כיצד להפוך תכנים פעילים ללא זמינים ב-Internet Explorer

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 154036 - View products that this article applies to.
שים לבמאמר זה מתאר פעולות שעשויות לסייע לך בפתרון בעיות עם תכנים פעילים ב-Internet Explorer. פעולות אלה לפתרון בעיות הופכות תכנים פעילים ללא זמינים ב-Internet Explorer ויש לראותן כאמצעים זמניים, עד לפתרון הבעיה הבסיסית. אם אתה הופך את התמיכה ב-scripting ללא זמינה ב-Internet Explorer, הפונקציונליות של אתרי אינטרנט רבים תושפע מכך.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מונה את הפעולות המסייעות בפתרון בעיות עם תכנים פעילים, כגון קבצי script של ActiveX, פקדי ActiveX ותוכניות Java ב-Internet Explorer.

מידע נוסף

אם אין באפשרותך לטעון דף אינטרנט מסוים באמצעות Internet Explorer, ייתכן שהבעיה נגרמת על-ידי תכנים פעילים שכולל דף האינטרנט. כדי לברר אם זו סיבת הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

לאחר ביצוע כל אחת מהפעולות, בדוק אם באפשרותך לטעון את דף האינטרנט כהלכה. אם אין באפשרותך לטעון כהלכה את דף האינטרנט, עליך לפנות למנהל האתר כדי לדווח על הבעיה ולברר אם קיימות שיטות נוספות לקבל גישה לדף האינטרנט.
 1. הגדר את התצורה של Internet Explorer כך שלא יפעיל באופן אוטומטי קבצי script פעילים.

  גירסה 3?.x של Internet Explorer:
  1. בתפריט תצוגה, לחץ על אפשרויות, לחץ על הכרטיסייה אבטחה ולאחר מכן נקה את הסימון בתיבה Run ActiveX Scripts (הפעל קבצי Script של ActiveX) תחת תוכן פעיל.
  2. לחץ על אישור.
  גירסה 4?.x של Internet Explorer:
  1. בתפריט תצוגה, לחץ על אפשרויות אינטרנט, על הכרטיסייה אבטחה, על אינטרנט כאזור התוכן של האינטרנט, על מותאם אישית (עבור משתמשים מתקדמים) ולאחר מכן על הגדרות.
  2. גלול כלפי מטה עד המקטע Scripting, לחץ על אל תאפשר תחת Scripting של יישומוני Java ותחת scripting פעיל, לחץ על אישור ולאחר מכן על אישור פעם נוספת.
  גירסאות 5.0, 5.01, 5.5, 6 של Internet Explorer:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט, על הכרטיסייה אבטחה, על אינטרנט כאזור התוכן של האינטרנט ולאחר מכן על רמה מותאמת אישית.
  2. בתיבה הגדרות, גלול כלפי מטה למקטע Scripting ולחץ על אל תאפשר תחת scripting פעיל ותחת Scripting של יישומוני Java.
  3. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור שוב.

   הערה
   : ב-Internet Explorer, המונח 'scripting פעיל', או 'scripting של ActiveX', מתייחס הן ל-scripting של Microsoft JScript והן ל-Microsoft Visual Basic Scripting Edition. כשתשלים נוהל זה, תהפוך את שני הסוגים של קבצי ה-script ללא זמינים.
  אם יש באפשרותך לטעון את דף האינטרנט לאחר ביצוע פעולה זו, הבעיה נגרמת על-ידי scripting פעיל שכולל דף האינטרנט. סביר להניח שה-script כתוב באופן שגוי או כולל אובייקטים, מאפיינים או רכיבים שאינם נתמכים.
 2. הגדר את התצורה של Internet Explorer כך שלא ישתמש באופן אוטומטי בפריטים המציגים תוכן פעיל, כגון כתוביות אנכיות או הנפשות.

  גירסה 3?.x של Internet Explorer:
  1. לחץ על אפשרויות בתפריט תצוגה, לחץ על הכרטיסייה אבטחה ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון הפעלת פקדים ותוספות של ActiveX תחת תוכן פעיל.
  2. לחץ על אישור.
  גירסה 4?.x של Internet Explorer:
  1. בתפריט תצוגה, לחץ על אפשרויות אינטרנט, על הכרטיסייה אבטחה, על אינטרנט כאזור התוכן של האינטרנט, על מותאם אישית ולאחר מכן על הגדרות.
  2. לחץ על אל תאפשר תחת הורדת פקדי Active X לא חתומים, יצירת Script עבור פקדי ActiveX המסומנים כבטוחים לצורך Scripting, אתחול ויצירת script עבור פקדי ActiveX שאינם מסומנים כבטוחים, הורדת פקדי ActiveX חתומים, הפעלת פקדים ותוספות של ActiveX, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.
  גירסאות 5.0, 5.01, 5.5, 6 של Internet Explorer:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט, על הכרטיסייה אבטחה, על אינטרנט כאזור התוכן של האינטרנט ולאחר מכן על רמה מותאמת אישית.
  2. בתיבה הגדרות, לחץ על אל תאפשר תחת הורדת פקדי ActiveX חתומים, הורדת פקדי ActiveX לא חתומים, אתחול ויצירת script עבור פקדי ActiveX שאינם מסומנים כבטוחים, הפעלת פקדים ותוספות של ActiveX וכן יצירת Script עבור פקדי ActiveX המסומנים כבטוחים לצורך Scripting.
  3. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.
  אם באפשרותך לטעון את דף האינטרנט לאחר ביצוע פעולה זו, הבעיה נגרמת על-ידי תוכן פעיל שכולל דף האינטרנט.
 3. ודא שמהדר ה-Java הפנימי Just-In-Time? (JIT) של Internet Explorer אינו זמין:

  גירסה 3?.x של Internet Explorer:
  1. בתפריט תצוגה לחץ על אפשרויות, לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון Enable Java JIT Compiler (הפוך את מהדר ה-Java ?JIT לזמין).
  2. לחץ על אישור.
  גירסה ?4.x של Internet Explorer:
  1. בתפריט תצוגה, לחץ על אפשרויות אינטרנט, לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון the Java JIT compiler enabled (מהדר ה-Java ?JIT? מופעל) תחת Java VM.
  2. לחץ על אישור.
  גירסאות 5.0, 5.01, 5.5, 6 של Internet Explorer:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט, על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון JIT compiler for virtual machine enabled (requires restart)? (מהדר JIT עבור virtual machine זמין) תחת Java VM.
  2. לחץ על אישור.
  אם הבעיה נגרמת על-ידי תוכנית Java שכולל דף האינטרנט ועדיין מתרחשת כאשר מהדר ה-Java? JIT לא זמין, שורת המצב של Internet Explorer אמורה להציג הודעה ובה מידע נוסף על הבעיה. אם ההודעה מציינת כי מחלקה מסוימת לא נמצאה, ייתכן שקובץ המחלקה המתאים לא קיים בשרת שכולל את דף האינטרנט, או שהשרת עמוס מדי.
 4. הגדר את התצורה של Internet Explorer כך שלא יפעיל באופן אוטומטי תוכניות Java.

  גירסה ?3.x של Internet Explorer:
  1. בתפריט תצוגה, לחץ על אפשרויות, לחץ על הכרטיסייה אבטחה ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את הסימון בתיבה הפעלת תוכניות Java תחת תוכן פעיל.
  2. לחץ על אישור.
  גירסה ?4.x של Internet Explorer:
  1. בתפריט תצוגה לחץ על אפשרויות אינטרנט, על הכרטיסייה אבטחה, על אינטרנט כאזור התוכן של האינטרנט, על מותאם אישית ולאחר מכן על הגדרות.
  2. לחץ על Disable Java (אל תאפשר Java) תחת הרשאות Java בתיבת הדו-שיח הגדרות אבטחה, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.
  גירסאות 5.0, 5.01, 5.5, 6 של Internet Explorer:
  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט, על הכרטיסייה אבטחה, על אינטרנט כאזור התוכן של האינטרנט ולאחר מכן על רמה מותאמת אישית.
  2. בתיבה הגדרות, לחץ על Disable Java (אל תאפשר Java) תחת הרשאות Java, לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.
  אם באפשרותך לטעון את דף האינטרנט לאחר ביצוע פעולה זו, הבעיה נגרמת על-ידי תוכנית Java אחת או יותר שכולל דף האינטרנט.

התאמה אישית של רמות האבטחה עבור תוכן פעיל

בעוד רוב התכנים הפעילים הנכללים בדפי אינטרנט הם בטוחים, דפי אינטרנט מסוימים כוללים תכנים פעילים שעלולים לגרום לבעיות אבטחה במחשב. לדוגמה, פקד ActiveX שפועל באופן אוטומטי בעת טעינת דף אינטרנט מסוים עלול לגרום לנזק לנתונים או לזיהום המחשב בווירוס. כדי למנוע התרחשות מצב מעין זה, Internet Explorer עושה שימוש ברמות אבטחה עבור תכנים פעילים.

להלן רמות האבטחה עבור תכנים פעילים הקיימות ב-Internet Explorer

גירסה 3?.x של Internet Explorer:
 • גבוהה (מומלצת לכל המשתמשים) אתה מוגן מפני כל בעיות האבטחה. תכנים שעשויים להיות לא בטוחים נחסמים ומופיעה הודעה על כך.
 • בינונית (מומלצת למומחים ולמפתחים) אתה מוזהר מפני כל בעיות האבטחה. באפשרותך לבחור אם להציג או לא להציג תכנים שעשויים להיות לא בטוחים.
 • אין (לא מומלצת) אינך מוגן מפני אף בעיית אבטחה. השתמש בהגדרה זו רק אם אתה משוכנע כי כל האתרים בהם אתה מבקר הם בטוחים.
כדי לשנות את רמת האבטחה עבור תכנים פעילים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט תצוגה, לחץ על אפשרויות, על הכרטיסייה אבטחה ולאחר מכן על רמת אבטחה תחת 'תוכן פעיל'.
 2. לחץ על רמת האבטחה הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.
גירסה 4?.x של Internet Explorer:
 • גבוהה (הבטוחה ביותר) חסום תכנים שעלולים להזיק למחשב שלך.
 • בינונית (בטוחה יותר) הזהר לפני הפעלת תוכן שעלול להזיק.
 • נמוכה אל תזהיר לפני הפעלת תוכן שעלול להזיק.
 • מותאמת אישית (עבור משתמשים מתקדמים) בסס את האבטחה על הגדרות שאתה בוחר.
כדי לשנות את רמת האבטחה עבור תכנים פעילים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט תצוגה, לחץ על אפשרויות אינטרנט ועל הכרטיסייה אבטחה.
 2. לחץ על אזור ועל רמת האבטחה עבור האזור הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.
גירסאות 5.0, 5.01, 5.5, 6 של Internet Explorer:
 • גבוהה (הבטוחה ביותר) חסום תכנים שעלולים להזיק למחשב שלך.
 • בינונית (בטוחה יותר) הזהר לפני הפעלת תוכן שעלול להזיק.
 • בינונית-נמוכה (זהה לבינונית) אין אזהרה לפני הפעלת תוכן שעלול להזיק.
 • נמוכה הגנה ואזהרה מינימליות לפני הפעלת תוכן שעלול להזיק.
 • רמה מותאמת אישית (עבור משתמשים מתקדמים) בסס את האבטחה על הגדרות שאתה בוחר.
כדי לשנות את רמת האבטחה עבור תכנים פעילים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה אבטחה.
 2. בתיבה בחר אזור תוכן אינטרנט כדי לקבוע את הגדרות האבטחה שלו, בחר אזור.
 3. בתיבה רמת אבטחה עבור אזור זה, הסט את המחוון להגדרה המועדפת או לחץ על רמה מותאמת אישית כדי להתאים אישית את ההגדרות שלך.
 4. לחץ על אישור עד לחזרה אל Internet Explorer.
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
174360 כיצד להשתמש באזורי אבטחה ב-Internet Explorer

מאפיינים

Article ID: 154036 - Last Review: יום חמישי 10 מאי 2007 - Revision: 4.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, הפועל עם:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 5.01, הפועל עם:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
מילות מפתח 
kbinfo kbtshoot kbenv kbfaq KB154036

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com