วิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์ ID 9, ID 11 ของเหตุการณ์ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 15

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 154690 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314093.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์ ID 9, ID 11 ของเหตุการณ์ หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด ID 15 เหตุการณ์ ข้อความ ID เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ (การใช้ตัวแสดงเหตุการณ์เพื่อดูบันทึก), ถึงแม้ว่าแหล่งที่มาอาจเป็นชื่อตัวควบคุมใด ๆ (ตัวอย่างเช่น Atdisk, Atapi หรือ Sparrow) ได้

ข้อความที่ 1
รหัสเหตุการณ์: 9
แหล่งที่มา: aic78xx
คำอธิบาย: ตัวอุปกรณ์ \Device\ScsiPort0 ไม่ตอบสนองภายในรอบระยะเวลาการหมดเวลา
ข้อความ 2
รหัสเหตุการณ์: 11
แหล่งที่มา: aic78xx
คำอธิบาย: โปรแกรมควบคุมที่ตรวจพบข้อผิดพลาดของตัวควบคุมบน Device\ScsiPort0
ข้อความที่ 3
รหัสเหตุการณ์: 15
แหล่งที่มา: [โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต scsi]
คำอธิบาย: ตัวอุปกรณ์ \Device\ScsiPort1 พร้อมสำหรับการเข้าถึงยังไม่
รหัสเหตุการณ์ 15 บ่งชี้ว่า อุปกรณ์ดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจเป็นผลของปัญหาการกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อของโฮสต์ SCSI หรือปัญหาอื่น ๆ ตรวจสอบกับผู้ผลิตสำหรับการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ ไดรเวอร์ หรือปัญหาที่ทราบ นี้ยังสามารถระบุอุปกรณ์ชำรุด ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในระดับของอุปกรณ์

การลงรายการในกรณีที่เกือบทั้งหมด ข้อความเหล่านี้จะถูกบัญชีเนื่องจากปัญหาฮาร์ดแวร์กับตัวควบคุมหรือ มากเป็นไปได้ อุปกรณ์ที่มีแนบกับตัวควบคุมในคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์สามารถเชื่อมโยง กับสายไม่ดี ตั้งไม่ถูกต้องสิ้นสุดหรือการโอนย้ายอัตราค่า การตอบสนองอุปกรณ์ lazy หรือช้าไป relinquish บัส SCSI อุปกรณ์ชำรุด หรือ ใน กรณีที่ไม่ค่อยพบมาก ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ที่มีการเขียนไม่ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทิปสำหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อช่วยวินิจฉัย และ pinpoint ปัญหามีต่อไปนี้:
 • อ่านคอนโทรลเลอร์ SCSI คู่มือทางเทคนิคของผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบความต้องการเลิกจ้าง คอนโทรลเลอร์ SCSI modern จำนวนมากต้อง terminators ที่ใช้งานอยู่ (อย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์บนบัสต้องใส่สิ้นสุดการใช้พลังงาน) สิ้นสุดที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับ terminator (resistor) และอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณไปบัสสำหรับการใช้พลังงานของการเลิกจ้าง มาตรฐาน SCSI 2 ระบุว่า ตัวควบคุม (initiator) ต้องใส่พลังงานการเลิกจ้าง อ้างดังนั้น ตัวควบคุมใด ๆ ที่ว่า เป็น SCSI 2 เข้ากันได้กับอาจจะใส่พลังงานสิ้นสุด แต่คุณควรตรวจสอบว่า คุณไม่แน่ใจ นอกจากนี้ อุปกรณ์หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดรฟ์ ให้คุณเลือกให้เลิกจ้างพลังงาน ถ้าคุณมีการ jumper บนไดรฟ์ที่อ่าน Trmpwr คุณควรเปิดใช้งาน jumper นี้
 • ถ้าอุปกรณ์ SCSI ทั้งภายใน และภายนอกที่แนบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์สุดท้ายในแต่ละกลุ่ม SCSI ถูกยกเลิก และว่า อุปกรณ์สื่อกลางไม่
 • ถ้าเดียวที่ใช้การเชื่อมต่อ SCSI เดียว (ทั้งหมดภายใน หรือภายนอก), ตรวจสอบอุปกรณ์ที่สุดท้ายของกลุ่ม SCSI ถูกยกเลิก และคอนโทรลเลอร์ SCSI เองถูกหยุดการทำงาน นี่คือมักจะเป็นการตั้งค่า BIOS
 • การตรวจสอบสาย SCSI คุณภาพหลวม หรือไม่ เมื่อคุณมีการเชื่อมต่อที่มีความยาวของสายเคเบิลด้วยการผสมกันภายใน และภายนอกสายได้ คุณเรียกใช้ข้อความแสดงความเสี่ยงของ degrading สัญญาณ ถึงแม้ว่าข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ SCSI อาจระบุเป็นระยะเวลานาน ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการสันนิษฐานสายที่อนุญาตให้มีการรั่วซึมหรือสัญญาณรบกวน และความเป็นจริงในที่มัก ระยะห่างที่สั้นกว่า ทุกครั้งที่คุณมีสายเคเบิล ฟุต 6 หรือภายนอกอีกต่อไป คุณควรแทนแฟ้มเหล่านั้นได้ ด้วยสายเคเบิลฟุต 3
 • หมายเหตุเมื่อข้อความเหตุการณ์ที่จะลงรายการบัญชี และความพยายามที่กำหนดว่า จะ coincides ด้วยการกำหนดตารางเวลาการประมวลผล (เช่นการสำรองข้อมูล) หรือดิสก์ที่หนาประมวลผล ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุว่าอุปกรณ์ใดอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด

  หมายเหตุ:เหตุผลที่ไดรฟ์แตกมีชนิดของปัญหาภายใต้หนาปัญหาเหล่านี้ คือมักจะ ช้า microprocessors ในสภาพแวดล้อม multitasking ตัวประมวลผลอาจไม่ได้เร็วพอที่จะดำเนินการคำสั่ง I/O ทั้งหมดที่มาพร้อมกันในเชิง
 • การตั้งค่าอัตราการถ่ายโอนช้าถ้า timeouts ถูกเชื่อมโยงกับเทปไดรฟ์ - ใช้ 5MBS อัตราการถ่ายโอนโดยปกติ cures timeouts
 • สาย SCSI/IDE ที่ทำให้ง่ายขึ้น โดยการเอาอุปกรณ์ หรือย้ายอุปกรณ์มีการสอบถามไปยังตัวควบคุมอื่น หากปัญหาตามอุปกรณ์ คุณควรแทนนั้น
 • ตรวจสอบการแก้ไขของ BIOS คอนโทรลเลอร์ SCSI และตรวจทานเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ ติดต่อผู้ผลิตสำหรับการตรวจทานล่าสุด ดู Checking หมายเลขรุ่นและตรวจทานเฟิร์มแวร์ส่วนด้านล่างสำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้
 • ตรวจสอบรุ่นของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ SCSI ไดรเวอร์ SCSI อยู่ในไดเรกทอรี %Systemroot%\System32\Drivers ดูเวอร์ชันในคุณสมบัติของแฟ้ม และตรวจสอบว่า ผู้ผลิต SCSI มีรุ่นที่ใหม่กว่า
 • เอาตัวควบคุมอื่น ๆ ที่อาจสร้างปัญหา contention บัส
 • รูปแบบระดับต่ำที่ดำเนินการ โดยคอนโทรลเลอร์ SCSI อาจแก้ไขข้อความเหตุการณ์เหล่านี้
 • ใช้การตรวจสอบที่แตกต่างกันหรือรุ่นของฮาร์ดแวร์ suspect

การตรวจสอบในรูปแบบหมายเลขและเฟิร์มแวร์แก้ไข

หมายเลขรุ่นของการตรวจทานแก้ไขของอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในรีจิสทรีของ Windows To check the model number and firmware revision, follow the steps below.

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. Run Regedt32.exe.
 2. Locate and click the following registry key, where x varies according to device number:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. Look at the REG_SZ identifier value to see the model number and firmware revision values. For example, in the following value, the firmware revision value is 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Record all the device model numbers and firmware revisions, and check with the manufacturer for any known issues.
หมายเหตุ:For Windows 2000 and Windows Server 2003, you can view model and firmware revisions for hardware under the following registry location:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
For more information about troubleshooting these events, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
259237Troubleshooting event ID 9, 11, and 15 on cluster servers

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 154690 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbhardware kbmt KB154690 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:154690

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com