Komunikat o błędzie podczas instalacji protokołu TCP/IP lub dodawania usługi TCP/IP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 151237 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL151237


WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby ponownej instalacji protokołu TCP/IP lub dodania usługi TCP/IP może pojawić się jeden lub kilka następujących komunikatów o błędach:
- Podklucz usługi Rejestru już istnieje

lub
- Nie można usunąć dostawcy obszaru nazw
Jeżeli masz program Microsoft Proxy Server 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany na komputerze opartym na systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 1, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Podczas wyszukiwania w bazie danych wystąpił nieodwracalny błąd

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że wszystkie składniki danej usługi TCP/IP zostały poprawnie usunięte, a następnie upewnij się, że następujące podklucze Rejestru zostały również usunięte przed ponownym uruchomieniem komputera:

WAŻNE: Jeżeli masz system Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 2, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base przed usunięciem jakiegokolwiek klucza Rejestru:

162837 Replacing TCPIP after SP2 causes STOP 0x00000050

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.
UWAGA: Następujące wpisy Rejestru istnieją lub nie w zależności od konfiguracji protokołu TCP/IP.

UWAGA: CCS=CurrentControlSet

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DhcpMibAgent
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DhcpServer
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FTPSVC
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LPDSVC
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NetBT
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\RFC1156Agent
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SNMP
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SimpTcp
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Tcpip
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpipCU
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpPrint
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wins
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinsMibAgent

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\DHCP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\DhcpServer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\FTPSVC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\Lmhosts
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\LPDSVC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\NetBT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\SimpTcp
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\SNMP
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\Wins
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinSock
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinSock2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\'NetDriver'x\Parameters\Tcpip
gdzie NetDriver jest nazwą karty sieciowej zainstalowanej w systemie i gdzie x jest numerem karty sieciowej.

Może być również konieczne usunięcie następujących kluczy:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_DHCP
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_Lmhosts
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_LPDSVC
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_NetBT
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_TCPIP
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanManServer\Linkage\Bind
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanManWorkstation\Linkage\Bind
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\PPTP


UWAGA: Usunięcie dodatkowych kluczy wymaga manipulacji uprawnieniami do tych kluczy. Domyślne uprawnienia dla grupy Wszyscy to Odczyt. Należy dokonać zmiany ustawień w przypadku każdego klucza, który chcesz usunąć. Aby zmienić uprawnienia, zaloguj się jako Administrator, uruchom program Regedt32.exe i wybierz klucz, który chcesz usunąć. Z menu wybierz polecenie Zabezpieczenia, następnie w polu Właściciel kliknij przycisk Przejmij na własność. Następnie wybierz polecenie Zabezpieczenia i w obszarze Uprawnienia daj uprawnienie pełnej kontroli grupie Wszyscy, zaznaczając opcję Zamień uprawnienia do istniejących podkluczy.

Uruchom ponownie komputer, tak aby zmiany w Rejestrze zostały rozpoznane przez system Windows NT.

Jeżeli została zainstalowana usługa dostępu zdalnego (RAS, Remote Access Service) może być konieczne usunięcie następujących wpisów Rejestru usług RAS i NDISWANx:

 1. Zlokalizuj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NetBIOS\Linkage.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Bind i usuń wszystkie wpisy NetBT_xxxx , takie jak:
      \Device\NetBT_El59x1
      \Device\NetBT_NdisWan1
      \Device\NetBT_NdisWan2
      \Device\NetBT_NdisWan3
      \Device\NetBT_NdisWan4
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASARP
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASAUTO
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASMAN
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASACD
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPE
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPF
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPM
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NDISWANx\Parameters\TCPIP
  (gdzie x odzwierciedla liczby odpowiadające poprzednim wpisom \Device\NetBT_NDISWANx.
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASARP
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASACD
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASAUTO
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASMAN
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPE
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPF
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPM

Właściwości

Numer ID artykułu: 151237 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbnetwork kbprb kbfaq KB151237

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com