สิ่งที่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงของข้อยกเว้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 150314 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากบทความนี้ไม่ได้อธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ โปรดดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft เพื่อดูบทความเพิ่มเติมที่อธิบายถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านั้น::
315854ศูนย์รวมทรัพยากรเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Windows 98 และ Windows Me

เมื่อต้องการดูรายการของบทความที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในการ 0E ข้อยกเว้นร้ายแรงใน Windows 98 คลิเพื่อดูการเชื่อมโยงต่อไปนี้:คลิกที่นี่เพื่อดูรายการของบทความเกี่ยวกับ Fatal Exception 0E
เมื่อต้องการดูรายการของบทความที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดในการ 0E ข้อยกเว้นร้ายแรงใน Windows Me คลิเพื่อดูการเชื่อมโยงต่อไปนี้:คลิกที่นี่เพื่อดูรายการของบทความเกี่ยวกับ Fatal Exception 0E
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณพยายามที่จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows เริ่มการทำงาน หรือเริ่มการทำงานของโปรแกรมใน Windows คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่คล้ายกับ:
ข้อยกเว้นที่ร้ายแรงxyเกิดขึ้นในxxxx:xxxxxxxx
ข้อผิดพลาดข้อยกเว้นร้ายแรงที่มีรหัสที่ส่งคืน โดยโปรแกรมในกรณีต่อไปนี้:
  • การเข้าถึงคำสั่งไม่ถูกต้องที่พบ
  • ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือรหัสได้ถูกเข้าถึง
  • ระดับสิทธิ์ของการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อใดในกรณีเหล่านี้เกิดขึ้น ตัวประมวลผลที่ส่งกลับค่าข้อยกเว้นกับระบบปฏิบัติการ ซึ่งในกลับจัดการเป็นข้อผิดพลาดในการยกเว้นร้ายแรง ในหลายกรณี ข้อยกเว้นจะไม่กู้คืน และระบบจะต้องถูกเริ่มใหม่ หรือปิดระบบลง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อผิดพลาด

ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดของตัวอย่าง ที่มีอยู่ในรายการข้างต้นxyแสดงการยกเว้นตัวประมวลผลที่เกิดขึ้นจริงจาก 00 ถึง 0F (สังเกตว่า การ "h" ที่แสดงไว้หลังจาก 0E, 0F และอื่น ๆ ในคำอธิบายข้างล่าง บ่อยครั้งได้ถูกเว้นจากเกิดข้อผิดพลาด) กระบวนการxxxx:xxxxxxxxค่าแทนที่ตัวชี้คำสั่งที่มีการปรับปรุงขึ้นกับเซ็กเมนต์รหัส การอยู่ 32 บิตเป็นอยู่จริงซึ่งข้อยกเว้นเกิดขึ้น

windows ไม่สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ แต่มีขั้นตอนในการจัดการข้อยกเว้นยกเว้น ว่าตัวประมวลผลเฉพาะซึ่งแสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ:: บทความนี้เป็นหลักสำหรับการใช้เป็นข้อมูล คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อไปส่วน "แก้ไขปัญหาร้ายแรงข้อยกเว้นผิด" ของบทความนี้ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อยกเว้นของตัวประมวลผลและข้อกำหนดของตนเอง

00: แบ่งความบกพร่อง

ตัวประมวลผลส่งกลับข้อยกเว้นนี้เมื่อคุณพบความผิดพลาดในการหาร ความผิดพลาดในการหารเกิดขึ้น หากมีพยายามหาร ด้วยศูนย์ หรือ ถ้าผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ไม่ได้พอดีในตัวถูกดำเนินการปลายทาง

02: NMI การขัดจังหวะ

การขัดจังหวะ 2 จะถูกจองสำหรับเงื่อนไขของฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่แบบ Maskable-อรัพต์ ไม่มีข้อยกเว้น trap ผ่านขัดจังหวะ 2

04: เวอร์โฟล์ Trap

trap มากเกินไปเกิดขึ้นหลังจากที่มีดำเนินการคำสั่ง INTO และมีการตั้งค่าบิต 0F เป็น 1

05: ขอบเขตการตรวจสอบความบกพร่อง

คำสั่งที่ถูกผูกไว้การเปรียบเทียบกับใหญ่มีดัชนีของอาร์เรย์และขอบล่าง ถ้าดัชนีอยู่นอกช่วง จากนั้นตัวประมวลผล traps การขัดจังหวะ 05

06: ข้อบกพร่อง Opcode ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดนี้ถูกส่งกลับมีหนึ่งมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้:
  • ตัวประมวลผลการพยายามที่จะถอดรหัสรูปแบบบิตที่ไม่สอดคล้องกับคำสั่งคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายใด ๆ
  • ตัวประมวลผลพยายามดำเนินการคำสั่งที่ประกอบด้วยตัวถูกดำเนินการไม่ถูกต้อง
  • ตัวประมวลผลพยายามดำเนินการคำสั่งโหมดป้องกันขณะทำงานในโหมด 8086 เสมือน
  • ตัวประมวลผลพยายามดำเนินการคำนำหน้าของ LOCK กับคำสั่งที่ไม่ถูกล็อก

07: coprocessor ข้อบกพร่องที่ไม่พร้อมใช้งาน

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ไม่มีการ coprocessor คณิตศาสตร์ และบิตยาวของการลงทะเบียน CR0 ถูกตั้งค่าการจำลองที่ตัวประมวลผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ระบุกำลังถูกใช้ แต่ละครั้งลอยการดำเนินการจุดดำเนิน การขัดจังหวะ 07 เกิดขึ้น

ข้อผิดพลาดนี้ยังเกิดขึ้นเมื่อมีใช้เป็น coprocessor คณิตศาสตร์ และดำเนินการงานสวิตช์ การขัดจังหวะ 07 บอกตัวประมวลผลที่สถานะปัจจุบันของ coprocessor ที่จำเป็นต้องบันทึกนั้นสามารถถูกใช้ โดยงานอื่น

08: กสองครั้งที่ข้อบกพร่อง

ข้อยกเว้นในบางครั้งการประมวลผลทริกเกอร์ข้อยกเว้นที่สอง ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวประมวลผลจะออกการขัดจังหวะ 08 สำหรับข้อบกพร่องที่สอง

09: Coprocessor Segment Overrun

This error occurs when a floating point instruction causes a memory access that runs beyond the end of the segment. If the starting address of the floating point operand is outside the segment, then a General Protection Fault occurs (interrupt 0D).

10 (0Ah): Invalid Task State Segment Fault

Because the Task State Segment contains a number of descriptors, any number of conditions can cause exception 0A. Typically, the processor can gather enough information from the Task State Segment to issue another fault pointing to the actual problem. ดูMicrosoft's Programming the 80386/80486 Guidefor more information.

11 (0Bh): Not Present Fault

The Not present interrupt allows the operating system to implement virtual memory through the segmentation mechanism. When a segment is marked as "not present," the segment is swapped out to disk. The interrupt 0B fault is triggered when an application needs access to the segment.

12 (0Ch): Stack Fault

A Stack Fault occurs with error code 0 if an instruction refers to memory beyond the limit of the stack segment. If the operating system supports expand-down segments, increasing the size of the stack should alleviate the problem. Loading the Stack Segment with invalid descriptors will result in a general protection fault.

13 (0Dh): General Protection Fault

Any condition that is not covered by any of the other processor exceptions will result in a general protection fault. The exception indicates that this program has been corrupted in memory, usually resulting in immediate termination of the program.

14 (0Eh): Page Fault

The Page Fault interrupt allows the operating system to implement virtual memory on a demand-paged basis. An interrupt 14 usually is issued when an access to a page directory entry or page table with the present bit set to 0 (Not present) occurs. The operating system makes the page present (usually retrieves the page from virtual memory) and re-issues the faulting instruction, which then can access the segment. A page fault also occurs when a paging protection rule is violated (when the retrieve fails, or data retrieved is invalid, or the code that issued the fault broke the protection rule for the processor). In these cases the operating system takes over for the appropriate action.

16 (10h): Coprocessor Error Fault

This interrupt occurs when an unmasked floating-point exception has signaled a previous instruction. (Because the 80386 does not have access to the Floating Point unit, it checks the ERROR\ pin to test for this condition.) This is also triggered by a WAIT instruction if the Emulate Math Coprocessor bit at CR0 is set.

17 (11h): Alignment Check Fault

This interrupt is only used on the 80486 CPUs. An interrupt 17 is issued when code executing at ring privilege 3 attempts to access a word operand that is not on an even-address boundary, a double-word operand that is not divisible by four, or a long real or temp real whose address is not divisible by eight. Alignment checking is disabled when the CPU is first powered up and is only enabled in protected mode.

Troubleshooting Fatal Exception Errors

Clean Boot Your Computer

Because there are many conditions that can cause a fatal exception error, the first step in resolving the issue is to narrow the focus. To narrow the focus, try a "clean boot" of your computer.

Clean-boot troubleshooting refers to methods of reducing problems that may occur because of your computer's environment. Many problems occur because of conflicting drivers, terminate-and-stay-resident programs (TSRs), and other settings that are loaded when your computer starts.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคลีนบูต คอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
192926วิธีการแก้ไขปัญหาการคลีนบูตสำหรับ Windows 98
243039วิธีการทำคลีนบูตใน Windows 95

แบบสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft

การตรวจสอบการรับการบันทึกถ้าเกิดข้อผิดพลาดที่คุณได้รับคือไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft ที่:
http://support.microsoft.com
242450วิธีการสอบถามฐานความรู้ของ Microsoft โดยใช้คำสำคัญ

บทความเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อยกเว้นร้ายแรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดข้อยกเว้นร้ายแรง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
133440ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: โปรแกรมนี้ได้เกิดข้อยกเว้นที่ร้ายแรง D 0 ที่ 00457:000040B1 และจะถูกยกเลิก
192803ข้อยกเว้นร้ายแรง 0 D ใช้อะแดปเตอร์วิดีโอ Pro ในทุกใน-Wonder ATI
175211ข้อผิดพลาดข้อยกเว้นร้ายแรงเมื่อเปิด หรือปิด'แผงควบคุม'
171195ข้อยกเว้นร้ายแรงข้อผิดพลาดพักและกลับมาทำงานกับ MSDLC32
187214err msg: 0E เป็นข้อยกเว้นร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อ 0028:C02A0201 ...
190123เกิดข้อผิดพลาด: เกิดข้อยกเว้นร้ายแรง 06 ที่...
252523ข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อยกเว้นร้ายแรงเมื่อพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
1896550E ข้อยกเว้นร้ายแรงได้เกิดขึ้นเมื่อ 0028: <xxxxxxxx>เกิดข้อผิดพลาด</xxxxxxxx>
หมายเหตุ:รายการของบทความนี้ไม่ครอบคลุม หากบทความเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่แก้ปัญหาของคุณ ใช้ขั้นตอนในส่วน "แบบสอบถามใน Microsoft Knowledge Base " ของบทความนี้เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 150314 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbinfo kbprod2web kbmt KB150314 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:150314

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com