Προφίλ χρηστών και πολιτικές συστήματος εντοπισμού σφαλμάτων στα Windows NT 4.0

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 154120 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Η ελεγμένη έκδοση του Userenv.dll, σε συνδυασμό με μια καταχώρηση μητρώου, δημιουργεί ένα αρχείο καταγραφής το οποίο χρησιμεύει στην αντιμετώπιση ζητημάτων και στον εντοπισμό σφαλμάτων με προφίλ περιαγωγής και πολιτικές συστήματος σε υπολογιστές-πελάτες των Microsoft Windows NT, έκδοση 4.0.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ενεργοποιήσετε το αρχείο καταγραφής:
 1. Μετονομάστε το αρχείο Userenv.dll στον κατάλογο %Windir%\System32 σε Usernv.orig ή δώστε του ένα μοναδικό όνομα της επιλογής σας.
 2. Αντιγράψτε την ελεγμένη έκδοση του αρχείου Userenv.dll στον κατάλογο %Windir%\System32 του υπολογιστή-πελάτη στον οποίο θέλετε να κάνετε εντοπισμό σφαλμάτων. Η ελεγμένη έκδοση του αρχείου Userenv πρέπει να ταιριάζει με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.
 1. Ξεκινήστε το αρχείο Regedt32 και εντοπίστε την ακόλουθη διαδρομή:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
 2. Δημιουργήστε μια νέα τιμή με το όνομα UserEnvDebugLevel ως ένα a reg_dword. Αντιστοιχίστε την τιμή 10002 σε δεκαεξαδική μορφή.
 3. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή με το αρχείο .dll και τις αλλαγές μητρώου που υπάρχουν.
Για τα Microsoft Windows NT Server έκδοση 4.0 και τον Microsoft Windows NT Server έκδοση 4.0 Terminal Server Edition SP4 και νεότερη έκδοση, οι πληροφορίες καταγραφής θα καταχωρούνται στο αρχείο c:\userenv.log και θα μπορείτε να τις προβάλλετε με το Σημειωματάριο (Notepad), το WordPad ή το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου της επιλογής σας. Για τα Microsoft Windows NT Server έκδοση 4.0 Terminal Server Edition SP5 και SP6, οι πληροφορίες καταγραφής θα καταχωρούνται στο αρχείο %systemroot%\system32\userenv.log. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής περιλαμβάνουν: τη διαδρομή προφίλ, τον τύπο προφίλ, τη διαδρομή πολιτικής συστήματος (για τον προσδιορισμό του διακομιστή από τον οποίο λήφθηκε το αρχείο Ntconfig.pol), αν η φόρτωση και η κατάργηση φόρτωσης του προφίλ στον υπολογιστή-πελάτη ήταν επιτυχείς και αν το απομακρυσμένο προφίλ είναι νεότερο από το τοπικό προφίλ.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δείγμα αρχείου Userenv.log το οποίο βασίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες.
  Username = profile
  Profile path defined in User Manager =
   PDCServerName\Profiles\%username%
  Domain Controller = PDCServerName
  System Policy Path: PDCServerName\Netlogon
				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απάντηση στην δέκατη έβδομη γραμμή.
  Profile is not reachable, error = 2
				
Πραγματοποιείται έλεγχος για την ύπαρξη μιας διαδρομής υποχρεωτικών προφίλ που έχει οριστεί στην περιοχή User Manager for Domains (Όνομα_διακομιστή\Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου\%Όνομα_χρήστη%.man). Σε αυτό το παράδειγμα, δεν χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά προφίλ, με αποτέλεσμα να αποτύχει η δοκιμή.
--------------------------------------------------------------------------
LoadUserProfile: Entering, hToken = <0xa8>, lpProfileInfo = 0x12f4e8
LoadUserProfile: lpProfileInfo->dwFlags = <0x2>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpUserName = <profile>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpProfilePath =
<\\PDCServerName\profiles\profile>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpDefaultPath =
<\\PDCServerName\netlogon\Default User>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpServerName = <\\PDCServerName>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpPolicyPath =
<\\PDCServerName\netlogon\ntconfig.pol>
ParseProfilePath: Entering, lpProfilePath =
<\\PDCServerName\profiles\profile>
ParseProfilePath: Tick Count = 60
ParseProfilePath: FindFirstFile found something with attributes <0x10>
ParseProfilePath: Found a directory
LoadUserProfile: ParseProfilePath returned a directory of
<\\PDCServerName\profiles\profile>
RestoreUserProfile: Entering
RestoreUserProfile: Profile path = <\\PDCServerName\profiles\profile>
RestoreUserProfile: User is a Admin
IsCentralProfileReachable: Entering
IsCentralProfileReachable: Testing
<\\PDCServerName\profiles\profile\ntuser.man>
IsCentralProfileReachable: Profile is not reachable, error = 2
IsCentralProfileReachable: Testing
<\\PDCServerName\profiles\profile\ntuser.dat>
IsCentralProfileReachable: Found a user profile.
RestoreUserProfile: Central Profile is reachable
RestoreUserProfile: Central Profile is floating
GetLocalProfileImage: Found entry in profile list for existing local
profile
GetLocalProfileImage: Local profile image filename =
<%SystemRoot%\Profiles\profile>
GetLocalProfileImage: Expanded local profile image filename =
<C:\WINNT\Profiles\profile>
GetLocalProfileImage: Found local profile image file ok
<C:\WINNT\Profiles\profile\ntuser.dat>
Local profile is reachable
Local profile name is <C:\WINNT\Profiles\profile>
RestoreUserProfile: About to call UpdateToLatestProfile
UpdateToLatestProfile: Entering. Central =
<\\PDCServerName\profiles\profile>
Local = <C:\WINNT\Profiles\profile>
UpdateToLatestProfile: Central and local profile times match.
RestoreUserProfile: About to Leave. Final Information follows:
Profile was successfully loaded.
lpProfile->szCentralProfile = <\\PDCServerName\profiles\profile>
lpProfile->szLocalProfile = <C:\WINNT\Profiles\profile>
lpProfile->dwInternalFlags = 0x112
RestoreUserProfile: Leaving.
UpgradeProfile: Entering
UpgradeProfile: Build numbers match
UpgradeProfile: Leaving Successfully
ApplyPolicy: Entering
ApplyPolicy: PolicyPath is: <\\PDCServerName\netlogon\ntconfig.pol>.
ReconcileFile: \\PDCServerName\netlogon\ntconfig.pol ==>
C:\WINNT\Profiles\Policy\ntconfig.pol [OK]
ApplyPolicy: Local PolicyPath is:
<C:\WINNT\Profiles\Policy\ntconfig.pol>.
ApplyPolicy: Leaving succesfully.
LoadUserProfile: Leaving with a value of 1. hProfile = <0x90>
--------------------------------------------------------------------------

Below is a successful logoff and update by the client of the server-
based roaming profile.

--------------------------------------------------------------------------
UnloadUserProfile: Entering, hProfile = <0xe0>
UnloadUserProfile: Succesfully unloaded profile
UnloadUserProfile: Copying profile back to
\\PDCServerName\profiles\profile
CopyProfileDirectory: Entering, lpSourceDir = <C:\WINNT\Profiles\profile>,
lpDestinationDir = <\\PDCServerName\profiles\profile>, dwFlags = 0x32
ReconcileFile: C:\WINNT\Profiles\profile\NTUSER.DAT ==>
\\PDCServerName\profiles\profile\NTUSER.DAT [OK]
ReconcileFile: C:\WINNT\Profiles\profile\ntuser.dat.LOG ==>
\\PDCServerName\profiles\profile\ntuser.dat.LOG [OK]
CopyProfileDirectory: Leaving with a return value of 1
UnloadUserProfile: Leaving with a return value of 1
--------------------------------------------------------------------------
				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε την ελεγμένη έκδοση του userenv.dll, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 154120 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2003 - Αναθεώρηση: 1.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto KB154120

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com