Straipsnio ID: 154529 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
PASTABA ?is straipsnis netaikomas ?Windows NT 4.0? terminal? serveriui. Be to, jis netaikomas ?Windows 2000 Server? arba ?Windows 2000 Advanced Server?, naudojamoms terminal? serveryje.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Problemos apra?ymas

Klavi?o NUM LOCK b?sena konkre?iai nustatoma kiekvienam vartotojui, o NUM LOCK yra i?jungtas pagal numatytuosius nustatymus. Jei norite ?galinti klavi?? NUM LOCK, kad juo gal?tum?te naudotis prie? paspausdami CTRL+ALT+DEL ir ?eidami, turite pakeisti numatyt?j? veikim? registro rengykl?je.

Jei norite, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?iame vedlyje pateikiamus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50087


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? pataisym? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar eikite ? dal? ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Nor?dami ?galinti NUM LOCK prie? ?einant vartotojui, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Pereikite prie
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard
  .
 3. Pakeiskite InitialKeyboardIndicators reik?m? i? 0 ? 2.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io straipsnio jums nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

Nuorodos

217884 NUM LOCK nustatymo nustatymas i? naujo i??jus i? terminal? serverio
262625 Kaip nustatyti NUM LOCK b?sen? ?einant pasitelkus ??jimo scenarij?

Savyb?s

Straipsnio ID: 154529 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbenv kbhowto KB154529

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com