Debugowanie profilów użytkownika i zasad systemu w systemie Windows NT 4.0

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 154120 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Sprawdzona wersja pliku Userenv.dll w połączeniu z wpisem rejestru tworzy plik dziennika przydatny podczas rozwiązywania i debugowania problemów z profilami mobilnymi i zasadami systemu w przypadku klientów z systemem Microsoft Windows NT w wersji 4.0.

Więcej informacji

Aby włączyć plik dziennika:
 1. Zmień nazwę pliku Userenv.dll w katalogu %Windir%\System32 na Userenv.orig albo wybierz inną unikatową nazwę.
 2. Skopiuj sprawdzoną wersję pliku Userenv.dll do katalogu %Windir%\System32 komputera klienckiego, który chcesz debugować. Sprawdzona wersja pliku Userenv musi odpowiadać wersji używanego systemu operacyjnego.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom program Regedt32 i zlokalizuj następującą ścieżkę:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
 2. Utwórz nową wartość o nazwie UserEnvDebugLevel typu reg_dword. Przypisz jej wartość 10002 w formacie szesnastkowym.
 3. Uruchom ponownie komputer, zachowując zmiany w pliku dll i w rejestrze.
W systemach Microsoft Windows NT Server w wersji 4.0 i Microsoft Windows NT Server w wersji 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem SP4 i wcześniejszych, informacje dziennika są rejestrowane w pliku c:\userenv.log i można je przeglądać za pomocą Notatnika, programu WordPad lub dowolnego edytora tekstu. W systemie Microsoft Windows NT Server w wersji 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem SP5 i SP6 informacje dziennika są zapisywane w pliku %systemroot%\system32\userenv.log. Informacje wyświetlane w dzienniku obejmują: ścieżkę profilu, typ profilu, ścieżkę zasad systemu (przydaje się do określania, z którego serwera ściągnięto plik Ntconfig.pol), informacje, czy profil był pomyślnie załadowany i zwolniony przez klienta oraz czy profil zdalny jest nowszy niż profil lokalny.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik Userenv.log oparty na następujących informacjach.
  Nazwa użytkownika = profile
  Ścieżka profilu zdefiniowana w Menedżerze użytkowników =
   PDCServerName\Profiles\%username%
  Kontroler domeny = PDCServerName
  Ścieżka zasad systemu: PDCServerName\Netlogon
				
UWAGA: Odpowiedź do siedemnastego wiersza.
  Profile is not reachable, error = 2
				
Wykonywane jest sprawdzenie, czy istnieje ścieżka obowiązkowego profilu zdefiniowana dla domen w Menedżerze użytkowników (Servername\Sharename\%Username%.man). W tym przykładzie nie użyto obowiązkowych profilów, więc test kończy się niepowodzeniem.
--------------------------------------------------------------------------
LoadUserProfile: Entering, hToken = <0xa8>, lpProfileInfo = 0x12f4e8
LoadUserProfile: lpProfileInfo->dwFlags = <0x2>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpUserName = <profile>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpProfilePath =
<\\PDCServerName\profiles\profile>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpDefaultPath =
<\\PDCServerName\netlogon\Default User>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpServerName = <\\PDCServerName>
LoadUserProfile: lpProfileInfo->lpPolicyPath =
<\\PDCServerName\netlogon\ntconfig.pol>
ParseProfilePath: Entering, lpProfilePath =
<\\PDCServerName\profiles\profile>
ParseProfilePath: Tick Count = 60
ParseProfilePath: FindFirstFile found something with attributes <0x10>
ParseProfilePath: Found a directory
LoadUserProfile: ParseProfilePath returned a directory of
<\\PDCServerName\profiles\profile>
RestoreUserProfile: Entering
RestoreUserProfile: Profile path = <\\PDCServerName\profiles\profile>
RestoreUserProfile: User is a Admin
IsCentralProfileReachable: Entering
IsCentralProfileReachable: Testing
<\\PDCServerName\profiles\profile\ntuser.man>
IsCentralProfileReachable: Profile is not reachable, error = 2
IsCentralProfileReachable: Testing
<\\PDCServerName\profiles\profile\ntuser.dat>
IsCentralProfileReachable: Found a user profile.
RestoreUserProfile: Central Profile is reachable
RestoreUserProfile: Central Profile is floating
GetLocalProfileImage: Found entry in profile list for existing local
profile
GetLocalProfileImage: Local profile image filename =
<%SystemRoot%\Profiles\profile>
GetLocalProfileImage: Expanded local profile image filename =
<C:\WINNT\Profiles\profile>
GetLocalProfileImage: Found local profile image file ok
<C:\WINNT\Profiles\profile\ntuser.dat>
Local profile is reachable
Local profile name is <C:\WINNT\Profiles\profile>
RestoreUserProfile: About to call UpdateToLatestProfile
UpdateToLatestProfile: Entering. Central =
<\\PDCServerName\profiles\profile>
Local = <C:\WINNT\Profiles\profile>
UpdateToLatestProfile: Central and local profile times match.
RestoreUserProfile: About to Leave. Final Information follows:
Profile was successfully loaded.
lpProfile->szCentralProfile = <\\PDCServerName\profiles\profile>
lpProfile->szLocalProfile = <C:\WINNT\Profiles\profile>
lpProfile->dwInternalFlags = 0x112
RestoreUserProfile: Leaving.
UpgradeProfile: Entering
UpgradeProfile: Build numbers match
UpgradeProfile: Leaving Successfully
ApplyPolicy: Entering
ApplyPolicy: PolicyPath is: <\\PDCServerName\netlogon\ntconfig.pol>.
ReconcileFile: \\PDCServerName\netlogon\ntconfig.pol ==>
C:\WINNT\Profiles\Policy\ntconfig.pol [OK]
ApplyPolicy: Local PolicyPath is:
<C:\WINNT\Profiles\Policy\ntconfig.pol>.
ApplyPolicy: Leaving succesfully.
LoadUserProfile: Leaving with a value of 1. hProfile = <0x90>
--------------------------------------------------------------------------

Below is a successful logoff and update by the client of the server-
based roaming profile.

--------------------------------------------------------------------------
UnloadUserProfile: Entering, hProfile = <0xe0>
UnloadUserProfile: Succesfully unloaded profile
UnloadUserProfile: Copying profile back to
\\PDCServerName\profiles\profile
CopyProfileDirectory: Entering, lpSourceDir = <C:\WINNT\Profiles\profile>,
lpDestinationDir = <\\PDCServerName\profiles\profile>, dwFlags = 0x32
ReconcileFile: C:\WINNT\Profiles\profile\NTUSER.DAT ==>
\\PDCServerName\profiles\profile\NTUSER.DAT [OK]
ReconcileFile: C:\WINNT\Profiles\profile\ntuser.dat.LOG ==>
\\PDCServerName\profiles\profile\ntuser.dat.LOG [OK]
CopyProfileDirectory: Leaving with a return value of 1
UnloadUserProfile: Leaving with a return value of 1
--------------------------------------------------------------------------
				
UWAGA: Aby uzyskać sprawdzoną wersję pliku userenv.dll, można skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft.

Właściwości

Numer ID artykułu: 154120 - Ostatnia weryfikacja: 25 września 2003 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto KB154120

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com