Jak rozwiązywać problemy podane w komunikatach o błędach ochrony systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 149962 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL149962
Jeżeli w tym artykule nie został opisany komunikat o błędzie, który się pojawił, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby wyświetlić więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach:
315854 Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Po uruchomieniu systemu Windows można pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach, w których nazwa urządzenia jest nazwą danego urządzenia:
Podczas inicjowania urządzenia nazwa urządzenia Błąd ochrony systemu Windows
-lub-
Błąd ochrony systemu Windows
Podczas zamykania komputera może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd ochrony systemu Windows
UWAGA: Aby efektywniej przeszukiwać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, podczas wyszukiwania należy używać słów kluczowych związanych z poszukiwanym zagadnieniem. Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, które nie są opisane w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w poniższym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 How to Query the Microsoft Knowledge Base Using Keywords

Przyczyna

To zachowanie może występować wtedy, gdy komputer ładuje lub zwalnia sterownik urządzenia wirtualnego (VxD). W wielu przypadkach sterownik VxD, który nie jest ładowany lub zwalniany, jest wymieniony w komunikacie o błędzie. W innych przypadkach stwierdzenie, który sterownik VxD spowodował to zachowanie, może nie być możliwe.

Komunikaty o błędach ochrony systemu Windows mogą pojawić się w następujących przypadkach:
 • Jeżeli sterownik trybu rzeczywistego i sterownik trybu chronionego są w konflikcie.
 • Jeżeli rejestr jest uszkodzony.
 • Jeżeli plik Win.com lub plik Command.com są zainfekowane wirusem lub którykolwiek z plików jest uszkodzony.
 • Jeżeli sterownik trybu chronionego jest załadowany z pliku System.ini, a sterownik jest już zainicjowany.
 • Jeżeli istnieje fizyczny konflikt adresu wejścia/wyjścia (We/Wy) lub konflikt adresu pamięci RAM.
 • Jeżeli niepoprawnie skonfigurowano ustawienia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) dla wbudowanego urządzenia peryferyjnego (takie, jak ustawienia pamięci podręcznej, taktowania procesora, dysków twardych itd.).
 • Jeżeli funkcja Plug and Play systemu BIOS (Basic Input/Output System) nie działa poprawnie.
 • Jeżeli pamięć lub pamięć podręczna komputera działa wadliwie.
 • Jeżeli płyta główna komputera nie działa prawidłowo.
 • Jeżeli zainstalowano pakiet Microsoft Office 97 na komputerze z programem Novell Client 32.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać komunikat o błędzie ochrony systemu Windows:
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania komputera w trybie awaryjnym, wyświetl jedną z następujących sekcji, w zależności od posiadanego systemu operacyjnego.

  System Windows 95
  Aby uruchomić system Windows 95 w trybie awaryjnym, naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się komunikat „Uruchamianie systemu Windows 95” , a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny z menu startowego.
  System Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
  Aby uruchomić system Windows 98 w trybie awaryjnym, ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menu startowe systemu Windows 98, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny.
  System Windows Millennium Edition (Me)
  Aby uruchomić system Windows Me w trybie awaryjnym, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL podczas ponownego uruchamiania komputera, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny w menu startowym systemu Windows Me.
 2. Jeżeli pojawił się komunikat o błędzie podczas uruchamiania komputera w trybie awaryjnym lub podczas zamykania komputera w trybie awaryjnym, zobacz jeden z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Windows 95:
  136337 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Windows 95
  145926 How to Troubleshoot Windows 95 Shutdown Problems
  Windows 98:
  188867 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Windows 98
  202633 Jak rozwiązywać problemy związane z zamykaniem systemu Windows 98
  Windows Millennium Edition (Me):
  273738 TYTUŁ: Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Windows Me
  273746 TYTUŁ: Jak rozwiązywać problemy związane z zamykaniem systemu Windows Me
 3. Jeżeli komputer jest typu Plug and Play, zainstaluj ponownie system Windows, używając polecenia setup /p I. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zainstalować system Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  129260 Windows 95 Setup: Description and Troubleshooting Steps
 4. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zainstalować system Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Jeżeli używasz programu Novell Client 32, usuń go, a następnie zainstaluj Klienta Microsoft dla sieci Novell Networks.
 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zainstalować system Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Sprawdź, czy ustawienia CMOS komputera są poprawne. Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania ustawień CMOS komputera, zapoznaj się z dokumentacją komputera lub skontaktuj się z jego producentem.
 6. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zainstalować system Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Zainstaluj czystą kopię systemu Windows w pustym folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jeden z następujących artykułów poniżej:
277648 Jak zainstalować system Windows Millennium Edition w nowym folderze [winmil]
193902 Jak zainstalować system Windows 98 w nowym folderze
142096 How to Reinstall Windows 95 to a New Folder
WAŻNE: jeżeli komunikaty o błędach pojawiają się w dalszym ciągu, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest wadliwy sprzęt.

Więcej informacji

Sterownikiem VxD, który generuje komunikaty o błędach może być dowolny sterownik VxD - zainstalowany domyślny sterownik VxD lub sterownik .386 innej firmy, załadowany z pliku System.ini. Jeżeli nie ma pewności, który sterownik sprawia, że pojawiają się komunikaty o błędach, należy utworzyć plik Bootlog.txt, a następnie sprawdzić, który ze sterowników został zainicjowany jako ostatni. Zazwyczaj ten właśnie sterownik powoduje problem.

UWAGA: komunikat o błędzie ochrony systemu Windows można również otrzymać podczas ponownego uruchamiania systemu Windows 95, po zainstalowaniu programu lub wprowadzeniu zmiany w konfiguracji komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
157924 Err Msg: "IOS Failed to Initialize" on Boot
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak rozwiązać problemy dotyczące ochrony systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
131431 How to Troubleshoot Registry Errors

Właściwości

Numer ID artykułu: 149962 - Ostatnia weryfikacja: 30 grudnia 2004 - Weryfikacja: 2.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbtshoot kbwinme diskmem win98se win98 kbprb win95 kbprod2web kbdiskmemory KB149962

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com