ACC: วิธีการที่ตั้งค่า QueryTimeout สำหรับการเชื่อมต่อ ODBC

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 153756 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มรีจิสทรี (System.dat และ User.dat) ก่อน แฟ้มที่ซ่อนไว้ในโฟลเดอร์ Windows ทั้งสองได้

ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคุณสมบัติ QueryTimeout สำหรับแบบสอบถามที่ทำงานกับแหล่งข้อมูล ODBC

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณกำลังใช้ฐานข้อมูลมี ODBC เช่น Microsoft SQL Server อาจมีความล่าช้าเนื่องจากการเครือข่ายหนาหรือการรับส่งข้อมูลใช้เซิร์ฟเวอร์ ODBC แทนที่รอ indefinitely คุณสามารถระบุระยะเวลาการรอก่อนที่โปรแกรมการฐานข้อมูล Microsoft Jet สร้างข้อผิดพลาด การตั้งค่าคุณสมบัติ QueryTimeout เริ่มต้นคือ 60 วินาที การตั้งค่านี้อาจไม่นานพอที่จะอนุญาตให้มีการสอบถามบางอย่างให้ทำงานกับแหล่งข้อมูล ODBC สองวิธีต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ QueryTimeout

หมายเหตุ: เมื่อใช้วิธีที่ 1 เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ QueryTimeout ค่าจะถูกตั้งค่าสำหรับวัตถุ QueryDef ที่ระบุ เมื่อคุณสร้างการสอบถามใหม่ผ่านทางอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ภายใน Microsoft Access 97 คุณสมบัติ QueryTimeout จะเริ่มต้นกับ 60

หมายเหตุ: เมื่อใช้ขั้นตอนที่อยู่ภายในวิธีที่ 2 เพื่อกำหนดค่า QueryTimeout ภายในรีจิสทรี สอบถามใด ๆ ที่มีอยู่ และใหม่ภายใน Microsoft Access จะยังคงแสดงค่าของ 60 สำหรับคุณสมบัติ QueryTimeout ถ้าค่าของการตั้งค่าภายในรีจิสทรีคือมากกว่าค่ากำหนดไว้ภายในแบบสอบถามแต่ละ Microsoft Access จะใช้ค่าภายในรีจิสทรีเพื่อกำหนดระยะเวลาการรอก่อน QueryTimeout เกิดขึ้น

วิธีที่ 1:

สร้างแบบ subroutine เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติ

สร้าง และเรียกใช้ subroutine ที่ต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลของคุณ:
  Sub SetTimeout()
   Dim Mydb as Database
   Set Mydb=CurrentDB
   MYdb.QueryTimeout=120
 End Sub
				

เมื่อมีการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ มันแทนรีจิสทรีของ Windows การตั้งค่าหรือการเริ่มต้นค่าใด ๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับคุณสมบัติ QueryTimeout คุณอาจต้องปรับรุ่นเป็นรุ่นล่าสุดของโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Jet สำหรับรุ่นของ Microsoft ในการเข้าถึง จนกว่านั้น ถ้าคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับ CurrentDB.QueryTimeout คุณสามารถจะลองใช้ DBEngine (0)(0) อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่า คุณมีโปรแกรมฐานข้อมูลของ Microsoft Jet รุ่นปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Microsoft Jet 3.51 โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

172733การปรับปรุง ACC97: รุ่นของ Microsoft Jet 3.5 พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

ตัวอย่างการใช้ DBEngine


 Sub mytest()
   Dim mydb As Database
   Set mydb = DBEngine(0)(0)
   mydb.QueryTimeout = 120
   MsgBox mydb.QueryTimeout
 End Sub
				

วิธีที่ 2

ตั้งค่าคุณสมบัติในรีจิสทรี

คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้ง Windows ใหม่ Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของเปลี่ยนคีย์และค่าใน Registry Editor (Regedit.exe) โปรดสังเกตว่า คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มรีจิสทรี (System.dat และ User.dat) ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสทรี

การใช้ Microsoft Access 97


 1. ไปยังรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\3.5\Engines\ODBC
  						
 2. เลือก QueryTimeout คลิกแก้ไข และปรับเปลี่ยนแล้ว DWORD ค่าการตั้งค่าของคุณที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ค่าแสดงถึงจำนวนวินาทีที่การหมดเวลา

การใช้ 7.0 รุ่นการเข้าถึงของ Microsoft


 1. สร้างคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Access\7.0\Jet\3.0\Engines\ODBC
  						
 2. คลิกแก้ไข และเลือกค่า DWORD เพิ่ม QueryTimeout และการตั้งค่าการหมดเวลามีค่าจำนวนเต็ม ค่านี้จะแสดงจำนวนวินาทีที่การหมดเวลา
หมายเหตุ: หากทำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังรีจิสทรีในขณะที่มีการเรียกใช้ Microsoft Access คุณต้องก่อนปิด นั้น re-open Microsoft Access ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงถูกรู้จัก

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลรีจิสทรีของระบบ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

135120เครื่องมือการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับการสำรองข้อมูลรีจิสทรี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 153756 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbusage kbmt KB153756 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:153756
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com