วิธีการเปลี่ยนไคลเอ็นต์จดหมายเริ่มต้นสำหรับ Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 154359 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนไคลเอ็นต์จดหมายเริ่มต้นสำหรับ Internet Explorer

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงการไคลเอ็นต์ของจดหมายเริ่มต้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนไคลเอ็นต์จดหมายเริ่มต้นใน Internet Explorer ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Internet Explorer 5

 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. คลิกการโปรแกรมแท็บ
 4. ในการอีเมลกล่อง และในการกลุ่มข่าวสารกล่อง คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการ
 5. คลิกตกลง.

Internet Explorer 4.0, 4.01

 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. คลิกการโปรแกรมแท็บ
 4. ในการจดหมายกล่อง และในการข่าวสารกล่อง คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการ
 5. คลิกตกลง.

Internet Explorer 3.0

 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกตัวเลือก.
 3. คลิกการโปรแกรมแท็บ
 4. ในการจดหมายกล่องในนั้นจดหมายและข่าวสารพื้นที่ คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการ
 5. คลิกตกลง.

ชนิดของแฟ้มที่กำลังถูกปรับเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนไคลเอ็นต์ของจดหมายเริ่มต้น การลงทะเบียน

ใน Internet Explorer เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ปรับเปลี่ยนชนิดของแฟ้ม URL: MailToProtocol ลงทะเบียนที่แสดงไว้เมื่อคุณใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5 สำหรับ Windows 95/98 และ Windows NT 4.0

 1. ในคอมพิวเตอร์ของฉัน คลิกตัวเลือก(ตัวเลือกโฟลเดอร์) ในการมุมมองเมนู แล้วคลิกชนิดของแฟ้ม.
 2. คลิกการURL: MailToProtocolบรรทัดที่เลือกไว้ คลิกแก้ไขคลิกOPENในการการดำเนินการกล่อง แล้วคลิกแก้ไข. บรรทัดคำสั่งที่ควบคุมโปรแกรมที่ใช้ในการเปิด MailTo จทรัพยากร Locator (URL) ปรากฏขึ้นในการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่อง

Internet Explorer 4.0 สำหรับ Windows 3.1

 1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตในการมุมมองเมนู คลิกการโปรแกรมแท็บ แล้วคลิกชนิดของแฟ้ม.
 2. คลิกการURL: MailToProtocolบรรทัดที่เลือกไว้ คลิกแก้ไขคลิกOPENในการการดำเนินการกล่อง แล้วคลิกแก้ไข. บรรทัดคำสั่งที่ควบคุมโปรแกรมที่ใช้ในการเปิด MailTo จทรัพยากร Locator (URL) ปรากฏขึ้นในการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่อง

Internet Explorer 3.0

 1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกในการมุมมองเมนู คลิกการโปรแกรมแท็บ แล้วคลิกชนิดของแฟ้ม.
 2. คลิกการURL: MailToProtocolบรรทัดที่เลือกไว้ คลิกแก้ไขคลิกOPENในการการดำเนินการกล่อง แล้วคลิกแก้ไข. บรรทัดคำสั่งที่ควบคุมโปรแกรมที่ใช้ในการเปิด MailTo จทรัพยากร Locator (URL) ปรากฏขึ้นในการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่อง
โปรแกรมบางโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ มีการปรับปรุงรายการโปรแกรมที่พร้อมใช้งานใน Internet Explorer ตัวเลือกสำหรับฟังก์ชันนี้ ตัวอย่างเช่น ไคลเอ็นต์จดหมายทางอินเทอร์เน็ต Eudora เปลี่ยนชนิดของแฟ้ม URL: MailToProtcol ลงทะเบียนกับ:
C:\EudoraFolder\EUDORA.EXE /m
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่เกิดขึ้นใน Internet Explorer เมื่อคุณติดตั้ง Eudora คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
149617การเปลี่ยนแปลง Eudora เริ่มต้นตัวจัดการ MailTo
คุณยังสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นกลับไปยังจดหมายทางอินเทอร์เน็ตหรือ Windows ส่งข้อความในกล่องจดหมายบนแท็บโปรแกรม

การเลือกInternet Mailในการจดหมายกล่องเปลี่ยนชนิดของแฟ้ม URL: MailToProtcol ลงทะเบียนกับ:
rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\mailnews.dll,Mail_RunDLL
การเลือกการส่งข้อความของ windowsในการจดหมายกล่องเปลี่ยนชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนกับ:
rundll32.exe url.dll,MailToProtocolHandler %l

การระบุ Microsoft Outlook เป็นไคลเอ็นต์ของจดหมายเริ่มต้น

เมื่อต้องการระบุ Microsoft Outlook 97 เป็นโปรแกรมที่คุณต้องการเปิดที่อยู่ MailTo URL ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5 สำหรับ Windows 95/98 และ Windows NT 4.0

 1. ในคอมพิวเตอร์ของฉัน คลิกตัวเลือก(ตัวเลือกโฟลเดอร์) ในการมุมมองเมนู แล้วคลิกชนิดของแฟ้ม.
 2. คลิกการURL: MailToProtocolบรรทัดที่เลือกไว้ คลิกแก้ไขคลิกOPENในการการดำเนินการกล่อง แล้วคลิกแก้ไข. คลิกการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องและกด DELETE เพื่อลบข้อมูลในกล่อง
 3. พิมพ์บรรทัดหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องสำหรับOPENคำสั่ง:
  /m IPM.Note - c Office\Office\OUTLOOK.EXE Files\Microsoft C:\Program""%1
  หมายเหตุ:: พิมพ์อัญประกาศในกล่อง
 4. เมื่อต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกตกลงจนกระทั่งคุณกลับมายังคอมพิวเตอร์ของฉัน

Internet Explorer 4.0 สำหรับ Windows 3.1

 1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตในการมุมมองเมนู คลิกการโปรแกรมแท็บ แล้วคลิกชนิดของแฟ้ม.
 2. คลิกการURL: MailToProtocolบรรทัดที่เลือกไว้ คลิกแก้ไขคลิกOPENในการการดำเนินการกล่อง แล้วคลิกแก้ไข. คลิกการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องและกด DELETE เพื่อลบข้อมูลในกล่อง
 3. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้สำหรับการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องสำหรับOPENคำสั่ง:
  C:\OUTLOOK\EXCHNG.EXE /m
 4. เมื่อต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกตกลงจนกระทั่งคุณกลับไปที่ Internet Explorer

Internet Explorer 3.0

 1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกในการมุมมองเมนู คลิกการโปรแกรมแท็บ แล้วคลิกชนิดของแฟ้ม.
 2. คลิกการURL: MailToProtocolบรรทัดที่เลือกไว้ คลิกแก้ไขคลิกOPENในการการดำเนินการกล่อง แล้วคลิกแก้ไข. คลิกการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องและกด DELETE เพื่อลบข้อมูลในกล่อง
 3. พิมพ์บรรทัดหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องสำหรับOPENคำสั่ง:
  /m IPM.Note - c Office\Office\OUTLOOK.EXE Files\Microsoft C:\Program""%1
  หมายเหตุ:: พิมพ์อัญประกาศในกล่อง
 4. เมื่อต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกตกลงจนกระทั่งคุณกลับไปที่ Internet Explorer

การระบุ Microsoft Outlook Express เป็นไคลเอ็นต์ของจดหมายเริ่มต้น

เมื่อต้องการระบุ Microsoft Outlook Express เป็นโปรแกรมที่คุณต้องการเปิดที่อยู่ MailTo URL ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5 สำหรับ Windows 95/98 และ Windows NT 4.0

 1. ในคอมพิวเตอร์ของฉัน คลิกตัวเลือก(ตัวเลือกโฟลเดอร์) ในการมุมมองเมนู แล้วคลิกชนิดของแฟ้ม.
 2. คลิกการURL: MailToProtocolบรรทัดที่เลือกไว้ คลิกแก้ไขคลิกOPENในการการดำเนินการกล่อง แล้วคลิกแก้ไข. คลิกการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องและกด DELETE เพื่อลบข้อมูลในกล่อง
 3. พิมพ์บรรทัดหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องสำหรับOPENคำสั่ง:
  /mailurl:%1 "Express\Msimn.exe Files\Outlook C:\Program"
  หมายเหตุ:: Type the quotation marks in the box.
 4. To save the changes, clickตกลงจนกระทั่งคุณกลับมายังคอมพิวเตอร์ของฉัน

Internet Explorer 4.0 สำหรับ Windows 3.1

 1. ใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตในการมุมมองเมนู คลิกการโปรแกรมแท็บ แล้วคลิกชนิดของแฟ้ม.
 2. คลิกการURL: MailToProtocolบรรทัดที่เลือกไว้ คลิกแก้ไขคลิกOPENในการการดำเนินการกล่อง แล้วคลิกแก้ไข. คลิกการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องและกด DELETE เพื่อลบข้อมูลในกล่อง
 3. พิมพ์บรรทัดหนึ่งต่อไปนี้สำหรับการโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับดำเนินการการดำเนินการกล่องสำหรับOPENคำสั่ง:
  "C:\Program Files\Outlook Express\Msimn.exe" /mailurl:%1"
  หมายเหตุ:: พิมพ์อัญประกาศในกล่อง
 4. เมื่อต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกตกลงจนกระทั่งคุณกลับมายังคอมพิวเตอร์ของฉัน

Specifying Older Mail Programs

The list of mail programs that you can choose under the Internet Explorer options is made up of registry keys that outline the behavior of the program you want to use. The program should be written to add itself to the registry. If you are using an older mail program, you may want to contact the program's manufacturer to determine how to make it the default mail program.

How to Modify the Registry

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

This section describes how to add your program to the list of Internet service programs available to Internet Explorer.

By changing the values that are stored in the registry for extended services such as mail and news, it is possible for Internet Explorer to start programs that provide specialized Internet services. By appending new key definitions to the end of the registry path, it is possible to add other programs to the menu items that are available within Internet Explorer.

For example, to include a mail client program in the list of available programs, register your client programs in the following registry key:
HKLM\SOFTWARE\Clients\Mail\Your_Mail_Client_Name
Define the client and the path to the program to be started by Internet Explorer:
Key: HKLM\SOFTWARE\Clients\Mail\Your_Mail_Client_Name\shell\open\command
Value: "C:\Program Files\Your Folder Name\YOUR_MAIL_CLIENT_NAME.EXE"
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
176571Cannot specify mail program in Internet Explorer
The information in this article applies to: Microsoft Outlook Express 6.0 for Windows.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 154359 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 2.01
Keywords: 
kbhowto kbmt KB154359 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:154359
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com