OFF97: โปรแกรมแก้ไข Microsoft Office 97 บริการประกาศ 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 150613
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

1 SR 97 Office Microsoft ประกอบด้วยจำนวนของการปรับปรุงแต่ละโปรแกรมที่รวมอยู่ใน Microsoft Office 97 บทความนี้ประกอบด้วยรายการของโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญที่มีอยู่ในแต่ละโปรแกรมในโปรแกรมแก้ไขการ SR-1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SR-1 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
172475OFF97: วิธีการที่รับ และติดตั้งโปรแกรมแก้ไขของ Office 97 SR MS-1

ข้อมูลเพิ่มเติม

1 SR 97 Office ของ Microsoft

1 SR 97 Office Microsoft รวมถึงการปรับปรุงสำหรับ Office 97 ต่อไปนี้:
 • ถ้าแฟ้มมีการแก้ไขอัตโนมัติ (.acl) เสียหายอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณเริ่ม หรือใช้โปรแกรมรวมอยู่ใน Microsoft Office 97 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน SR 97 Office Microsoft-1

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  160552OFF97: ข้อผิดพลาดที่เกิดจากแฟ้ม ACL ที่เสียหาย


 • 1 SR 97 Office Microsoft รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเปิดปรับปรุง (ODBC) 3.0 แฟ้ม แฟ้ม ODBC การปรับปรุงเหล่านี้รวมถึงลักษณะการทำงานของปรับปรุงความปลอดภัย

1 SR 97 Word ของ Microsoft

1 SR 97 Office Microsoft รวมถึงการปรับปรุงสำหรับ Word 97 ต่อไปนี้:
 • 1 SR 97 Word Microsoft ช่วยให้คุณใช้ไดรฟ์เครือข่ายที่แมปอย่างถาวร

 • เมื่อคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบ Microsoft Word 6.0/95 ใน SR 97 Word Microsoft-1 มีบันทึกแฟ้มในรูปแบบ Microsoft Word 6.0/95 มาตรฐานแทนการจัดรูปแบบแฟ้มรูปแบบข้อความ Rich (RTF) ที่ใช้ โดย Microsoft Word 97

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ RTF โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  162602WD97: คำถามเกี่ยวกับการบันทึกในรูปแบบของแฟ้ม Word 6.0/95


 • เมื่อคุณเปิด Microsoft Word สำหรับแฟ้ม Macintosh ใน SR 97 Word Microsoft-1, encapsulated PostScript (EPS) กราฟิกถูกรักษาไว้เมื่อคุณพิมพ์เหล่านั้นไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript

 • ใน SR 97 Word Microsoft-1 แทรกกราฟิกเริ่มต้นการกราฟิกแบบอินไลน์แทนการลอยกราฟิกเมื่อคุณบันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้ม HTML และ Microsoft Word 6.0/95

 • 1 SR 97 Word Microsoft เน้นสาเหตุปัญหาเฉพาะที่ที่กราฟิกที่แทรกเข้าไปในเอกสารใหม่ปรากฏในกล่องที่ว่างด้วยการ "X สีแดง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  162349WD97: รูปภาพแสดงเป็นสีแดง "X" ในเอกสาร


 • ใน SR 97 Word Microsoft-1 รูปภาพที่เชื่อมโยง แทรกรักษาข้อมูล sizing ถ้าพวกเขาจะปรับขนาด

 • ใน SR 97 Word Microsoft-1 เอกสารที่อาจเสียภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (เมื่อคุณ extensively แก้ไขข้อความ กราฟิก และฟิลด์ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ) ไม่มีเสีย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  170887WD97: รหัสของเขตข้อมูลจะเสียภายใต้สถานการณ์บางอย่าง


 • ใน SR 97 Word Microsoft-1 ค่าเริ่มต้นของภาษาสำหรับเอกสารใหม่จะถูกต้องใน Microsoft Windows รุ่นภาษาที่แตกต่างกัน

 • 1 SR 97 Word Microsoft พิมพ์รูปภาพได้อย่างถูกต้องกับเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียด nonsymmetrical (ตัวอย่างเช่น dpi 360 x 180)

1 SR 97 Excel ของ Microsoft

1 SR 97 Office Microsoft รวมถึงการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Excel 97 ต่อไปนี้:
 • มุมมองและรายงานที่สร้างขึ้นใน Microsoft Excel รุ่นก่อนหน้านี้ทำงานอย่างถูกต้องใน 1 SR 97 Excel Microsoft

 • ใน SR 97 Excel Microsoft-1 อักขระที่ไม่ถูกต้องในชื่อโมดูลกำลังแก้ไขเมื่อคุณบันทึกสมุดงานในการสมุดงาน Excel 97 Microsoft รูปแบบ (*.xls)

 • 1 SR 97 Excel Microsoft ช่วยให้คุณตัด และวางเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ โดยแบบตารางสาระสำคัญ

 • พิมพ์ชื่อที่ใช้เส้นขอบล่างความกว้างและขนาดกลางจะพิมพ์อย่างถูกต้องใน SR 97 Excel Microsoft-1

 • ใน SR 97 Excel Microsoft-1 ฟังก์ชันฐานข้อมูลของแผ่นงานสามารถอ้างถึงช่วงที่ประกอบด้วยแถวมากกว่า 32,768

 • คำนวณค่าใน SR 97 Excel Microsoft-1 แผ่นงานฟังก์ชัน ROW และคอลัมน์ได้ใหม่อย่างถูกต้องเมื่อคุณแทรกแถวใหม่หรือคอลัมน์ลงในแผ่นงาน

 • ตัวช่วยสร้างการ HTML ใน 1 SR 97 Excel Microsoft สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถควบคุม โดยใช้ Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  168561XL97: วิธีการที่โดยทางโปรแกรมทำบันทึกแผ่นงานแบบเป็น HTML


 • ใน SR 97 Excel Microsoft-1 ชื่อแผ่นงานอาจรวมอักขระที่อยู่ภายนอกอักขระชุดมาตรฐานของอเมริกาชาติมาตรฐาน Institute (ANSI)

1 SR 97 PowerPoint ของ Microsoft

1 SR 97 Office Microsoft รวมถึงการปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint 97 ต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณแทรกกราฟิกลงในงานนำเสนอใน Microsoft PowerPoint 97 กล่องว่างเปล่าซึ่งประกอบด้วย "X" สีแดงอาจปรากฏขึ้น ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน SR 97 PowerPoint Microsoft-1

 • ใน SR 97 PowerPoint Microsoft-1 หากคุณบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ Microsoft PowerPoint 7.0, 97 กราฟวัตถุที่ฝังไปในงานนำเสนอได้โดยอัตโนมัติแปลง 7.0 กราฟวัตถุ

 • Microsoft PowerPoint 97 SR-1 includes a new Lotus Freelance Graphics 2.1 converter. This converter improves the conversion of objects, graphics, and bullets to Microsoft PowerPoint 97.

Microsoft Access 97 SR-1

Microsoft Office 97 SR-1 includes the following updates for Microsoft Access 97:
 • Microsoft Access 97 SR-1 includes a new Microsoft Access Snapshot Creator, which allows you to save a snapshot of data in tables for viewing by users who do not have Microsoft Access.

 • Microsoft Access 97 SR-1 correctly requeries the LinkChildFields and LinkMasterFields properties in chart objects in reports.

Microsoft Outlook 97 SR-1

Microsoft Office 97 SR-1 includes the following updates for Outlook 97:
 • Microsoft Outlook 97 SR-1 includes the Internet Mail Enhancement Patch (IMEP). IMEP improves sending and receiving messages through the Internet Mail Transport Service in Microsoft Exchange Server.

 • Microsoft Outlook 97 SR-1 includes improved MAPI spooler stability.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 150613 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbinfo kbsecurity ol97updsecht kbmt KB150613 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:150613
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com