Τα Windows NT, ο Terminal Server και οι υπηρεσίες του Microsoft Exchange χρησιμοποιούν θύρες TCP/IP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 150543 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο ασχολείται με τις γνωστές θύρες TCP/IP (τα TCP και/ή UDP) που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες που υπάρχουν στα Microsoft Windows NT έκδοση 4.0 και τον Microsoft Exchange Server έκδοση 5.0. Αυτή δεν είναι μια πλήρης λίστα των αντιστοιχίσεων θυρών TCP/IP.

Για πρόσθετες πληροφορίες αντιστοιχίσεων θυρών TCP/IP, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174904 Πληροφορίες για αντιστοιχίσεις θυρών TCP/IP
176466 XGEN: Θύρες TCP και Microsoft Exchange: Λεπτομερής ανάλυση

Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα θυρών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των Windows NT, έκδοση 4.0:
Λειτουργία         Στατικές θύρες
----------         --------------

Αναζήτηση          UDP:137,138
Εκμίσθωση DHCP       UDP:67,68
Διαχείριση DHCP       TCP:135
Αναπαραγωγή καταλόγου    UDP:138 TCP:139
Διαχείριση DNS       TCP:135
Επίλυση DNS         UDP:53
Προβολή συμβάντων      TCP:139
Κοινή χρήση αρχείων     TCP:139
Ακολουθία σύνδεσης     UDP:137.138 TCP:139
NetLogon          UDP:138
Επικύρωση διέλευσης     UDP:137,138 TCP:139
Παρακολούθηση επιδόσεων   TCP:139
PPTP            TCP:1723 IP Protocol:47 (GRE)
Εκτύπωση          UDP:137.138 TCP:139
Επεξεργαστής μητρώου    TCP:139
Διαχείριση διακομιστή    TCP:139
Σχέσεις αξιοπιστίας     UDP:137,138 TCP:139
Διαχείριση χρήστη      TCP:139
Διαγνωστικά WinNT      TCP:139
Κανάλι ασφαλείας WinNT   UDP:137,138 TCP:139
Αναπαραγωγή WINS      TCP:42
Διαχείριση WINS       TCP:135
Εγγραφή WINS        TCP:137
				
Λίστα θυρών που χρησιμοποιούνται από το WLBS και από τον έλεγχο Convoy for Cluster:
Λειτουργία         Στατικές θύρες

----------         --------------
Convoy           UDP:1717 
WLBS            UDP:2504
				
Λίστα θυρών που χρησιμοποιούνται από τον Microsoft Exchange Server, έκδοση 5.0:
Λειτουργία         Στατικές θύρες

----------         --------------

Client/Server Comm.     TCP:135
Exchange Administrator   TCP:135
IMAP            TCP:143
IMAP (SSL)         TCP:993
LDAP            TCP:389
LDAP (SSL)         TCP:636
MTA - X.400 over TCP/IP   TCP:102
POP3            TCP:110
POP3 (SSL)         TCP:995
RPC             TCP:135
SMTP            TCP:25
NNTP            TCP:119
NNTP (SSL)         TCP:563
				
Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο ή άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
176466 XGEN: Θύρες TCP και Microsoft Exchange: Λεπτομερής ανάλυση


Λίστα θυρών που χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα-πελάτες του Terminal Server
Λειτουργία         Στατικές θύρες

----------         --------------

RDP Client (Microsoft)   TCP:3389 (Pre Beta2:1503)
ActiveX Client (TSAC)    TCP:80, 3389
ICA Client (Citrix)     TCP:1494
				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Terminal Server χρησιμοποιεί τη θύρα 3389.

Πρόσθετες θύρες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των Windows 2000:
Λειτουργία                Στατικές θύρες
----------                --------------
Απευθείας εφαρμογή του SMB σε TCP/IP  TCP,UDP: 445

IPSec:           
  ISAKMP                UDP: 500
  ESP                  IP Protocol 50	
  AH                  IP Protocol 51

Kerberos                 TCP,UDP: 88
RSVP                   IP Protocol 46
				

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 150543 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2005 - Αναθεώρηση: 3.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Load Balancing Service
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbnetwork KB150543

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com