วิธีการสร้างแผนภูมิวงกลมที่โดยใช้วิธีวงกลมใน VB

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 153927 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ตัวควบคุมกราฟ BPS Pinnacle กับ Visual Basic การจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้ความสามารถในการสร้างแผนภูมิวงกลม BPS Pinnacle คือ ตัวควบคุมที่ค่อนข้างใหญ่ และใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนมากบนดิสก์ของการแจกจ่าย ดังนั้น ลักษณะพิเศษแบบกำหนดเองที่มีอยู่ถูกจำกัดกับลักษณะการทำงานของตัวควบคุม วิธีการในวงกลมที่ภาษา VBA ให้ฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องการวาดส่วนและการแบ่งส่วน โดยการวาดเซ็กเมนต์ คุณได้อย่างง่ายดายสามารถสร้างแผนภูมิวงกลม และเพิ่มลักษณะการทำงานที่กำหนดเอง ตามที่คุณต้องการ ด้านล่างนี้คือ ตัวอย่างรหัส demonstrating วิธีการนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เริ่มต้นโครงการ Visual Basic ใหม่ Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. ทำปุ่มคำสั่งในแบบฟอร์ม
 3. วางรูปภาพกล่องพิกเซล 200 x 200 บนแบบฟอร์ม
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างรหัส Form1:
     Option Explicit
  
     Public Sub DrawPiePiece(lColor As Long, fStart As Double, fEnd As
     Double)
      Const PI As Double = 3.14159265359
      Const CircleEnd As Double = -2 * PI
      Dim dStart As Double
      Dim dEnd As Double
      Picture1.FillColor = lColor
      Picture1.FillStyle = 0
      dStart = fStart * (CircleEnd / 100)
      dEnd = fEnd * (CircleEnd / 100)
      Picture1.Circle (100, 100), 60, , dStart, dEnd
     End Sub
  
     Private Sub Command1_Click()
      Picture1.ScaleMode = vbPixels
      Call DrawPiePiece(QBColor(1), 0.001, 36)
      Call DrawPiePiece(QBColor(2), 36, 55)
      Call DrawPiePiece(QBColor(3), 55, 75)
      Call DrawPiePiece(QBColor(4), 75, 99.999)
     End Sub
  						
 5. กดแป้น F5 เพื่อเรียกใช้โครงการ คุณจะเห็นเวลาแผนภูมิวงกลมที่กำลังวาด ด้วยส่วนสี่ที่มิเรอร์สี่ที่ DrawPiece มีเรียกขั้นตอนในเหตุการณ์ Command1_Click

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
83906วิธีการวาดรูปวงรีที่ มีคำชี้แจงของวงกลมใน VB

73280เกินในหน้าต่างเซ็กเมนต์ของ VB วงกลมรูปวาดด้วยรัศมีของศูนย์
แทนการใช้เมธอดของวงกลมในภาษา VBA คุณสามารถใช้เรียก API Win16/Win32 เพื่อให้ผลลัพธ์เดียวกัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 153927 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
Keywords: 
kbgraphic kbhowto kbprogramming kbmt KB153927 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:153927

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com