วิธีการปิดใช้งานเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 154036 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุบทความนี้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่อาจช่วยให้คุณแก้ไข ปัญหากับเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ใน Internet Explorer ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ปิดใช้งานเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ใน Internet Explorer และควรคำนึงถึงมาตรการชั่วคราวจนกว่าจะแก้ปัญหาที่อยู่ภายใต้ ถ้าคุณปิดใช้งานการสนับสนุนการเขียนสคริปต์ใน Internet Explorer ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตจะมีผล
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหา มีเนื้อหาที่ใช้งานอยู่เช่น ActiveX สคริปต์ ตัวควบคุม ActiveX และจาวา โปรแกรมใน Internet Explorer

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณไม่สามารถโหลดบางเว็บเพจโดยใช้ Internet Explorer ปัญหาอาจเกิดจากการใช้งานเนื้อหาที่เว็บเพจ ประกอบด้วยอยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบหากเป็นกรณีนี้ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

หลังจากการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ตรวจสอบเพื่อดูว่า คุณไม่สามารถเสร็จเรียบร้อยแล้ว โหลดเว็บเพจ หากคุณไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วให้โหลดเว็บเพจ คุณควรติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อการรายงาน ปัญหา และสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเติมในการเข้าถึงเว็บเพจนั้น
 1. การกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อที่จะเรียกใช้สคริปต์ที่ใช้งานอยู่ โดยอัตโนมัติ:

  3.X ของ Internet Explorer:
  1. บนเมนูมุมมองคลิกตัวเลือกคลิกแท็บความปลอดภัยและจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายการเรียกใช้สคริปต์ ActiveXภายใต้เนื้อหาที่ใช้งานอยู่
  2. คลิกตกลง
  Internet Explorer 4.x:
  1. บนเมนูมุมมองคลิกInternet Optionsคลิกแท็บความปลอดภัยคลิกโซนเนื้อหาเว็บอินเทอร์เน็ตคลิก กำหนดเอง (สำหรับผู้ใช้ของผู้เชี่ยวชาญ)แล้ว คลิกการตั้งค่า
  2. เลื่อนลงไปส่วนการเขียนสคริปต์คลิกปิดการใช้งานภายใต้ การเขียนสคริปต์ของแอปเพล็ต Java และ การเขียนสคริปต์ที่ใช้งานอยู่คลิกตกลงและจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. บนเมนูเครื่องมือคลิกInternet Optionsคลิกแท็บความปลอดภัยคลิกโซนอินเทอร์เน็ตเนื้อหาของเว็บ และจากนั้น คลิกระดับแบบกำหนดเอง
  2. ในกล่องการตั้งค่าเลื่อนลงไปส่วนการเขียนสคริปต์และคลิกปิดการใช้งานภายใต้ การเขียนสคริปต์ที่ใช้งานอยู่ และ การเขียนสคริปต์ของแอปเพล็ต Java.
  3. คลิก ตกลง และจากนั้น คลิก ตกลงอีกครั้ง

   หมายเหตุ
   : ใน Internet Explorer ในคำว่า "ที่ใช้งานอยู่สคริปต์" หรือ "การเขียนสคริปต์ ActiveX" หมายถึงทั้งการเขียนสคริปต์ของ Microsoft JScript และรุ่นการเขียนสคริปต์ของ Microsoft Visual Basic เมื่อคุณดำเนินการขั้นตอนนี้ คุณปิดการใช้งานทั้งสองชนิด สคริปต์
  ถ้าคุณไม่สามารถโหลดหน้าเว็บหลังจากการดำเนินการขั้นตอนนี้ กำลังเกิดปัญหา โดยการใช้งานสคริปต์ที่ประกอบด้วยเว็บเพจที่ สคริปต์มักถูกเขียนขึ้นอย่างไม่ถูกต้อง หรือประกอบด้วยวัตถุที่ไม่สนับสนุน คุณสมบัติ หรือองค์ประกอบ
 2. การกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อให้ไม่ได้โดยอัตโนมัติโดยใช้รายการที่แสดงเนื้อหาแบบแอกที เช่นวิ่งแนวตั้งหรือภาพเคลื่อนไหว

  3.X ของ Internet Explorer:
  1. คลิกตัวเลือกบนเมนูมุมมองคลิกแท็บความปลอดภัยและจากนั้น คลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน ActiveX ตัวควบคุมและปลั๊กอินภายใต้เนื้อหาแบบแอกที
  2. คลิกตกลง
  Internet Explorer 4.x:
  1. บนเมนูมุมมองคลิกInternet Optionsคลิกแท็บความปลอดภัยคลิกโซนเนื้อหาของอินเทอร์เน็ตเว็บ คลิกกำหนดเองและจากนั้น คลิกการตั้งค่า
  2. คลิกปิดการใช้งานภายใต้ ดาวน์โหลดตัวควบคุม Active X ไม่มีลายเซ็น, สคริปต์ตัวควบคุม ActiveX ที่ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัยสำหรับสร้างสคริปต์, เตรียมใช้งาน และสคริปต์ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัย, ดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ที่เซ็นชื่อ, ผู้ใช้เรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX และปลั๊กอินคลิกตกลงและจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. บนเมนูเครื่องมือคลิกInternet Optionsคลิกแท็บความปลอดภัยคลิกโซนอินเทอร์เน็ตเนื้อหาของเว็บ และจากนั้น คลิกระดับแบบกำหนดเอง
  2. ในกล่องการตั้งค่าคลิกการปิดการใช้งานภายใต้ ดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ที่เซ็นชื่อ, ดาวน์โหลดตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้ลงทะเบียน, เตรียมใช้งาน และสคริปต์ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัย, ผู้ใช้เรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX และปลั๊กอินและ สคริปต์ตัวควบคุม ActiveX ที่ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัยสำหรับสร้างสคริปต์.
  3. คลิก ตกลง และจากนั้น คลิก ตกลงอีกครั้ง
  ถ้าคุณไม่สามารถโหลดหน้าเว็บหลังจากการดำเนินการขั้นตอนนี้ ปัญหาเกิดจากการใช้งานอยู่เนื้อหาที่เว็บเพจ ประกอบด้วยอยู่
 3. ตรวจสอบว่า Internet Explorer ภายในจาวา Just-In-Time (JIT) คอมไพล์เลอร์ถูกปิดใช้งาน:

  3.X ของ Internet Explorer:
  1. บนเมนูมุมมองคลิกตัวเลือกคลิกแท็บAdvancedและจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานของคอมไพเลอร์ JIT Java
  2. คลิกตกลง
  Internet Explorer 4.x:
  1. บนเมนูมุมมองคลิกInternet Optionsคลิกแท็บAdvancedและจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกคอมไพเลอร์ JIT ของจาวาที่เปิดใช้งาน กล่องกาเครื่องหมายภายใต้Java VM
  2. คลิกตกลง
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. บนเมนูเครื่องมือให้คลิกInternet Optionsคลิกแท็บAdvancedและจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกการ คอมไพเลอร์ JIT สำหรับเครื่องเสมือนที่เปิดใช้งาน (ต้องเริ่มระบบใหม่) กล่องกาเครื่องหมายภายใต้ Java VM
  2. คลิกตกลง
  ถ้าปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม Java ที่เว็บเพจมี และปัญหายังคงเกิดขึ้นเมื่อคอมไพเลอร์ JIT Java ถูกปิดใช้งาน แถบสถานะของ Internet Explorer จะแสดงข้อความที่แสดง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ถ้าข้อความที่บ่งชี้ว่า ไม่พบคลาสเฉพาะ แฟ้มคลาที่เหมาะสมอาจไม่ได้ มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยเว็บเพจ หรือเซิร์ฟเวอร์อาจ ว่างมากเกินไป
 4. การกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อที่จะเรียกใช้โปรแกรม Java โดยอัตโนมัติ

  3.X ของ Internet Explorer:
  1. บนเมนูมุมมองคลิกตัวเลือกคลิกแท็บความปลอดภัยและจากนั้น คลิกล้างกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานโปรแกรม Javaภายใต้เนื้อหาแบบแอกที
  2. คลิกตกลง
  Internet Explorer 4.x:
  1. บนเมนูมุมมองคลิกInternet Optionsคลิกแท็บความปลอดภัยคลิกโซนเนื้อหาของอินเทอร์เน็ตเว็บ คลิกกำหนดเองและจากนั้น คลิกการตั้งค่า
  2. คลิกปิดใช้งาน Javaภายใต้การอนุญาต Javaในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าความปลอดภัยคลิกตกลงและจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. บนเมนูเครื่องมือคลิกInternet Optionsคลิกแท็บความปลอดภัยคลิกโซนอินเทอร์เน็ตเนื้อหาของเว็บ และจากนั้น คลิกระดับแบบกำหนดเอง
  2. ในกล่องการตั้งค่าคลิกปิดใช้งาน Javaภายใต้การอนุญาต Javaคลิกตกลงและจากนั้น คลิกตกลงอีกครั้ง
  ถ้าคุณไม่สามารถโหลดหน้าเว็บหลังจากการดำเนินการขั้นตอนนี้ ปัญหาที่เกิดทีละหนึ่ง หรือโปรแกรม Java เพิ่มเติมที่เว็บ เพจที่ประกอบด้วยอยู่

การกำหนดระดับความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาที่ใช้งานอยู่

ในขณะที่เนื้อหาที่ใช้งานอยู่มากที่สุดที่มีอยู่ในเว็บเพจที่มีความปลอดภัย บางเว็บเพจ ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ซึ่งอาจทำให้อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยบน คอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุม ActiveX ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเท่า เมื่อคุณโหลด บางเว็บเพจอาจทำลายข้อมูลของคุณ หรือทำให้เกิดของคุณ คอมพิวเตอร์จะกลายเป็นติดไวรัส ความปลอดภัยของ Internet Explorer ใช้ ระดับสำหรับเนื้อหาที่ใช้งานอยู่เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้น

ระดับที่ปลอดภัยต่อไปนี้สำหรับเนื้อหาแบบแอกทีมีอยู่ในอินเทอร์เน็ต Explorer

3.X ของ Internet Explorer:
 • ความละเอียดสูง (แนะนำสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด) คุณจะได้รับการป้องกันจากปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด อาจไม่ปลอดภัย เนื้อหาที่จะหลีกเลี่ยง และคุณจะได้รับแจ้ง
 • ปานกลาง (แนะนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนา) คุณจะได้รับการเตือนของปัญหาด้านความปลอดภัยทั้งหมด คุณสามารถเลือกหรือไม่ เมื่อต้องดูเนื้อหาที่อาจไม่ปลอดภัย
 • ไม่มี (ไม่แนะนำ) คุณไม่ได้ป้องกันจากปัญหาความปลอดภัยใด ๆ ใช้การตั้งค่านี้เท่านั้น ถ้าคุณแน่ใจว่าไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมทั้งหมดมีความปลอดภัย
เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนระดับความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาแบบแอกที ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูมุมมองตัวเลือกการคลิก คลิกแท็บความปลอดภัยและจากนั้น คลิก ระดับความปลอดภัยภายใต้เนื้อหาที่ใช้งานอยู่
 2. คลิกระดับความปลอดภัยคุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิกตกลง
Internet Explorer 4.x:
 • สูง (ปลอดภัยมากที่สุด) แยกเนื้อหาที่อาจอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ปานกลาง (ปลอดภัยมากขึ้น) เตือนก่อนที่จะรันอาจกับเนื้อหา
 • ต่ำ ไม่ต้องเตือนก่อนที่จะรันอาจกับเนื้อหาที่
 • กำหนดเอง (สำหรับผู้ใช้ของผู้เชี่ยวชาญ) การรักษาความปลอดภัยพื้นฐานในการตั้งค่าที่คุณเลือก
เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนระดับความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาแบบแอกที ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูมุมมองคลิกInternet Optionsคลิกแท็บความปลอดภัย
 2. คลิกโซนและระดับความปลอดภัยสำหรับโซนคุณต้องการใช้ และ แล้ว คลิกตกลง
Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
 • สูง (ปลอดภัยมากที่สุด) แยกเนื้อหาที่อาจอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ปานกลาง (ปลอดภัยมากขึ้น) เตือนก่อนที่จะรันอาจกับเนื้อหา
 • ปานกลางค่อนข้างต่ำ (เหมือนกับระดับปานกลาง) ไม่มีคำเตือนก่อนที่จะรันอาจกับเนื้อหาที่
 • ตัวป้องกันต่ำที่น้อยที่สุดและคำเตือนก่อนที่จะรันอาจกับเนื้อหา
 • กำหนดเอง (สำหรับผู้ใช้ของผู้เชี่ยวชาญ) พื้นฐานปลอดภัยระดับการตั้งค่าที่คุณเลือก
เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนระดับความปลอดภัยสำหรับเนื้อหาแบบแอกที ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัย
 2. ในการ เลือกโซนเนื้อหาเว็บเพื่อระบุการตั้งค่าความปลอดภัย กล่อง เลือกโซน
 3. ในการ ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้ กล่อง ย้ายแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าคุณต้องใช้ หรือจัดการคลิกระดับแบบกำหนดเองเมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าของคุณเอง
 4. คลิกตกลงจนกระทั่งคุณกลับไปยัง Internet Explorer
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
174360วิธีการใช้โซนการรักษาความปลอดภัยใน Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 154036 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbtshoot kbmt KB154036 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:154036

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com