header for Floppy.SYS at fc820000 - status c0000001
*** Contents Deleted ***
KD: deferring symbol load for "srv.sys" at fc9e0000
KD: deferring symbol load for "ntdll.dll" at 77f80000
finished re-loading all kernel symbols
NT!_PspUnhandledExceptionInSystemThread+0x18:
80131ff8 b801000000    mov   eax,0x1
kd>
				
Všimněte si, že byl ladicí program jádra "nelze přečíst záhlaví obrázku pro floppy.sys – na fc820000 - c0000001 stavu." Tato zpráva je běžné, protože v záhlaví konkrétní ovladač není aktuálně v paměti.

Kontrola času vytvoření! ovladače

Použít ! ovladače příkaz seznam ovladačů aktuálně načtených v paměti. Poznamenejte si kalendářní data a časy ovladače a zda může být načten. (Kód a velikost dat sloupce v následujícím příkladu jsou odstraněny do Přizpůsobit šířku tohoto článku.)
kd> !drivers
Base    Code Size Data Size Driver Name    Creation Time
80100000            Ntoskrnl.exe  Fri May 26 18:18:36 1995
80400000              Hal.dll  Thu May 11 13:54:18 1995
80010000             Atapi.sys  Tue May 23 21:01:41 1995
80013000            Scsiport.sys  Fri May 05 23:11:06 1995
80001000             Atdisk.sys  Fri May 05 23:10:40 1995
8001b000            Scsidisk.sys  Fri May 05 23:11:01 1995
80372000            Fastfat.sys  Mon May 22 23:57:13 1995
fc820000             Floppy.sys  Header Paged Out
fc830000            Scsicdrm.sys  Wed May 10 21:57:03 1995
fc840000             Fs_Rec.sys  Header Paged Out
fc850000              Null.sys  Header Paged Out
fc860000              Beep.sys  Header Paged Out
fc870000            I8042prt.sys  Fri May 05 23:10:42 1995
fc880000            Mouclass.sys  Fri May 05 23:10:45 1995
fc890000            Kbdclass.sys  Fri May 05 23:10:44 1995
fc8b0000            Videoprt.sys  Fri May 05 23:10:05 1995
fc8a0000               S3.sys  Fri May 19 21:18:06 1995
fc8c0000              Vga.sys  Fri May 05 23:10:10 1995
fc8d0000              Msfs.sys  Fri May 05 23:11:57 1995
fc8e0000              Npfs.sys  Fri May 05 23:11:40 1995
fc900000              Ndis.sys  Mon May 22 20:23:18 1995
fc8f0000             El59x.sys  Fri Feb 10 16:18:09 1995
fc940000              Tdi.sys  Fri May 05 23:13:09 1995
fc920000              Nbf.sys  Mon May 08 15:00:47 1995
fc950000            Netbios.sys  Fri May 05 23:13:19 1995
fc960000            Parport.sys  Header Paged Out
fc970000            Parallel.sys  Header Paged Out
fc980000             Serial.sys  Fri May 05 23:11:20 1995
fc990000              Afd.sys  Header Paged Out
fc9a0000              Rdr.sys  Wed May 17 17:18:16 1995
fc9e0000              Srv.sys  Wed May 24 21:56:59 1995
TOTAL:  1ab460 (1709 kb) 3b7c0 ( 237 kb) (  0 kb   0 kb)
kd>
				
Poznámka: čas vytvoření souboru, což je datum souboru zkompilovat. Toto datum je blízko Date\Time razítko na skutečného souboru, když zobrazení Winnt\System32\Drivers podsložku pomocí programu Správce souborů.

Pokud přihlásit do sítě Microsoft vývojáři (MSDN) nebo systému Windows Zařízení Driver Kit (DDK), soubor Link.exe, nástroje lze potvrdit, že Dbg soubor je stejný soubor, který byl vytvořen v případě, že ovladač byl kompilován. "Čas datum, razítko"v níže uvedeném příkladu odpovídá"Vytvořit době"Netbios.sys v výše uvedený výstup.

Použít soubor Link.exe kontrola "čas datum razítkem" Dbg soubor:
ODKAZ - dump - \symbols\sys\netbios.dbg záhlaví
Microsoft (R) COFF binární soubor sklápěč verze 3.00.5270
Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1995. Všechna práva vyhrazena.

Výpis z soubor Netbios.dbg
podpis 4944
příznaky 0
14 C machine (i386)
306 charakteristiky
2FAAE94F datum časového pá květen 05 23: 13: 19 1995
8D0B kontrolní součet bitové kopie

10 000 base obrazu

70A0 velikost obrazu
** Obsah odstraněn **

Pokud ! ovladače příkaz vytvoří všechny řádky, které vypadají jako následující důležité tabulky stavem systému je poškozen. Další analýza výpis stavu nemusí být možná.
Nelze přečíst DosHeader na 0583002a - stav 00000000
Nelze přečíst DosHeader na 0587002a - stav 00000000
Nelze přečíst DosHeader na 0588002a - stav 00000000
Nelze přečíst DosHeader na 058a002a - stav 00000000
Nelze přečíst DosHeader na 058c002a - stav 00000000

Unassembling funkce

Soubory symbolů povolit ladicí program jádra odkazu funkce a globální proměnné podle názvu. Přímá kontrola několika odpadu Přesvědčte se, zda že zobrazují správné funkce. Mnoho funkcí jsou optimalizována kompilátoru a neodpovídají nutně níže uvedených příkladech. Optimalizované kompilátoru funkce jsou označeny FPO v závorkách v názvu funkce.

Funkce obvykle začínají buď "push ebp" nebo "mov eax, FS [000000000]." Základní znalost jazyka počítače a zkušenosti umožní. jeden rozpoznat tyto funkce.
 • Seznam načtených modulů
  x *!
 • Symboly pro určitý modul (například seznam Ntoskrnl.exe).
  x nt! *
 • Vybrat funkci s unassemble-rozložit tedy není kompilátoru Optimalizované.
  u NT! _NtUnlockFile

Dobré symboly

kd> u NT!_NtUnlockFile
u NT!_NtUnlockFile
NT!_NtUnlockFile:
80156bd8 64a100000000   mov   eax,fs:[00000000]
80156bde 55        push  ebp
80156bdf 8bec       mov   ebp,esp
80156be1 6aff       push  0xff
80156be3 68200d1080    push  0x80100d20
80156be8 68304f1380    push  0x80134f30
80156bed 50        push  eax
80156bee 64892500000000  mov   fs:[00000000],esp
kd>
				
Unassembly funkce by se měla podobat text výše; unassembly je však změnit. Pokud vypadá unassembly řádné, budeme předpokládat, že symboly správně načtený pro tento modul.

Začíná následujícím unassembly "jnz NT! _NTUnlockFile + 0x22." Jasné, že na začátek funkce nespustí s instrukce skoku kód. Symbol stromu zkontrolujte ještě jednou.

Chybné symboly

kd> u NT!_NTUnlockFile
u NT!_NTUnlockFile
NT!_NtUnlockFile:
801574a4 7520       jnz   NT!_NtUnlockFile+0x22 (801574c6)
801574a6 6a00       push  0x0
801574a8 8d45dc      lea   eax,[ebp-0x24]
801574ab 50        push  eax
801574ac 53        push  ebx
801574ad ff356c361480   push  dword ptr [NT!_CcNoDelay+0x4 (8014366c)]
801574b3 6a01       push  0x1
801574b5 ff7508      push  dword ptr [ebp+0x8]
				

Symboly Service Pack

Jsou časy, kdy je obtížné symboly, které se shodují konkrétní instalaci. V určitém okamžiku v čase služby by byly přidány kopírování souborů z disku CD-ROM instalace systému Windows zkopírovat požadované soubory, které byly aktualizovány s aktualizací service pack. Nezapomeňte znovu použít aktualizace Service pack a všechny třetí strany podporují disky po změně nastavení systému které kopíruje soubory z instalačního disku CD-ROM Windows. Symboly musí být použito ve stejném pořadí jako instalace.

DALŠÍ INFORMACE

Hledání jádra ladění jak řadu článků naleznete na klíčové slovo: debugref.

WinDbg 2.0.x Symbol techniky

Ladicí verze 2.0.x a větší společnosti Microsoft Ladicí programy tam jsou další symbol ověření kroky, které lze použít. Pro Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Ovladače Development Kit

Vlastnosti

ID článku: 148660 - Poslední aktualizace: 23. dubna 2011 - Revize: 7.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition N
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Beta
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Klíčová slova: 
kbinfo kbmt KB148660 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:148660

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com