XADM: Adott hely első Exchange Server kiszolgálójának eltávolítása

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 152959 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

Összefoglaló

Ez a cikk az első, egy adott Exchange Server helyre telepített, Microsoft Exchange Server rendszerrel működő számítógép eltávolításához szükséges lépéseket ismerteti.

A postafiókokon és a nyilvános mappákon kívül a hely első kiszolgálója alapértelmezés szerint tartalmazza a hely mappáit, és felelős azokért. A hely mappái a következők: Offline Address Book mappa (a kapcsolat nélküli címjegyzékek mappája), Schedule+ Free Busy Information mappa (a Schedule+ foglaltsági információinak mappája) és Organizational Forms mappa (szervezeti űrlapok mappája) (ha van ilyen). A helyre telepített további kiszolgálók alapértelmezés szerint az első kiszolgálótól kapják ezeket az adatokat. Ha például a hely harmadik kiszolgálóján szeretne kapcsolat nélküli címjegyzéket létrehozni, akkor kapcsolatot kell létesíteni a harmadik és az első kiszolgáló között. Ha a hely első kiszolgálóját a jelen cikkben ismertetett lépések végrehajtása nélkül távolítja el, akkor a szóban forgó hely mappáiban tárolt adatok elveszhetnek vagy elérhetetlenné válhatnak.

A hely első kiszolgálója alapértelmezés szerint egyben az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló is. Az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló feladata a hely átjárócím-útválasztási táblájának frissítése. Mielőtt a helyről eltávolítja az első kiszolgálót, ezt a jogosultságot ismételten ki kell osztania. Erről a műveletről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
162012 XADM: Az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló nem módosítható (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ha e cikk olvasása előtt már eltávolította a hely első kiszolgálóját, a cikk számára kattintva olvassa el a Microsoft Tudásbázis következő cikkét:
152960 XADM: Hely szerepköreinek ismételt kiosztása adott Exchange hely első kiszolgálójának eltávolítása után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Fontos! Ha a hely első kiszolgálója egyben kulcskezelő kiszolgáló is, és a felhasználó követi a jelen cikkben leírt eljárásokat, előfordulhat, hogy a későbbiekben problémák merülnek fel a kulcskezelő szolgáltatásoknak a hely egy másik kiszolgálójára történő telepítésekor. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
196161 XADM: Nem telepíthető a hely kulcskezelő kiszolgálója (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

További információ

A hely első Exchange Server kiszolgálóként működő számítógépének eltávolítása előtt, a problémák elkerülése érdekében hajtsa végre a következő lépéseket:

Fontos! Ha az adott Exchange Server kiszolgálóként működő számítógépen felhasználók vagy nyilvános (nem a helyhez tartozó) mappák találhatók, akkor az adatvesztés elkerülése érdekében a postafiókokat át kell helyeznie a hely egy másik kiszolgálójára, a nyilvános mappákat pedig replikálnia kell a hely többi kiszolgálójára. További információt a Microsoft Exhange Server rendszergazdai útmutatójának 12. és 15. fejezetében talál.

Offline Address Book:

 1. Válassza ki a kapcsolat nélküli címjegyzéket tartalmazó kiszolgálót.
 2. Kattintson a Public Information Store (Nyilvános adattároló) objektumra, majd a Properties (Tulajdonságok) gombra.
 3. Kattintson az Instances (Példányok) fülre.
 4. A Public Folders (Nyilvános mappák) listában jelölje ki az Offline Address Book és az OAB Version 2 (OAB 2-es verziója) elemet (amennyiben lehetséges), és kattintson az Add (Hozzáadás) gombra. E művelettel replikát hoz létre ezekről a mappákról az első lépésben kiválasztott kiszolgálón.
 5. Kattintson az OK gombra.
 6. Az Exchange Server Administrator programban kattintson a Configuration (Konfiguráció) tárolóra, és nyissa meg a DS Site Configuration objektum (címtárszolgáltatási helykonfigurációs objektum) tulajdonságait.
 7. Az Offline Address Book Server (A kapcsolat nélküli címjegyzéket tartalmazó kiszolgáló) listában kattintson az első lépésben kiválasztott kiszolgálóra.

Schedule+ Free Busy Information és Organizational Forms:

 1. Válasszon egyet a hely kiszolgálói közül a Schedule+ adatai és a szervezeti űrlapok tárolásához.
 2. Az Exchange Server Administrator programban kattintson a Configuration tárolóra, a Servers (Kiszolgálók) tárolóra, végül az első lépésben kiválasztott kiszolgálóra.
 3. Kattintson a Public Information Store objektumra, majd a Properties gombra.
 4. Kattintson az Instances fülre.
 5. A Public Folders listában jelölje ki a Schedule+ Free Busy Information és az Organization Forms elemet, majd kattintson az Add gombra. E művelettel replikát hoz létre ezekről a mappákról az első lépésben kiválasztott kiszolgálón.
 6. Kattintson az OK gombra.
Ezzel létrehozza a Schedule+ Free Busy Information mappa egy példányát. Az eredeti Schedule+ Free Busy Information nyilvános mappa eltávolítása az első kiszolgáló eltávolításakor és az új példány aktiválódásakor történik meg.

Az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló:

 1. Válassza ki, hogy mely kiszolgáló legyen az új, az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló.
 2. Az Exchange Server Administrator programban kattintson a Configuration tárolóra, majd kattintson duplán a Site Addressing (helycímzési) objektumra.
 3. Kattintson a General (Általános) fülre.
 4. A Routing Calculation Server (Az útválasztási adatok számításáért felelős kiszolgáló) listában kattintson az első lépésben kiválasztott kiszolgálóra. A tulajdonságokat tartalmazó lapokon el kell végeznie valamilyen módosítást az Apply (Alkalmaz) gomb aktiválásához; így megőrizhetők a változtatások.
 5. Kattintson a Routing (Útválasztás) fülre, majd a Recalculate Routing (Útválasztás újraszámítása) gombra.
 6. Kattintson az OK gombra.
 7. Végül kövesse a következő cikkben található lépéseket:
  189286 XADM: Kiszolgáló törlése helyről (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Megjegyzés: A Microsoft javasolja, hogy a fenti lépések végrehajtása után szüntesse meg a hely első kiszolgálójának áramellátását, vagy ideiglenesen válassza le azt a hálózatról annak megállapítása érdekében, hogy az eljárást sikeresen hajtotta-e végre. Miután meggyőződött arról, hogy a módosítások működnek (ehhez el kell indítania egy Microsoft Exchange ügyfélszámítógépet, és ellenőriznie kell, hogy elérthetők-e egy másik felhasználó Schedule+ foglaltsági információi, illetve létrehozható-e kapcsolat nélküli címjegyzék), miközben az első kiszolgáló le van választva a hálózatról, illetve meg van szüntetve annak áramellátása, ellenőrizze, hogy nincsenek-e bejegyzések a WINS vagy a DNS szolgáltatásban az eltávolítás alatt álló kiszolgálóval kapcsolatban, majd a kiszolgálónak a helyről történő végleges eltávolításához hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Az Exchange Server Administrator programban kattintson a Configuration, majd a Servers tárolóra.
 2. Kattintson a hely első kiszolgálójára.
 3. Kattintson az Edit (Szerkesztés) menü Delete (Törlés) parancsára, vagy nyomja le a DELETE billentyűt.
Megjegyzés: A Microsoft Exchange Schedule+ Free/Busy Connector (a Microsoft Exchange Schedule+ foglaltsági információs moduljának csatlakozója) áthelyezése NEM történik meg automatikusan, és a rendszer törli azt az első kiszolgálónak a helyről történő eltávolításakor. Ha ez történik, az objektumot a Microsoft Tudásbázis következő cikkében foglalt lépéseket követve hozhatja újból létre:
148199 XCLN: Törölt Schedule+ Free/Busy Agent (a Schedule+ foglaltsági információkat kezelő ügynöke) ismételt létrehozása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Schedule+ foglaltsági információinak szerepeltetéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:

A Schedule+ Free Busy Information mappát a rendszer újból kitölti, amikor a felhasználók bejelentkeznek a Schedule+ alkalmazásba, és módosításokat hoznak létre. Ebben az időszakban egyes felhasználók foglaltsági információi ideiglenesen nem elérhetők.

Amíg a felhasználó be nem jelentkezik, és létre nem hoz egy találkozót („foglaltsági” időpont), addig nincsenek megtekinthető foglaltsági információk.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
235898 XADM: Nem hozható létre kapcsolat nélküli címjegyzék (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
284148 XADM: Az utolsó Exchange Server 5.5 rendszerű számítógép eltávolítása Exchange 2000 alapú felügyeleti csoportból (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
260781 Nem használható az Organization Properties párbeszédpanel Change Mode gombja, miután frissíti az Exchange Server 5.5 Service Pack 3 szervizcsomaggal kiegészített verzióját Exchange 2000 Server vagy Exchange Server 2003 rendszerre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
189286 XADM: Kiszolgáló törlése helyről (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
275171 XADM: A rendszermappák visszaállítása Exchange 2000 Server rendszeren (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822444 A rendszermappák visszaállítása Exchange 2003 Server rendszeren (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 152959 - Utolsó ellenőrzés: 2005. október 4. - Verziószám: 5.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto kbusage KB152959
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.
Már nem támogatott termékekre vonatkozó Tudásbázis-tartalom – Felelősséget kizáró nyilatkozat
Ez a cikk a Microsoft által már nem támogatott termékekre vonatkozik, ezért a továbbiakban tartalma már nem frissül, jelenlegi állapotában lesz elérhető.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com