ปัญหาโหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS กับตัวควบคุม PCI IDE

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 151911 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
โปรดดูบทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ของคุณ เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อดูบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณประกอบด้วยตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์แบบต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) รวมไดรฟ์อิเล็กทรอนิกส์ (IDE) ที่ใช้ serialization ระหว่างแชนเนล IDE สอง คุณอาจพบการ ลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • ไม่มีการเข้าถึงระบบแฟ้มรุ่น 32 บิตและหน่วยความจำเสมือนของ 32 บิต

  - และ -
 • ตัวจัดการอุปกรณ์มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ในวงกลมสีเหลืองสำหรับแชนเนล IDE หลักและรอง
ถ้าคุณถอนการติดตั้งแล้ว ติดตั้งตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ ลักษณะการทำงานนี้ไม่มีแก้ไข

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์จะไม่ได้เริ่มต้นเมื่อคุณเริ่ม Windows เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ค่าNOIDEถูกวางลงในรีจิสทรีที่ป้องกันไม่ให้ Windows ทำงานในอนาคตพยายามเตรียมใช้งานโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของค่ารีจิสทรีที่ระบุไว้ในส่วนนี้จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลเสียหาย ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรีนี้ ขอแนะนำให้ คุณทำการแก้ไขปัญหาขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
130179 โหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS บนฮาร์ดดิสก์สำหรับการแก้ไขปัญหา

เวอร์ชันทั้งหมด

หากต้องให้ Windows พยายามที่จะเตรียมใช้งานโหมดป้องกัน IDE โปรแกรมควบคุม:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในกล่องเปิดแล้วกด ENTER
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\IOS
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาค่าNOIDEและจากนั้น คลิกลบ
 4. ออกจาก Registry Editor
หลังจากคุณปรับปรุงรีจิสทรี เริ่มระบบ Windows ใหม่ Windows พยายามเตรียมใช้งานโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับตัวควบคุม ถ้า Windows สามารถเตรียมใช้งานโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับตัวควบคุม ระบบไฟล์ และหน่วยความจำเสมือนที่ใช้งานในโหมด 32 บิตและตัวจัดการอุปกรณ์ ไม่แสดงมีเครื่องหมายตกใจในวงกลมสีเหลืองสำหรับแชนเนล IDE

ถ้าโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันถูกเตรียมใช้งานได้อย่างถูกต้อง คุณได้รับข้อผิดพลาด และค่าNOIDEจะถูกสร้างขึ้นใหม่ Windows ใช้ระบบแฟ้มของโหมดความเข้ากันได้ของ MS-DOS ในครั้งถัดไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์

Windows 98 เท่านั้น

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 98 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ค้นหาโฟลเดอร์ Tools\Mtsutil บนซีดีรอม Windows 98 คลิกขวาแฟ้มNoide.infและจากนั้น คลิกติดตั้ง เมื่อคุณทำเช่นนี้ ค่าNOIDEจะถูกลบถ้ามี หลังจากที่คุณใช้แฟ้มนี้ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวควบคุม IDE ที่ต้องการ serialization ระหว่างแชนเนล IDE หลัก และรอง โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับคอนโทรลเลอร์ IDE เหล่านี้อาจไม่สามารถเริ่มต้นถ้าค่าใดค่าหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้ที่เกิดขึ้น:
 • ถ้าแชนเนล IDE หนึ่งมีฮาร์ดดิสก์ที่ได้รับการสนับสนุน และช่องสัญญาณที่สองมีซีดีรอมหรือไดรฟ์ชนิดอื่น ที่จำเป็นต้องมีโปรแกรมควบคุมโหมดจริง เนื่องจากต้องมีการ serialization ระหว่างแชนเนล IDE สอง Windows ไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ในโหมดป้องกัน และใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในเรียลโหมด เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันถูกไม่ได้เตรียมใช้งานและ NOIDE สวิตช์ถูกวางไว้ในรีจิสทรีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในอนาคต อุปกรณ์ดิสก์ทั้งสองอย่างสามารถทำงานในโหมดจริงแล้ว

  - หรือ -
 • ถ้าคุณลบไดรเวอร์สำหรับคอนโทรลเลอร์ IDE จากอุปกรณ์ด้วยตนเอง ตัวจัดการแล้ว ติดตั้งใหม่ หรือ ถ้าคุณปิดใช้งาน และจากนั้น เปิดใช้โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน โปรแกรมควบคุมของตัวควบคุม PCI บางโปรแกรมไม่ได้ออกแบบสำหรับ การเปิดใช้งานแบบไดนามิกและปิดการใช้งาน และอาจทำให้โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน เมื่อต้องการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Windows สำหรับตัวควบคุมต่อไปนี้อาจทำให้เกิดลักษณะการทำงานนี้:
 • คอนโทรลเลอร์ PCI CMD PCI-0640-IDE
 • ตัวควบคุม PCI IDE สองรูปแบบมาตรฐาน
 • คอนโทรลเลอร์ Opti PCI-IDE สองรูปแบบ
 • Intel 82371 AB/รา Pci คอนโทรลเลอร์ IDE หลักบัส
 • ตัวควบคุม Busmaster IDE ของ PCI คอนโทรลเลอร์ Ali M5229
ตัวควบคุมอื่น ๆ PCI IDE ที่ใช้ serialization ระหว่างแชนเนล IDE อาจทำให้เกิดลักษณะการทำงานนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 151911 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbdiskmemory kbenv kbhardware kbprb kbmt KB151911 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:151911

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com