A beállításjegyzék (rendszerleíró adatbázis) távoli számítógépről történő elérésének korlátozása

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 153183 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Ezt a cikket korábban a következ? néven tették közzé: HU153183
A cikk Microsoft Windows XP rendszerre vonatkozó változata a következő: 314837 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).
Fontos! A cikk a beállításjegyzék módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a beállításjegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A beállításszerkesztő eszköz (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) támogatja a Windows beállításjegyzékének távoli elérését, ugyanakkor korlátozható is ez a hozzáférés.

További információ

Alapértelmezés szerint Windows NT 3.51 rendszerben bármely hálózaton keresztül kapcsolódó felhasználó hozzáférhet a beállításjegyzékhez. Windows NT 4.0 vagy újabb rendszerben alapértelmezés szerint csak a Rendszergazdák csoport érheti el hálózaton keresztül a beállításjegyzéket.

A tartományi felhasználók a Regedit.exe segédprogram segítségével kapcsolódhatnak távolról az adott tartomány beállításjegyzékéhez. A HKEY_CLASSES_ROOT és a HKEY_USERS bejegyzés értékeit tekinthetik meg, és csak olvasási hozzáféréssel rendelkeznek. Ez szándékosan van így.

Megjegyzés: Bizonyos szolgáltatásoknak a megfelelő működés érdekében hozzáférésre van szükségük a beállításjegyzékhez. Ha például hozzáadja az alábbi kulcsot egy címtár-replikációs szolgáltatást futtató NT 3.51 rendszerhez, a replikáló fiók számára hozzáférést kell biztosítani a beállításjegyzékhez. Ennek módját a cikk egy későbbi része ismerteti.

A beállításjegyzék hálózati elérésének korlátozása

Figyelem: A beállításszerkesztő (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) helytelen használata az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehető, komoly problémákhoz vezethet. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, A beállításszerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.
Megjegyzés: Windows 2000 vagy újabb rendszerben alapértelmezés szerint csak a rendszergazdák és a biztonságimásolat-felelősök érhetik el hálózaton keresztül a beállításjegyzéket. Előfordulhat, hogy az ebben a részben szereplő információk bizonyos esetekre nem érvényesek. A beállításjegyzék hálózati elérésének korlátozásához hozza létre az alábbi beállításkulcsot (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) a következőképpen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg

Név: Description
Típus: REG_SZ
Érték: Beállításjegyzék-kiszolgáló
Az ennél a kulcsnál beállított biztonsági engedélyek határozzák meg, hogy mely felhasználók és csoportok kapcsolódhatnak a rendszerhez a beállításjegyzék távoli eléréséhez. Az alapértelmezett Windows-telepítés létrehozza ezt a kulcsot, és a következőképpen állítja be a hozzáférés-szabályozási listát a beállításjegyzék távoli elérésének korlátozására:
A rendszergazdák jogköre teljes
A Windows alapértelmezett konfigurációja csak a rendszergazdák számára engedélyezi a beállításjegyzék távoli elérését. A beállításjegyzék távoli elérésének engedélyezését célzó kulcsmódosítások csak a rendszer újraindítása után lépnek érvénybe.

A beállításjegyzék elérését korlátozó beállításkulcs létrehozása:
 1. Indítsa el a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt (Regedt32.exe), keresse meg és jelölje ki a következő alkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 2. Kattintson a Szerkesztés menü Kulcs hozzáadása parancsára.
 3. Adja meg a következő értékeket:
  Kulcsnév: SecurePipeServers
  Osztály: REG_SZ
 4. Keresse meg és jelölje ki a következő alkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Kulcs hozzáadása parancsára.
 6. Adja meg a következő értékeket:
  Kulcsnév: winreg
  Osztály: REG_SZ
 7. Keresse meg és jelölje ki a következő alkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg
 8. Kattintson a Szerkesztés menü Azonosító hozzáadása parancsára.
 9. Adja meg a következő értékeket:
  Azonosítónév: Description
  Adattípus: REG_SZ
  Érték: Beállításjegyzék-kiszolgáló
 10. Keresse meg és jelölje ki a következő alkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg
 11. Kattintson a Biztonság, majd az Engedélyek elemre. Adja hozzá azokat a felhasználókat és csoportokat, amelyek számára engedélyezni kívánja a hozzáférést.
 12. Lépjen ki a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőből, és indítsa újra a Windows rendszert.
 13. Ha később módosítani szeretné a beállításjegyzékhez hozzáférési engedéllyel rendelkező felhasználók listáját, ismételje meg a 10–12. lépést.

A hozzáférési korlátozás megkerülése

Bizonyos szolgáltatásoknak a megfelelő működés érdekében hozzáférésre van szükségük a beállításjegyzékhez. Ha például a címtár-replikációs szolgáltatás és a nyomtatásisor-kezelő szolgáltatás hálózaton keresztül kapcsolódik egy nyomtatóhoz, el kell érniük a távoli beállításjegyzéket.

Ezt kétféleképpen biztosíthatja: adja hozzá a szolgáltatást futtató fiók nevét a „winreg” kulcs hozzáférési listájához, vagy konfigurálja úgy a Windows rendszert, hogy kerülje meg azoknak a kulcsoknak a hozzáférési korlátozását, amelyeket hozzáad az AllowedPaths kulcs Machine (Számítógép) vagy Users (Felhasználók) értékeihez.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg\AllowedPaths
  Azonosítónév:   Machine
  Azonosítótípus:  REG_MULTI_SZ (karakterláncsor)
  Alapértelmezett értékek: System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
         System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
         System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
         Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
         System\CurrentControlSet\Services\Replicator

  Az érvényes értékek tartománya: A beállításjegyzékben érvényes elérési utak.
  Az azonosító funkciója: Az értéklistában felsorolt beállításbejegyzések számítógépek általi elérése,
         hacsak külön korlátozás nem vonatkozik egy adott bejegyzése.

  Azonosítónév:   Users
  Azonosítótípus:  REG_MULTI_SZ (karakterláncsor)
  Alapértelmezett értékek: (Nincs alapértelmezett érték)
  Az érvényes értékek tartománya: A beállításjegyzékben érvényes elérési utak.
  Az azonosító funkciója: Az értéklistában felsorolt beállításbejegyzések felhasználók általi elérése,
         hacsak külön korlátozás nem vonatkozik egy adott bejegyzése. 
A Windows 2000 és az ennél újabb rendszerekben mindez némileg módosul:
  Azonosítónév:   Machine
  Azonosítótípus:  REG_MULTI_SZ (karakterláncsor)
  Alapértelmezett értékek: System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
         System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
         system\CurrentControlSet\control\Server Applications
         System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
         Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
         
  Azonosítónév: Users (alapértelmezés szerint nem létezik az azonosító) 
Windows beállításjegyzékének programozott módosításáról és a beállításkulcsok biztonságossá tételéről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
146906 A teljesítményadatok védelme Windows 2000, Windows NT és Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)


Megjegyzés: Az ebben a cikkben ismertetett lépések végrehajtása után a beállításjegyzék továbbra is elérhető távolról, ha létezik a RestrictNullSessAccess rendszerbeállítási bejegyzés, és annak értéke 0. Ez az érték lehetővé teszi a beállításjegyzék távoli elérését üres munkamenetekkel, és felülír minden egyéb explicit korlátozó beállítást.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 153183 - Utolsó ellenőrzés: 2006. augusztus 25. - Verziószám: 8.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbnetwork KB153183
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com