วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดของ Windows NT 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 152734 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เซอร์วิสแพ็คเป็นวิธี โดยที่ aredistributed การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Windows NT เซอร์วิสแพ็คเก็บผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และขยาย และฟังก์ชันการทำงานของคอมพิวเตอร์ updateyour เซอร์วิสแพ็ครวมโปรแกรมปรับปรุง เครื่องมือ systemadministration ไดรเวอร์ และคอมโพเนนต์เพิ่มเติม Areconveniently ทั้งหมดรวมอยู่ด้วย เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม - แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดในก่อนหน้าเซอร์วิสแพ็ค aswell เป็นแก้ไขใหม่ ๆ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้งแบบหนึ่งล่าสุด

เซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0, Edition Server เทอร์มินัล Service Pack 6

6 Service Pack (SP6) มี service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT Server 4.0, Edition Server เทอร์มินัล เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้ คลิกการเชื่อมโยงที่ด้านล่าง:
เซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0, 6 Service Pack รุ่นของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลจะไม่สนับสนุนวัฏจักร รายละเอียดเพิ่มเติม เยี่ยมhttp://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=3188

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows NT 4.0 แก้ไขรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแก้ไข โดย Service Pack 4.0 Windows NT 6a คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
241211 รายการของบักถาวรใน Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a และเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 6 (Part 1)
244690 รายการของบักถาวรใน Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a และเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 6 (Part 2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแก้ไข โดย Windows NT 5 การ Service Pack 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
225037 รายการของบักถาวรใน Windows NT 4.0 และเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 5 (ส่วนที่ 1)
244974 รายการของบักถาวรใน Windows NT 4.0 และเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 5 (ส่วนที่ 2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คงที่ ด้วย Windows NT 4.0 Service Pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
150734 รายการของบักถาวรใน Windows NT 4.0 และเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 4 (ส่วนที่ 1)
194834 รายการของบักถาวรใน Windows NT 4.0 และเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 4 (ส่วนที่ 2)
224793 รายการของบักถาวรใน Windows NT 4.0 และเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ Service Pack 4 (ส่วนที่ 3)

แสดงรายการแก้ไขรุ่นของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ใน Windows NT 4.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแก้ไข โดย Windows NT 4.0 เซิร์ฟเวอร์ เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 6 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
258970 รายการของบักถาวรใน 6 Service Pack รุ่นของเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแก้ไข โดย Windows NT 4.0 เซิร์ฟเวอร์ เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 5 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
240331 รายการของบักถาวรในเซิร์ฟเวอร์ของ Windows NT 4.0, Edition Server เทอร์มินัล Service Pack 5
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแก้ไข โดย Windows NT 4.0 เซิร์ฟเวอร์ เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์รุ่น Service Pack 4 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
222970 รายการของบักถาวรในเซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0, Edition Server เทอร์มินัล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 152734 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbpubtypekc kbgetsp kbinfo kbmt KB152734 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:152734

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com