Thay đổi mật khẩu từ một máy tính từ xa Windows

Dịch tiêu đề Dịch tiêu đề
ID của bài: 149176 - Xem sản phẩm mà bài này áp dụng vào.
Bung tất cả | Thu gọn tất cả

TÓM TẮT

Bạn có thể thay đổi mật khẩu trương mục người dùng Windows trên bất kỳ cửa sổ máy tính từ bất kỳ máy tính Windows nào khác bất kể của cho dù các Trương mục người dùng là trên một máy trạm, một máy chủ độc lập hoặc một Windows điều khiển vùng. Thêm vào đó, nó làm cho không có sự khác biệt cho dù các mật khẩu được thay đổi từ một trạm làm việc, một máy chủ độc lập, hoặc một Bộ kiểm soát miền Windows.

Bạn không cần phải đăng nhập vào từ cơ sở dữ liệu tài khoản người sử dụng mà có tên người dùng, và bạn không phải hiện đang đăng nhập với tên người dùng đó. Thủ tục này là đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu của bạn trong một cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng hoặc an ninh tài khoản quản lý Không (SAM) mà phải là tên miền của bạn đăng nhập mặc định.

THÔNG TIN THÊM

Để thay đổi mật khẩu của bạn:
 1. Bấm CTRL + ALT + DEL để đưa lên hộp thoại Windows Security.
 2. Báo chí các Thay đổi mật khẩu nút.
 3. Nhập tên người dùng mật khẩu mà bạn muốn thay đổi.
 4. Trong các Từ hộp thoại hộp, bấm vào tên máy tính hoặc tên miền trong danh sách thả xuống hộp, hoặc gõ tên máy tính hoặc tên miền tên chứa cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng nơi tên người dùng tồn tại.
 5. Gõ mật khẩu thích hợp trong các Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, và Xác nhận mới Mật khẩu hộp.
 6. Bạn sẽ nhận được một thông báo chỉ "mật khẩu của bạn đã đã thay đổi."
Thủ tục này cho phép ngay cả khi người dùng quyền "truy cập vào máy tính này từ mạng"là vô hiệu hoá cho nhóm tất cả mọi người. Thay đổi mật khẩu nào không sử dụng nguồn tài nguyên trên máy chủ. Khả năng thay đổi mật khẩu mà không cần yêu cầu người dùng để đăng nhập vào cho phép người dùng thay đổi mình mật khẩu bên ngoài giờ đăng nhập của người dùng, hoặc khi mật khẩu đã hết hạn và người sử dụng không thể đăng nhập.

Người dùng nhận được các thông báo lỗi sau đây:
Hệ thống 2242 có lỗi.
Mật khẩu của người dùng này đã hết hạn.
Từ NET HELPMSG 2242:
Mật khẩu của bạn đã hết hạn. Bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ mạng tác vụ này cho đến khi bạn thay đổi mật khẩu của bạn.
HÀNH ĐỘNG Để thay đổi mật khẩu, nhấn Ctrl + Alt + Del và chọn đổi Mật khẩu.

Thuộc tính

ID của bài: 149176 - Lần xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét lại: 2.0
Áp dụng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Từ khóa: 
kbusage kbmt KB149176 KbMtvi
Máy dịch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.
Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:149176

Cung cấp Phản hồi

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.